Po projekcji NBP, oczy w stronę USA

Przy relatywnie pustym kalendarzu poniedziałkowych wydarzeń makroekonomicznych w kraju i na świecie, publikacja świeżej projekcji ze strony NBP jest zdecydowanie najciekawszym punktem do analizy. Była to projekcja wyjątkowa, bo wykonana w dwóch wariantach. Jakie płyną z ...
Bi-projekcja NBP

NBP po raz pierwszy (albo przynajmniej po raz pierwszy od czasów, których sięgamy pamięcią) zaprezentował pełną projekcję w dwóch wariantach: zakładającą przedłużenie działań osłonowych, czyli tarcz antyinflacyjnych i zakładającą ich wycofanie (czyli zgodnie z aktualnym ...
Nie tak dobre dane z USA i tydzień z inflacją z Polski

Dzisiejszy poranny komentarz trochę nam napuchł, a to ze względu na nasze piątkowe publikacje, które mogą trochę ustrukturyzować wiedzę czytelników o naszym patrzeniu na gospodarki. Poza tym nie mogliśmy nie odnotować danych z amerykańskiego rynku pracy, które tylko pozo...
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

Aktualizacja 8.03.2024
Marzec 2024

NBP i EBC opublikowały najnowsze projekcje. To jednak jedyna część wspólna w przypadku tych banków. Perspektywy polityki pieniężnej w strefie euro i Polsce są mocno odmienne - w tym pierwszym przypadku można spodziewać się obniżek stóp w okolicach połowy roku. W drugim, ...
Po konferencjach prezesów EBC i NBP

EBC zbliża się do obniżek stóp, choć C. Lagarde jak ognia unikała wczoraj takich słów. Prezes A. Glapiński natomiast żadnych słów się nie boi, ale za to nie ma co oczekiwać obniżek stóp w Polsce w najbliższym czasie. Tym dwóm wydarzeniom poświęciliśmy dzisiejszy komentar...
Kolejny krok w stronę obniżki stóp przez EBC
Decyzja Europejskiego Banku Centralnego nie była żadnym zaskoczeniem, choć dochodzimy do wniosku, że przygotowywanie gruntu pod pierwszą obniżkę stóp procentowych trwa i nabiera tempa. Wczoraj dokonany został w tę stronę kolejny mały krok. Jednocześnie komunikacja EBC po...
Konferencyjna konkurencja
Opublikowany wczoraj komunikat RPP z jednej strony nie był zaskoczeniem, gdyż Rada nie zmieniła głównej linii myślenia. Z drugiej strony zaprezentowane zręby projekcji zdają się kreślić scenariusz idealny, choć naszym zdaniem realizacja tego scenariusza może być dość tru...
Marcowa RPP: bez zmian

Stopy procentowe pozostały bez zmian: 5,75%. Obyło się więc bez niespodzianki, choć w trakcie dnia inwestorzy mieli mieszane uczucia, bo posiedzenie zbiegło się z dyskusją na temat zakończenia tarczy żywnościowej (obniżony do 0% VAT na gros koszyka żywnościowego). Ostate...
Czy w RPP pojawią się wątpliwości?

Dziś decyja RPP. Nie spodziewamy się zmian stóp procentowych ani zmiany retoryki ze strony Rady. Skąd więc pytanie w tytule? Marzec powinien przynieść inflację w pobliżu celu, a nie można też wykluczyć, iż nowa projekcja wskaże również na wartość w celu. Wiele będzie tut...
6
7
8
9
10
11
12
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.