7 faktów stylizowanych dla bankierów centralnych

W ostatnich kwartałach niemalże wszystkie gospodarki na świecie zmagały się z szokiem inflacyjnym wygenerowanym pośrednio przez pandemię oraz następnie wybuch wojny w Ukrainie. Odpowiedź banków centralnych była jednak różna w zależności od trendów inflacyjnych i przyjęty...
Inżynieria inflacyjna

Początek tygodnia okazał się dość niemrawy pod względem ruchów rynkowych, niemniej kalendarz makroekonomiczny nie rozpieszczał. Jedynym godnym uwagi odczytem była opublikowana wczoraj inflacja bazowa z Polski, która zgodnie z oczekiwaniami zwolniła do 10% w ujęciu roczny...
Kalkulacyjne schody inflacyjne

Rozpoczynający się właśnie tydzień zostanie z pewnością zdominowany przez posiedzenia banków centralnych. Z naszego punktu widzenia najistotniejszy będzie Fed, który niejako rozpocznie całą serię. Ta kontynuowana będzie w czwartek, gdzie o stopach zadecydują między innym...
​Po EBC, przed finalną inflacją

Wczoraj EBC zdecydował się jednak na podwyżkę stóp o 25pb. Dbałość o powrót inflacji do celu przeważyła nad obawami o recesję. To jednak już ostatnia podwyżka stóp w cyklu. Dziś nasza uwaga przenosi się na krajowe podwórko, gdzie GUS opublikuje finalną inflację za sierpi...
Gołębia podwyżka EBC kończy cykl

Oczekiwania przed wrześniową decyzją Europejskiego Banku Centralnego były dość mocno rozrzucone. W efekcie było niemalże pewne, iż reakcja rynkowa będzie zauważalna. Tak też się stało. Rada Prezesów postanowiła podnieść stopy procentowe, lecz w zamian skrzydło gołębie wy...
Dziś decyzja EBC

Rynki obstawiają pół na pół: albo będzie kolejna podwyżka stóp procentowych w strefie euro o 25pb albo stopy pozostaną bez zmian. My skłaniamy się do tego drugiego scenariusza. Wczoraj zaś opublikowano CPI z USA. W naszej ocenie nie zmieni ona nastawienia Fed - tu też sp...
Tydzień nabiera rumieńców
Rentowności krajowego długu oddały wczoraj nieco ze swoich dotychczasowych zysków, jednocześnie złoty wciąż pozostawał pod spadkową presją. W trakcie sesji kurs euro względem złotego osiągnął wartość zbliżoną do 4,70, choć dzień zamknęliśmy na 4,65. Wczorajszy kalendarz ...
Co skrywa czeska inflacja?
Poniedziałek przyniósł kontynuację trendów zapoczątkowanych przez dość odważną decyzję RPP. Tym samym rentowności obligacji skarbowych kontynuowały spadki (krzywa stromiła się), zaś złoty osłabiał się wobec wspólnej waluty. Kalendarz wydarzeń makro nie obfitował w wiele ...
Echa dyskusji w RPP

Posypały się komentarze ze strony członków RPP po środowej decyzji. Choć nie są one ​nadmiernie zaskakujące (spory podział poglądów na krajową politykę pieniężną jest widoczny ​od początków tej Rady), to zawsze warto na nie spojrzeć by uświadomić sobie jakie nastroje i m...
Po konferencji prezesa NBP

Nie przywiązujemy się nadmiernie do zapowiedzi prezesa Glapińskiego z wczorajszej konferencji, bo on sam do swoich słów przywiązany nie jest. Wszak, w lipcu wykluczał wariant tak zdecydowanych obniżek stóp jakich dokonano we wrześniu i sugerował kroki po 25pb. Konferencj...
6
7
8
9
10
11
12
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.