Słaby PKB z USA

Wynik amerykańskiego PKB był negatywną niespodzianką, choć szczegóły nie są już takie oczywiste. W komentarzu poniżej rozbijamy go na czynniki pierwsze. Wczoraj poznaliśmy też Szybki Monitoring NBP - to zawsze dobre źródło wiadomości o tym, jak na sytuację swoją i gospod...
​Czas na PKB z USA

Dziś głównym punktem dnia jest niewątpliwie publikacja PKB w USA. Poznamy pierwszy szacunek za I kw. Konsensus oczekuje 2,4% SAAR. Do tego dojdzie decyzja banku centralnego Turcji i cotygodniowe dane o nowych rejestracjach bezrobotnych z USA. 
Zawsze coś potrafi zaskoczyć

Podejrzewaliśmy, że mogą pojawić się zaskoczenia w marcowych danych o sprzedaży detalicznej, ale tam większych zaskoczeń nie było. Zaskoczyły natomiast dane o podaży pieniądza M3. Na tych dwóch publikacjach skupia się dzisiejszy poranny komentarz.
Sprzedaż jednak bez zaskoczeń

Obawialiśmy się nieco, że możemy nie doszacowywać potencjału konsumentów do przedwielkanocnych zakupów połączonych z zakupami na zapas. Nic takiego się jednak nie stało i sprzedaż zaskoczyła wręcz lekko w dół.
Skąd wzięło się zaskoczenie w podaży pieniądza?

Zwykle nie poświęcamy wiele miejsca miesięcznym danym NBP na temat krajowej podaży pieniądza. W tym miesiącu postanowiliśmy zrobić jednak wyjątek, bo skala zaskoczenia względem konsensusu była naprawdę spora. Sama struktura danych jest także ciekawa i niesie za sobą pewn...
Słaby koniec kwartału w sferze produkcyjnej

Powiedzieć, że wczorajsze odczyty produkcji przemysłowej oraz budowlano-montażowej rozczarowały, to nic nie powiedzieć. W obydwu przypadkach marcowe liczby okazały się znacznie gorsze od konsensusu, co nie wróży pozytywnie dla wzrostu PKB w minionym kwartale. Na pociesze...
Polska: Produkcja zawodzi
Niewątpliwie jedną z największych niespodzianek w marcowych miesięcznych danych jest, przynajmniej jak dotąd, wynik produkcji sprzedanej przemysłu. I jest to niestety niespodzianka negatywna. Słabiej od oczekiwań wypadło też przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębio...
Zima w sektorze budowlanym trwa
Lato tej wiosny już było, teraz pora na zimę, co zresztą widać po wyjrzeniu przez okno i wyjściu na zewnątrz. Sektor budowlany także obrał podobny kierunek i ani myśli budzić się z zimowego snu. Perspektywę psuje zakończenie robót publicznych przed wyborami samorządowymi...
GUS odkryje marcowe karty

Na świecie uwaga rynku w rozpoczynającym się tygodniu powinna skupić się na wstępnym PKB za Q1 ze Stanów Zjednoczonych. W Polsce będziemy żyć czymś innym - paczka marcowych danych, która dopełni obrazu gospodarczego w pierwszym kwartale roku. Dzisiaj z kolei proponujemy ...
Wojna solarna już trwa. Co jest na szali?

Rozwój sztucznej inteligencji (AI) może wygenerować znacznej skali wzrost produktywności, co w pewnym sensie może stanowić remedium na trendy demograficzne, przynajmniej w pewnym okresie. Mało jednak mówi się o tym, że ekspansja AI oznacza istotny wzrost popytu na energi...
4
5
6
7
8
9
10
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.