Czekamy na dane z amerykańskiego rynku pracy

Dziś uwaga skupiona będzie na odczycie zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w Stanach Zjednoczonych. Oczekiwany jest przyrost liczby zatrudnionych o 1,4 mln - wg konsensusowych szacunków zatrudnienie kontynuowało więc odbicie, choć w wolniejszym tempie niż w popr...
Dzień koniunktury w usługach

Dzisiejszy dzień przyniesie odczyty nastrojów w sektorach usługowych w Europie i USA. Wstępne europejskie odczyty zaskoczyły negatywnie, pokazując spadki indeksów. Lekki spadek oczekiwany jest również w przypadku amerykańskiego usługowego ISM (konsensus to 57 pkt, a wyni...
Koniunktura w kratkę. Spowolnienie inflacji. Dziś czekamy na ADP.

Dziś przed nami odczyt zamówień w amerykańskim przemyśle (oczekiwany wzrost o 6% m/m) i dane o zmianie zatrudnienia wg ADP (konsensus to wzrost o 950 tys. zatrudnionych, ale ostatnie rozbieżności z danymi BLS każą traktować ten odczyt z dystansem). Dużo ciekawiej było wc...
PMI w Polsce spadł do 50,6pkt

V-kształtne odbicie wskaźnika nie doczekało się jednak kontynuacji w dotychczasowym tempie. Oczekiwania rynkowe okazały się nadmiernie optymistyczne. My również przestrzeliliśmy z naszą prognozą 52,0 pkt. Czy spadek PMI niesie zatem za sobą jakieś potworne implikacje? Na...
ISM w USA: już po recesji, nowy cykl rozpoczęty 

Wczorajsze dane o koniunkturze w amerykańskim przemyśle nie są niespodzianką w zakresie kierunku, zwłaszcza po publikacji wcześniejszych PMI oraz regionalnych wskaźników koniunktury. Zaskakujące jest jednak tempo wzrostu i tu wyraźna niespodzianka w górę. USA z werwą wch...
Inflacja w sierpniu 2,9%, inflacja bazowa (wreszcie) spowolniła

Sierpniowa inflacja, zgodnie z odczytem flash, spowolniła do 2,9% r/r (w porównaniu z 3,0% r/r w poprzednim miesiącu). Wstępny odczyt wskazuje, że spowolniła również inflacja bazowa - naszym zdaniem w okolice 4 - 4,1% r/r.
Czekamy na PMI i inflację
Dziś dzień pełen danych. O 9:00 poznamy indeks PMI w polskim przemyśle, a godzinę później wstępny odczyt inflacji za sierpień. Ponadto w Europie i Stanach publikowane będą przemysłowe wskaźniki koniunktury. Wczoraj GUS opublikował strukturę PKB za 2 kw. Zgodnie z oczekiw...
Prognozy krótkoterminowe – wrzesień 2020
Ostatnie miesiące to czas nadrabiania strat z powodu pandemii. Sytuacja stabilizuje się, stabilizują się też odczyty danych makroekonomicznych. Będziemy mieli niespodzianki w górę i w dół i nie wszystko będzie wyglądało jak od linijki. Stąd naszym zdaniem dane za sierpie...
PKB w 2 kwartale obniżył się o 8,2%

GUS potwierdził wynik wstępnego odczytu PKB, który spadł w drugim kwartale o 8,2% r/r. Konsumpcja i inwestycje solidarnie obniżyły się o 10,9% r/r.
Ekonomiczny rozkład jazdy na 31.08-6.09 

Najważniejszy przystanek tego tygodnia już dziś - GUS opublikuje dane o PKB za 2 kw. Od samego wyniku (odczyt flash wskazywał na -8,2% r/r) ciekawsza będzie jego struktura.
4
5
6
7
8
9
10
Social Media
Kontakt

Serwis prowadzony jest przez Departament Analiz i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. O ile nie zaznaczono inaczej, publikowane materiały maja charakter promocji i reklamy, zgodnie z art. 83c  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.). O ile nie zaznaczono inaczej, materiały nie stanowią badania inwestycyjnego, ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiały serwisu nie stanowią również doradztwa inwestycyjnego, ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Serwis prowadzony jest w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny zawarte w serwisie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia.
Dystrybucja lub przedruk części lub całości opracowania możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku).