Inflacja bazowa spada

Dziś nieco spokojniej, więc piszemy nieco więcej o polskiej inflacji bazowej. Warto śledzić informacje o zaangażowaniu Amerykanów w kontekście ataków na statki na Morzu Czerwonym. Rzut świeżych danych z Polski dopiero jutro. W danych globalnych dziś skład rezerwowy.
(De facto) ostatni tydzień roku

Piątkowe dane o europejskiej koniunkturze popchnęły rentowności w dół. W tym tygodniu nie będzie wiele (globalnych) okazji do odwrotu, zwłaszcza, że rozpoczynamy świąteczny handel. Danych krajowych będzie jednak sporo, co pozwoli nam ustalić tempo odbicia PKB w IV kwarta...
Inflacja w listopadzie 6,6%

Ostatecznie okazało się, że inflacja w listopadzie wyniosła 6,6% a nie 6,5% jak wskazywał wynik flash. Różnica wynika z kompozycyjnych drobiazgów i zaokrągleń. Jak już postulowaliśmy na początku miesiąca, najciekawszy jest spadek inflacji bazowej. I tu widzimy szklankę d...
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

Aktualizacja 15.12.2023
Grudzień 2023

Dane z krajowej gospodarki wyglądają coraz lepiej, a konsument zdaje się budzić do życia szybciej niż wcześniej oczekiwano. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w naszych zaktualizowanych prognozach. 
ECB nie kroczy ścieżką Fed

O ile w Stanach Zjednoczonych ujrzeliśmy spory zwrot w komunikacji Rezerwy Federalnej, zupełnie inną ścieżką zdaje się kroczyć Europejski Bank Centralny. Podczas wczorajszego posiedzenia zabrakło gołębich sygnałów implikujących rychłe obniżki stóp procentowych. Zamiast t...
Fed szykuje grunt pod obniżki stóp
Podczas wczorajszej sesji kluczowym wydarzeniem była wieczorna decyzja Rezerwy Federalnej. Ta, zgodnie z oczekiwaniami, stóp nie zmieniła, niemniej ujrzeliśmy całkiem pokaźną reakcję rynkową. Wygląda bowiem na to, że znajdujemy się coraz bliżej początku obniżek stóp proc...
Mamy nowy rząd
Dziś powinno dojść do zaprzysiężenia D. Tuska i jego rządu. Na wczorajszym expose nie usłyszeliśmy nadmiaru konkretów, ale jedno jest pewne - nie zmierzamy do konsolidacji fiskalnej a finansowanie deficytu będzie trzeszczeć w 2024 roku. Z biegiem czasu sytuacja ulegnie p...
Co nam mówią historyczne projekcje NBP?

​Rozpoczęty wczoraj tydzień obfituje w wiele istotnych wydarzeń makro, choć jego początek był dość leniwy. Z tego ​względu postanowiliśmy przyjrzeć się historycznym projekcjom NBP, by ​zbadać, czy ​można zidentyfikować w nich szczyptę cykliczności. Sądzimy, że może być t...
Tydzień z Fed, EBC, krajową inflacją i nowym rządem

Ten tydzień przyniesie pokaźną garść danych i wydarzeń (najważniejsze w tytule). Zeszły też zakończył się z przytupem, bo danymi z amerykańskiego rynku pracy, o których piszemy poniżej.
4
5
6
7
8
9
10
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.