Inflacja w czerwcu 15,6% (flash)

Pozornie obyło się bez niespodzianek. Inflacja wzrosła niemal zgodnie z konsensusem prognoz (15,5%) i zgodnie z naszą prognozą (15,6%). Niespodzianki nie było też - przynajmniej naszym zdaniem, z tego co można policzyć - w inflacji bazowej. Wzrosła do 9,1-9,2% (tyle ocze...
Inflacyjny piątek

Przygrywką dla dzisiejszej inflacji będzie polski PMI (9:00), gdzie spodziewamy się spadków. O 10:00 światło dzienne ujrzą liczby, na które czekamy. Uważamy, że inflacja CPI wzrośnie w Polsce z 13,9% do 15,6% (konsensus 15,5%). Eurostat pokaże również liczby dla całej st...
Prognozy krótkoterminowe - lipiec 2022

Poszukiwanie szczytu inflacji w otoczeniu (powoli) słabnącej koniunktury. Tak można podsumować ten miesiąc. Kierunek koniunktury wspomoże kolejna, solidna podwyżka stóp procentowych (+100pb). Stopą 7% RPP "kupi" czas do wrześniowego posiedzenia, kiedy otoczenie gospodarc...
Znamy inflację w Niemczech, nie znamy tej ze strefy euro

I nie poznamy jej dzisiaj, lecz równolegle z inflacją polską w piątek o 10:00. Dziś z kolei kolejne dane z poszczególnych krajów (m. in. z Francji). Po drugiej stronie Oceanu poznamy informacje o wydatkach i dochodach konsumentów oraz wskaźnik Chicago PMI. Przyjrzyjmy si...
Węgierski bank centralny postanowił podostrzyć

Główna stopa procentowa została podniesiona w górę o 185pb (o tym jak ma się ona do innych stóp banku centralnego poniżej), a retoryka przesunęła się w kierunku dużo bardziej jastrzębiej. Zapowiadają się dwucyfrowe poziomy stóp na Węgrzech.
Co czeka świat?

Oczywiście nie odpowiemy na to pytanie. Natomiast zgodnie z wczorajszą obietnicą zajęliśmy się raportem BIS. Autorzy raportu szukają odpowiedzi na pytanie czy czeka nas stagflacja. Nie odpowiadają wprost, ale warunki, które uprawdopodabniają taki scenariusz nie wydają si...
Czy globalną gospodarkę czeka stagflacja?
Poniższy komentarz to skrót z najciekawszych naszym zdaniem fragmentów raportu BIS (całość pod linkiem). Autorzy zwracają uwagę, że ryzyko stagflacji w globalnej gospodarce jest wysokie, ze względu na wojnę w Ukrainie i słaby wzrost w Chinach. Do tego ryzyko to zwiększan...
Czerwiec 2022
Fed kontynuuje zacieśnienie polityki pienieżnej w USA. W podobnym kierunku zmierza EBC (zapowiedziana pierwsza podwyżka w lipcu). Nie inaczej zachowuje się NBP - lipiec i wrzesień przyniosą dalszy wzrost stóp procentowych. Główny powód, czyli inflacja, ponownie wzrosła w...
Wszyscy czekamy na piątek

Nie, nie dlatego, że już chcemy weekendu. W piątek GUS opublikuje wstępny odczyt inflacji za czerwiec. Czeka nas kolejny spory skok w górę. A co jeszcze czeka nas w tym tygodniu, opisaliśmy poniżej.
Koniunktura coraz słabsza

Dziś GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny za maj, a wraz z nim wynik stopy bezrobocia (szacunek MRiPS 5,1%). Wczorajsze dane o koniukturze (zarówno globalnej jak i krajowej) można podsumować jednym słowem: niedobrze.
4
5
6
7
8
9
10
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.