O tarczy PFR i minutes EBC

Dziś poznamy pierwsze inflacyjne dane za listopad z Francji, gdzie oczekiwane jest lekkie spowolnienie inflacji wg HICP z 0,1% r/r w poprzednim miesiącu do 0% r/r. Ponadto opublikowane zostaną nastroje wg. ESI, które powinny wskazywać na spadki koniunktury. Opublikowane ...
Minutes Fed bez zaskoczeń. Dziś minutes EBC.

Dziś warto zwrócić uwagę na minutes z posiedzenia EBC. Podobnie jak w przypadku Fed, o którym piszemy poniżej, inwestorzy mogą szukać wskazówek co do następnego kroku banku (EBC zapowiedział dalsze luzowanie w grudniu). Wczoraj opublikowano też wstępne wyniki BAEL za 3 k...
Parę słów o M3. Czekamy na Biuletyn GUS oraz minutes FOMC.

Dzisiejszy kalendarz pełen jest danych ze Stanów (m.in. PKB, dochody i wydatki konsumentów, zamówienia na dobra trwałe, czy minutes). W Polsce GUS opublikuje październikową stopę bezrobocia. Wczoraj poznaliśmy natomiast dane o podaży pieniądza w październiku - M3 wzrósł ...
Kolejny dołek koniunktury odhaczony?

Druga fala pandemii zaczyna przekładać się na dane makro. Publikowana wczoraj sprzedaż detaliczna za październik spadła o 2,3% r/r, a jeszcze silniejsze spadki odnotujemy w listopadzie. Obniżyły się też nastroje w europejskiej koniunkturze. Na drugim biegunie są indeksy ...
PMI: dwa światy

Wczorajsze dane o PMI wskazują, że mimo różnic po obus stronach Atlantyku, rynek powinien być coraz bardziej gotowy do wejścia w dryf stóp procentowych w górę. Najgorsze jest już za nami (strefa euro), a hamowanie w USA, z uwagi na szybszy rozwój epidemii, wcale nie jest...
Druga fala pandemii zaczyna odbijać się na sprzedaży

Październik przyniósł spadki sprzedaży detalicznej - sprzedaż w cenach stałych była niższa o 2,3% w porównaniu z październikiem zeszłego roku. Niski odczyt to w naszej ocenie efekt samoograniczania się konsumentów. To jednak dopiero przedsmak tego co zobaczymy w listopad...
Przed nami sprzedaż i koniunktura
Dziś poznamy dane o wskaźnikach PMI (Europa + USA) oraz dane o sprzedaży detalicznej. W całym tygodniu warto przejrzeć minutes z posiedzeń EBC i Fed. Od piątku zaczną spływać nowe, listopadowe dane inflacyjne z Europy. W sobotę poznaliśmy strategię wyjścia rządu z obostr...
Produkcja bez zaskoczeń, ale zaskoczyły jej ceny
Produkcja wzrosła w październiku o 1% r/r, zgodnie z rynkowym konsensusem i nieco powyżej naszej prognozy (0,5% r/r). Niespodziankę sprawiły ceny producentów - wynik -0,4% r/r znacząco przebił oczekiwania (nasza prognoza -0,8% r/r). Pesymistycznie przed najbliższymi odcz...
Dzień produkcji przemysłowej. Tu efektów restrykcji jeszcze nie zobaczymy.

Dziś o 10:00 GUS opublikuje dane o produkcji przemysłowej i PPI. Wczorajsze odczyty danych z rynku pracy za październik lekko zaskoczyły na plus. Przyjrzeliśmy się też nastrojom konsumentów i ich wydatkom kartami w obliczu wprowadzonych na początku miesiąca restrykcji.
Rynek pracy w październiku na plus

Październikowe dane z rynku pracy zaskoczyły pozytywnie. Zatrudnienie spadło o 1% r/r - to wynik lepszy zarówno od naszej prognozy jak i rynkowego konsensusu (oczekiwaliśmy -1,1% r/r). Za lepszym wynikiem zatrudnienia podążył odczyt przeciętnego wynagrodzenia. Wzrost o 4...
4
5
6
7
8
9
10
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.