Prognozy krótkoterminowe - sierpień 2021

Alfred Hitchcock byłby dumny z dramaturgii tego miesiąca prognoz. Zaczynamy od trzęsienia ziemi - inflacja w lipcu znalazła się na najwyższym poziomie od 10 lat i osiągnęła 5% r/r. Drugim najważniejszym odczytem miesiąca będzie PKB za II kwartał, gdzie spodziewamy się so...
Polska: 5% inflacja po raz pierwszy od 2011 roku

Wysoka inflacja to spore zaskoczenie, ale możemy je jednoznacznie przypisać kategoriom bazowym. W kolejnych miesiącach inflacja będzie rosła. Nie zmieniamy zdania, że powrót do celu w średnim terminie jest niemożliwy. Inflacja nie wróci nawet do przedziału wahań (a więc ...
Gotowi na 5% inflację? My tak.

5%. Tyle naszym zdaniem inflacja wyniesie inflacja w lipcu (konsensus rynkowy zakłada wzrost o 4,7%). Otwieranie gospodarki sprzyja łamaniu sezonowości i odważnym zakładom. Inflacja niemiecka była bardzo cenną wskazówką w tym zakresie. Oprócz jej analizy oraz opisu progn...
Za nami Fed, przed nami PKB w USA i inflacja w Niemczech

Wczorajsze posiedzenie FOMC nie było tak nudne jak się zapowiadało. Stopy procentowe pozostały bez zmian, zmienił się jednak komunikat. Odnotowano postęp na rynku pracy, choć nie jest to jeszcze postęp znaczący - ten będzie skutkował decyzją o ograniczeniu skupu aktywów....
Fed: Kolejny krok do przodu

Niespodziewanie FOMC dołączył do komunikatu wskazówkę, że na rynku pracy dokonał się postęp. W odpowiednim kontekście oznacza to przybliżenie decyzji o zmniejszeniu zakupów aktywów, choć jeszcze nie teraz. Kluczowy dla tej decyzji jest rynek pracy, który nie tylko powini...
Czas na FOMC

Dziś oczy wszystkich skierowane będą na USA - FOMC podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. To nie będzie nadmiernie ekscytujące posiedzenie. Bez projekcji i bez zmiany zdania Komitetu: inflacja przejściowa, progres na rynku pracy widoczny, ale bez spełnienia warunk...
Dziś decyzja MNB: kolejna podwyżka stóp
Dzisiaj na Węgrzech zostanie podjęta decyzja ws. stóp procentowych i zobaczymy dziś najprawdopodobniej kolejną podwyżkę stóp: 20pb. Oczekiwania przesuwają się stopniowo w kierunku bardziej stromej ścieżki zacieśnienia polityki pieniężnej. W dzisiejszym dzienniku przygląd...
Spokojny tydzień. Ciśnienie podniesie się dopiero w jego końcu.
Po tygodniu pełnym krajowych danych wybieramy się za granicę. Nasza uwaga skupiona będzie na decyzjach banków centralnych w USA i na Wegrzech (kolejna podwyżka). Poznamy też m. in. PKB za II kw. dla Europy i USA. Ostatniego dnia wrócimy do kraju, żeby przyjrzeć się wstęp...
EBC wydłużył oczekiwany okres niskich stóp

Stopy procentowe oraz inne parametry polityki pieniężnej EBC pozostawił bez zmian. Zaszła natomiast oczekiwana zmiana forward guidance, która wydłużyła okres oczekiwanych, zerowych stóp procentowych. Dyskusji o zmianie intensywności bieżącej stymulacji, w tym zakupów akt...
EBC: pierwsze posiedzenie po przeglądzie strategicznym

Komunikat nieznacznie się skrócił a nowa formuła forward guidance implikuje, że zmiana polityki pieniężnej EBC będzie wymagała osiągnięcia przez inflację 2% nie w średnim terminie (a więc w końcu projekcji inflacyjnych) tylko wcześniej, aby można było ją jeszcze zobaczyć...
4
5
6
7
8
9
10
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.