Ankieta kredytowa EBC i punkt widzenia inwestora zagranicznego

Wczorajsza sesja przyniosła wzrost rentowności obligacji skarbowych na rynkach bazowych, co zwłaszcza dotyczyło niemieckich papierów. Zwyżki skupiły się przede wszystkim na dłuższym końcu krzywej dochodowości. Na rynku krajowym w dużej mierze odwzorowaliśmy ruch u zachod...
Jakie są nastroje zagranicznych inwestorów portfelowych i co ich najbardziej interesuje?

Odpowiedź na tak postawione pytanie może pomóc w określeniu co na rynku zostało już wycenione lub zgrane, a co dopiero będzie (lub już jest) nowym tematem. Dla ekonomisty to szczególnie ważny wątek, gdyż w naszej działce czas płynie wolniej niż u inwestorów portfelowych....
​Co wynika z polskich danych?

GUS uraczył nas wczoraj całą lawiną grudniowych danych z krajowej gospodarki. W poniższych komentarzach analizujemy wszystkie odczyty oraz staramy się wyciągnąć wnioski dla wzrostu PKB w ostatnim kwartale minionego roku, ale też dla całego 2024. Rynkowo dane te nie zmien...
Przemysł i budowlanka z pozytywnym zaskoczeniem

Opublikowane dane o produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej zaskoczyły pozytywnie. W przypadku pierwszego odczytu mówimy o niższym spadku, z kolei ten drugi przyniósł duży wyższy od antycypowanego wzrost. Ogólny wydźwięk danych jest więc dość o...
Dziwny grudzień: słabe dane o wynagrodzeniach i sprzedaży

Grudzień przyniósł schłodzenie nastrojów w zakresie płac i konsumpcji. Mamy jednak podejrzenie, że sporo tu czynników jednorazowych, a sama konstelacja danych jest mocno ze sobą połączona. Dane częściowo sprzyjać będą uspokojeniu w RPP (piszemy o uspokojeniu, bo nagle zr...
Nastroje konsumentów w USA w górę. Dziś cała paka danych z Polski.

Piątkowa sesja upłynęła w spokojnej atmosferze, a najciekawszą publikacją były dane o nastrojach konsumentów w USA. Na rynku obserwowaliśmy umiarkowane wzrosty dochodowości polskich papierów skarbowych na dłuższym końcu krzywej. Z drugiej strony złoty odrobił słabość z o...
O inflacji, inaczej niż zwykle
​Kalendarz makro nie rozpieszczał nas w czwartek, stąd postanowiliśmy uciec od bieżących tematów i skupić się na czymś zupełnie innym. Dzisiaj zapraszamy do zgłębienia tematyki pomiaru inflacji ​za pomocą innowacyjnych metod. Co słychać na rynkach? Całkiem dobrze. Złoty ...
Dane skanowe, czyli w oczekiwaniu na przełom w liczeniu inflacji CPI
Wskaźniki cen mierzące rozmiar inflacji są jednymi z najważniejszych, najbardziej oczekiwanych i komentowanych informacji gospodarczych. Ważne zatem jest, aby pomiar był jak najmniej obciążony i tym samym jak najbardziej precyzyjny. Na całym świecie mierzeniem inflacji z...
Lepsze dane, wyższy szacunek PKB w USA

Czwartek przyniósł wyczekiwane w tym tygodniu dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej z USA, do których odnosimy się w poniższym tekście. Odczyty te były na tyle dobre, że przyczyniły się do podbicia szacunku wzrostu PKB za miniony kwartał. Rynkowo bez zmia...
Inflacja bazowa poniżej 7%

Zgodnie z wczorajszymi danymi NBP, krajowa inflacja bazowa obniżyła się na koniec roku poniżej 7% - po raz pierwszy od początku 2022 roku. Kilka słów więcej o tej mierze inflacji zamieszczamy w poniższym tekście. Na polskim rynku obligacji skarbowych, w ślad za rynkami b...
7
8
9
10
11
12
13
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.