Prognozy krótkoterminowe - kwiecień 2022

Przed nami pierwszy miesiąc, w którym zobaczymy wpływ agresji Rosji na Ukrainę w twardych krajowych danych. Najciekawsza wciąż pozostaje inflacja, szczególnie, że jesteśmy w naszej prognozie znacząco powyżej konsensusu (11,0% r/r vs 10,1% r/r). Spodziewamy się też bardzi...
Rekomendacja numer 1/2022

Zamykamy (ze stratą) obligacje. Przechodzimy na depozyt.
Dziś decyzja Banku Czech: +50

Patrzymy na zdjęcie i w myślach udajemy się nad Wełtawę (wiosenną, nie jesienną). Czeski bank centralny podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Naszym zdaniem CNB zdecyduje się na kolejną podwyżkę o 50pb. (tak też wskazuje konsensus prognoz). Za podwyżką przemawiaj...
Inflacyjna rozgrzewka

Czas na wstępny wynik inflacji w Polsce za marzec przyjdzie w piątek. Na razie wracamy jeszcze do ostatnich danych i proponujemy rzucić okiem jak to było jeszcze z jednocyfrową zmianą cen. Dziś poznaliśmy dane inflacyjne za marzec, choć na razie tylko z części Europy. Ob...
Ballada o złotym

EURPLN trzyma się w okolicy 4,70. Kurs nie jest nadmiernie stabilny, ale po przejściowych zawirowaniach i wizycie w okolicach 5 widać sporą poprawę.
Risk on, a my cierpliwie czekamy na polską inflację i amerykańskie dane z rynku pracy (wszystko w piątek)

Tydzień zacznie się w danych bardzo niemrawo. Większość istotnych publikacji pojawi się dopiero w połowie tygodnia. Wisienką na torcie będą polskie dane inflacyjne oraz dane z amerykańskiego rynku pracy (w piątek). Tymczasem na rynkach risk on, na czym skorzystał m. in. ...
Zmiany w PIT
Friendship with Polski Ład ended. Now Tarcza Antyputinowska is my best friend - czyli piszemy o ogłoszonych wczoraj zmianach w PIT. Rząd zapowiedział m.in. obniżenie stawki podatku z 17% do 12% dla pierwszego progu podatkowego. Podsumowujemy zmiany i wyciągamy wnioski dl...
Wskaźniki pesymizmu konsumentów
Po spadkach indeksów koniunktury przedsiębiorstw, wczoraj przyszedł czas na wskaźniki nastrojów gospodarstw domowych. Sentyment konsumentów zanurkowował. Dziś poznamy kolejne indeksy koniunktury - tym razem PMI z Europy i USA (przemysł i usługi).
Kilka słów o wskaźnikach koniunktury

GUS opublikował wczoraj wskaźniki koniunktury w firmach. Jak można było oczekiwać, odnotowano spadki w niemal każdej kategorii. Najsilniejsze w transporcie. Dziś czas na koniunkturę konsumencką
Marzec 2022

Światowa gospodarka wciąż boryka się z licznymi negatywnymi szokami: cenami paliw i energii, cenami żywności, zerwanymi (przez pandemię i wojnę) łańcuchami dostaw, wysokim wzrostem inflacji bazowej, zaostrzeniem polityki pieniężnej. Jedyną przeciwwagą jest polityka fiska...
4
5
6
7
8
9
10
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.