Przed nami kolejna podwyżka stóp w USA

Każdego dnia żyjemy wydarzeniami z frontu gazowego. Nie inaczej było wczoraj. Z jednej strony kraje UE zgodziły się na dobrowolne ograniczenia konsumpcji surowca (choć z pewnymi wyjątkami). Z drugiej jednak pojawiły się kolejne doniesienia jakoby Rosja chciała utrzymać o...
Monitoring NBP: zwalniamy, ale na razie bez rynku pracy (co jest całkiem naturalne)

Wczoraj na stronie polskiego banku centralnego, ukazał się kwartalny "szybki monitoring", który postanowiliśmy - jak zwykle - wnikliwie przejrzeć. Wnioski płynące z niniejszego przeglądu dość jednoznacznie wskazują na spowolnienie aktywności gospodarczej z wszelkimi kons...
Gazowe szachy w obliczu widma niemieckiej recesji

Wczoraj okazało się, że do końca gazowych szachów jeszcze daleka droga. Nie jest to jednak wielkim zaskoczeniem, biorąc pod uwagę ostatnie słowa prezydenta Rosji. Tymczasem z Niemiec płyną kolejne sygnały nadchodzącej recesji, która może okazać się jeszcze głębsza w przy...
Recesja zagląda do usług, tydzień z Fed oraz inflacją

Choć punktem kulminacyjnym rozpoczynającego się tygodnia powinna być środowa decyzja Fed, to nie mniej ciekawie zapowiada się piątek. Tego dnia poznamy choćby wstępne dane o lipcowej inflacji z Polski, a także serię odczytów z tego obszaru oraz rachunki narodowe (PKB) z ...
PMI: Słabo, słabiej, słabiutko

Tak wyglądała sekwencja odczytów PMI w piątek. Zawiodły zarówno dane dla strefy euro jak i dla USA. Największy spadek wskaźnika odnotowano w amerykańskich usługach. Obraz koniunktury jest spójny. Zaczęło się od podaży, obecnie obserwujemy spadki popytu z uwagi na wzrosty...
Polska gospodarka zwalnia, EBC przyspiesza

EBC zdecydował się wczoraj na mocniejszy, niż oficjalnie zapowiadał, ruch. Stopy procentowe w strefie euro zostały podwyższone o 50pb (forward guidance po poprzednim posiedzeniu wskazywał na 25pb). Przedstawiono też założenia programu mającego przeciwdziałać fragmentacji...
EBC: mocniejsza podwyżka, ale ostatecznie niekoniecznie wyższe stopy
Europejski Bank Centralny zaskoczył ekonomistów (słuchających być może samej Lagarde), ale już niespecjalnie rynek (słuchający EBC sources), podnosząc stopy procentowe o 50pb. Tym samym EBC zakończył oficjalnie erę ujemnych stóp procentowych w strefie euro. Poza samą pod...
Hamowania ciąg dalszy
Dane za czerwiec z krajowej gospodarki są wyjątkowo spójne. Do hamującej produkcji przemysłowej dołączyły sprzedaż detaliczna i produkcja budowlano-montażowa. Warto się powoli do tego przyzwyczajać, gospodarka będzie zwalniać, czego kulminację zobaczymy w przyszłym roku ...
EBC rozpocznie podwyżki stóp, gaz płynie

Dziś EBC podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Na ostatnim posiedzeniu zapowiedział podwyżkę o 25pb. Tzw. ECB sources Bloomberga z tego tygodnia sugerowały nawet ostrzejszy ruch - o 50pb. Konferencja może też przynieść więcej szczegółow co do nowego narzędzia maj...
Uwaga, hamujemy!

Tak przynajmniej wskazują dane o produkcji przemysłowej i rynku pracy za lipiec. Najbardziej przekonujące są w tej kwestii wyniki przetwórstwa przemysłowego, które coraz wyraźniej wraca do trendu z lat ubiegłych (co na rocznych dynamikach będzie widoczne jako spowolnieni...
7
8
9
10
11
12
13
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.