Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

Otoczenie makroekonomiczne
Rewidujemy w górę prognozy PKB na 2020 i 2021 rok

Rewidujemy tempo wzrostu PKB na 2020 rok z -4,2% do -3,1%. 2021 rok też lekko podnosimy, choć skala rewizji jest w tym przypadku mniejsza: wcześniej prognozowane 4,6% zamienia się w 4,9%. Głównym powodem rewizji są inwestycje i w nieco mniejszym stopniu - zapasy. To nada...
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)
EKONOMICZNE SKUTKI PANDEMII COVID-19
Rewizja kompozycji PKB w prognozie długoterminowej
Nasza dotychczasowa prognoza długoterminowa opierała się w dużej mierze na danych sprzed pandemii i krótkich szeregach czasowych z jej początków. Od tego czasu dowiedzieliśmy się więcej o zachowaniach konsumentów, ewolucji cen, czy procesach zwolnień w firmach. To skłoni...
PKB w 2020 r. spadnie o 4,2%

W 2020 r. spodziewamy się 4,2% recesji. Choć pierwszy kwartał zaskoczył na plus, drugi przyniesie już istotne spadki - to tutaj uderzenie pandemii będzie najmocniejsze. Późniejsze kwartały nie zapowiadają się wiele lepiej, przedsiebiorstwa będą ciąć inwestycje, a ostrożn...
1
2
3
4