Środa pozytywnych zaskoczeń w amerykańskich danych: sprzedaż i produkcja

Odczyt sprzedaży detalicznej za styczeń przyniósł potężne zaskoczenie in plus. Wzrost sprzedaży o 5,3% m/m znacząco przebił oczekiwania analityków (1,1% m/m). To efekt m.in wprowadzonego wsparcia fiskalnego dla gospodarstw domowych i poprawy nastrojów związanych z pandem...
O zakupach aktywów przez NBP 

Poniżej przedstawiamy zestawienie dotychczasowych odkupów NBP. Na dziś łączna wartość odkupionych obligacji wynosi 109,7 mld zł w tym 34,7 mld zł obligacji BGK oraz 19,8 mld zł obligacji PFR.
To jeszcze nie sygnał ostrzegawczy

Nasz pesymizm dotyczący odczytu zatrudnienia w styczniu okazał się uzasadniony (choć przesadziliśmy z jego skalą). Zatrudnienie spadło o 2% r/r - silniej niż przewidywał konsensus (-1% r/r) ale w mniejszym stopniu niż nasza prognoza (-3% r/r). W naszej ocenie to głównie ...
Czekamy na dane o zatrudnieniu

Dziś o 10:00 GUS opublikuje dane z rynku pracy za styczeń. Największa niewiadoma to przeszacowanie próby firm, która będzie rzutować na odczyt zatrudnienia. Ponadto NBP przeprowadzi kolejną aukcję odkupu obligacji. 
Powrót inwestorów z USA na rynek, test dla scenariusz reflacyjnego

Wczorajszy dzień należał do inflacji. Opublikowany odczyt za styczeń przyniósł spore zaskoczenie w górę - inflacja przyspieszyła z 2,4% r/r do 2,7% r/r. Poznaliśmy też dane o bilansie płatniczym za grudzień. Dzisiejsze publikacje nie powinny natomiast być już tak ekscytu...
Nadwyżka na rachunku bieżącym stopniała w grudniu do 430 mln EUR 

To jednak głównie efekt sezonowy, związany z importem. Nie zmienia naszego poglądu odnośnie wejścia Polski w nowy okres trwałej nadwyżki na rachunku bieżącym.
Rekomendacja numer 1/2021
Decydujemy się na agresywną alokację przez DS1029 i wyjątkowo ustawiamy zlecenie T/P na poziomie 114,0. Dojście rynku do tego poziomu oznacza, że rekomendacja automatycznie przechodzi w depozyt.
Inflacja w styczniu 2,7%
Stało się: inflacja w styczniu przyspieszyła z 2,4% do 2,7%. Inflacja zaskoczyła in plus, podobnie jak w przeważającej liczbie europejskich gospodarek. 
Inflacja w Polsce o 10:00

Publikacje inflacji z regionu wywołały lekką wyprzedaż na rynku obligacji. Dzisiejszą inflację w Polsce szacujemy na 2,3%, jednak jest w tym odczycie tyle niewiadomych, że nie zdziwi nas nawet spore odchylenie... w każdą ze stron. Za nami publikacja danych o PKB w IV kwa...
Dziś publikacja PKB za IV kwartał 

Te dane poznamy o 10:00. Nie będzie w nich jednak szczegółów a z grubsza wiemy co jest grane po ogłoszonych już wynikach całego roku. Stąd też ciekawsze będą naszym zdaniem dane inflacyjne z Czech i Węgier. 
4
5
6
7
8
9
10
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.