Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

Otoczenie makroekonomiczne
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

Otoczenie makroekonomiczne
PKB w 2021 roku
Gospodarka odbije w 2021 roku, ale tempo ożywienia okrzepnie dopiero pod koniec roku i kolejne lata - z uwagi na transfery unijne - mogą być jednymi z najlepszych w polskim cyklu. W krótkim terminie epidemia jeszcze o sobie przypomni, a obostrzenia epidemiczne pozostaną ...
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)
Otoczenie makroekonomiczne
Rewizja PKB w dół na 2020-2021

Wprowadzone w ostatnich tygodniach obostrzenia skłoniły nas do rewizji prognoz. Szacujemy, że w 2020 roku PKB spadnie o 3,4% r/r (wcześniejsza prognoza -3,1%), a w 2021 wzrośnie o 3% r/r (wcześniejsza prognoza 3,8% r/r). 
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

Otoczenie makroekonomiczne
Rewidujemy w dół prognozę PKB na 2021 do 3,8% r/r. 2020 bez zmian.

Zrewidowaliśmy w dół z 4,9% r/r do 3,8% r/r prognozę wzrostu PKB na 2021 rok. Prognoza spadku PKB w 2020 roku o 3,1% r/r pozostaje niezmieniona. Zmieniła się natomiast prognozowana kwartalna ścieżka odbicia. Rosnące zachorowania, restrykcje i wzrost niepokoju skutkować b...
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)
Otoczenie makroekonomiczne
Rewidujemy w górę prognozy PKB na 2020 i 2021 rok

Rewidujemy tempo wzrostu PKB na 2020 rok z -4,2% do -3,1%. 2021 rok też lekko podnosimy, choć skala rewizji jest w tym przypadku mniejsza: wcześniej prognozowane 4,6% zamienia się w 4,9%. Głównym powodem rewizji są inwestycje i w nieco mniejszym stopniu - zapasy. To nada...
1
2
3