Dziś kompletnie z innej beczki

Dziś na krajowym podwórku tylko dane o koniunkturze konsumenckiej w październiku. W nich najciekawsze będą oczywiście oczekiwania inflacyjne. My postanowiliśmy oderwać się na chwilę od "bieżączki" i podywagować na temat możliwych gospodarczych implikacji obserwowanych i ...
Demografia: czy (daleka) przyszłość jest już jednoznacznie określona?

Korzystając z najnowszej projekcji inflacyjnej ONZ (2022 rok) postanowiliśmy przyjrzeć się polskiej demografii. Od razu ostrzegamy, że nie padną tu ani twarde predykcje, ani prognozy. Przyglądamy się raczej pewnym scenariuszom i zastanawiamy się, czy patrząc wprzód należ...
Nie ma danych z Chin i co im zrobimy?

Z rynkowego punktu widzenia poniedziałek nie był lekkim dniem na krajowym rynku obligacji skarbowych. Komentarze dotyczące potencjalnego wstrzymania funduszy unijnych, nie tylko tych w ramach KPO, skutkowały znaczącą wyprzedażą krajowego długu na tle rynków bazowych. Nie...
Bałtycka inflacja wiedziona energią?

Według danych Eurostatu za sierpień, kraje bałtyckie charakteryzowały się najwyższą inflacją w strefie euro. Najbardziej dynamicznie ceny rosły w Estonii, przekraczając 25% r/r. Na Łotwie i Litwie wzrosty były tylko nieco mniejsze, przebijając pułap 21% r/r. Skąd to wyni...
Tydzień z polskimi danymi

Piątkową inflacją rozpoczęliśmy wzmożony okres publikacji danych z krajowej gospodarki - nasz komentarz w dalszej części tekstu. Kulminacja odczytów nastąpi w drugiej połowie tygodnia, a szczegółowy rozkład jazdy prezentujemy poniżej. Za granicą tydzień wygląda na relaty...
Inflacja potwierdzona na 17,2%

Poza samą tytułową liczbą, która nie jest zaskoczeniem, ciekawiej wyglądają przyczyny skokowego dostosowania inflacji bazowej. Niektórzy mogli mieć nadzieję, iż był to efekt anomalii w jednej czy dwóch kategoriach. Niestety, zaskoczenia rozlazły się szeroko po całej infl...
Dezinflacyjny falstart w USA?
Wczorajszy odczyt amerykańskiej inflacji był z pewnością najważniejszym punktem ekonomicznego tygodnia. Wartość powyżej oczekiwań spowodowała niemałe turbulencje rynkowe. Choć wydaje się, że środowisko do spowalniania wzrostu cen w USA jest zdecydowanie lepsze niż gdziek...
Stado jastrzębi w Fed
Publikacja protokołu z wrześniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej potwierdziła, iż jastrzębie skrzydło ma się bardzo dobrze. Choć po ostatniej serii wypowiedzi różnych oficjeli amerykańskiego banku centralnego nie powinno być to wielkim zaskoczeniem wydaje się, iż wola ...
Jak zamrożenie cen energii wpłynie na inflację?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rząd postanowił zamrozić ceny energii elektrycznej nie tylko dla gospodarstw domowych, ale i sektora przedsiębiorstw czy jednostek samorządu terytorialnego. Z jednej strony niektóre z tych działań mogą oddziaływać w kierunku spowol...
O polskiej i europejskiej energii w kontekście inflacji

Ceny energii są bez wątpienia jednym z głównych powodów szeroko rozlewającej się presji inflacyjnej w polskiej, ale również europejskiej gospodarce. Mając to na uwadze, pomocnym wydaje się nam poznanie siły oddziaływania zmian cen hurtowych na ceny detaliczne, które bran...
4
5
6
7
8
9
10
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.