Rynek pracy ani myśli spowalniać, czy na pewno?

Amerykański rynek pracy ani myśli zwalniać pod względem wzrostu zatrudnienia. Jednocześnie, z punktu widzenia Fed, sierpniowy raport zdaje się krzyczeć, iż ta część gospodarki może z łatwością przełknąć kolejne podwyżki stóp procentowych. Kolejną z nich zobaczymy już w t...
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

Aktualizacja 02.09.2022
Przemysł zwalnia, a co spowolni ceny energii?

Podczas, gdy w polskim przemyśle przybywa ciemniejszych chmur, w USA sytuacja ustabilizowała się w sierpniu na dość komfortowym terytorium. W dzisiejszym tekście przyglądamy się obydwu wskaźnikom koniunktury w przemyśle. A co słychać w kontekście kryzysu energetycznego? ...
Inflacyjne zaskoczenie, PKB-owe spowalnianie i na PMI czekanie

Wydarzeniem wczorajszego dnia zdecydowanie był odczyt inflacji, który przyniósł sporą niespodziankę w górę (16,1% r/r). Wynik PKB za II kwartał wzbudził nieco mniej emocji, ale tu też warto wgłębić się w szczegóły (bo coraz bardziej widoczne będzie spowalnianie). Dziś cz...
Polska: Śpieszmy się kochać PKB, tak szybko hamuje

Wzrost PKB w II kwartale wyniósł 5,5% r/r w cenach stałych. To nieco lepszy wynik niż opublikowany szybki szacunek GUS (5,3% r/r). Marne to jednak pocieszenie - w ujęciu kwartał do kwartału PKB wyraźnie spadło o 2,1% (dane odsezonowane). Kolejne kwartały powinny przynieś...
Prognozy krótkoterminowe - wrzesień 2022

Inflacja zaskoczyła uczestników rynku solidnie w górę. Zainteresowanych odsyłamy do niniejszego komentarza. Na co zwracać uwagę w nowym miesiącu? Wydaje się, że należy się skupić na tematach okołoinflacyjnych. W związku z tym uważamy, że dane o płacach mogą okazać się je...
Złowrogie przyspieszenie inflacji w sierpniu
Ekonomiści oczekujący wyraźniejszego spowolnienia inflacji w sierpniu musieli się bardzo rozczarować. Inflacja nie dość, że nie zwolniła, to przyspieszyła w dość żwawy sposób. Na domiar złego kompozycja tegoż wzrostu sygnalizuje duży udział cen bazowych, co z kolei nie w...
Moc wrażeń: budżet, inflacja i PKB
Prezentacja projektu ustawy budżetowej przez rząd była bez wątpienia jednym z ciekawszych punktów wtorku. Biorąc pod uwagę istotność polityki fiskalnej w obecnym środowisku makroekonomicznym, postanowiliśmy poświęcić tejże publikacji nieco więcej miejca. Z USA poznaliśmy...
Projekt budżetu. Co tu jest? Czego nie ma?

Rząd przyjął wczoraj i zaprezentował projekt budżetu na 2023 rok. Założył w nim dochody na  poziomie 604,4 mld zł i wydatki w kwocie 669,4 mld zł. Deficyt budżetu państwa na koniec 2023 r. ma wynieść nie więcej niż 65 mld zł.
Misja ograniczenia cen energii

Wczoraj nastąpił długo wyczekiwany zwrot na europejskich cenach gazu, które obniżyły się nawet o 20%. Prawdopodobnie pewna w tym zasługa informacji płynących z UE, które sugerują podjęcie odpowiednich kroków w celu ograniczenia wzrostów cen energii. Jaki kształt przyjmie...
9
10
11
12
13
14
15
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.