Inflacja bazowa w marcu: 6,9%

Choć poziomy inflacji bazowej robią wrażenie, niektóre miary wykazują już symptomy zmęczenia ciągłymi wzrostami. To naszym zdaniem dobry sygnał. Jest prawdopodobne, że kończy się okres gwałtownego dostosowania cen względnych do szoków energetycznych (sam szok żywnościowy...
Kwiecień 2022

Wojna nie była do tej pory widoczna w twardych danych. Albo alternatywnie: to co było widoczne, zostało tymczasowo przykryte świetnymi wynikami przemysłu i konsumpcją uchodźców. Celujemy więc w bardzo dobry I kwartał PKB (7,1% r/r). Tego samego nie można powiedzieć o inf...
Święta, święta i po świętach

Ten tydzień przyniesie niemalże pełen zestaw danych z polskiej gospodarki za marzec. Przyjdzie nam jednak na nie poczekać do czwartku i piątku. W zeszły piątek natomiast GUS opublikował finalne dane o marcowej inflacji. Ta okazała się wyższa od szacunku flash i wyniosła ...
Inflacja w marcu jednak 11%

To wciąż nie jest jeszcze szczyt tegorocznej inflacji. Bez dodatkowych, gwałtownych szoków na ropie naftowej i gazie inflacja powinna przez kolejne miesiące przebywać w przedziale 11-12%. Roczny wskaźnik inflacji bazowej będzie jeszcze przyspieszać, ale obserwować będzie...
Finalna inflacja już dziś

Nie spodziewamy się wielu niespodzianek po dzisiejszym odczycie marcowej inflacji - znamy już wstępne dane (10,9% r/r). Jak co miesiąc z uwagą będziemy jednak patrzeć w szczegóły. Wczoraj EBC podjął decyzję w sprawie stóp procentowych w strefie euro. Te (co nie było żadn...
Po posiedzeniu EBC

Wczorajsze posiedzenie EBC nie przyniosło wiele zmian w porównaniu do marca. Główna zmiana to utwierdzenie się EBC w przekonaniu, że zakupy netto w ramach APP powinny zostać zakończone w III kwartale. Decyzja w kwestii podwyżek stóp ma nastąpić "jakiś czas po". Choć to k...
Dziś decyzja EBC
EBC podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. To jeszcze nie czas na podwyżki. Spodziewamy się jednak, że Europejski Bank Centralny będzie kontynuował swój jastrzębi skręt z ostatniej konferencji (podtrzymanie prawdopodobieństwa zakończenia APP w wakacje), nie zapomi...
O inflacji w USA
W amerykańskiej inflacji każdy zobaczył, to co chciał zobaczyć. Fataliści odtrąbili najwyższy wskaźnik od 1981, a my skupiliśmy się na jego kompozycji. Inflacja bazowa zaskoczyła in minus (+0,3% m/m, oczekiwano +0,5% m/m). O szczegółach piszemy poniżej. Dziś poznamy m.in...
O inflacji w regionie

Wczorajszy dzień w danych był stosunkowo pusty. Wyciskamy jednak z niego ile się da i pochylamy się nad kwestią inflacji bazowej w regionie. Staramy się wybadać ile w jej ostatnich wzrostach jest czynników cyklicznych. 
Tydzień z decyzją EBC

W tym tygodniu najciekawsza powinna być czwartkowa decyzja EBC (kierunek reakcji na ostanie szoki został już wyznaczony miesiąc temu, nie spodziewamy się zmian). W Polsce poznamy m.in. finalne dane o inflacji. Dziś prezentujemy wnioski z artykułu Langot i Tripiera o możl...
6
7
8
9
10
11
12
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.