Przed nami tydzień inflacyjny

Piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy przyniosły mieszane uczucia, ale raczej nie ma co dzielić włosa na czworo: popyt na pracę jest wysoki, ale nie nadąża za nim podaż pracy i to właśnie ona decyduje o poziomie zatrudnienia. Fed pozostaje w takiej sytuacji na autop...
USA: solidny rynek pracy z wysokim popytem

Zatrudnienie poza rolnictwem wzrosło o 194 tys. etatów, a stopa bezrobocia spadła do 4,8%. Przeciętne zarobki godzinowe podniosły się o 0,6% m/m, a przeciętny tydzień pracy wydłużył się o 12 minut. Wysoki popyt na pracę spotyka się z wolno rosnącą podażą pracy, która w t...
Czekamy na dane z amerykańskiego rynku pracy

Dziś drugie najważniejsze wydarzenie w tym tygodniu - publikacja wrześniowych danych z rynku pracy w USA. W dzienniku wracamy natomiast do pierwszego najważniejszego wydarzenia, a dokładniej do konferencji prasowej prezesa Glapińskiego po decyzji o podniesieniu stóp proc...
Rekomendacja numer 5/2021

Wobec ostatniej przeceny na rynku oraz z uwagi na hojny, wyceniony cykl podwyżek stóp procentowych decydujemy się na zakup 5-letnich obligacji.
Niespodziewana podwyżka stóp RPP

Nieoczekiwanie RPP podniosła stopy procentowe. Stopa referencyjna wynosi obecnie 0,5%. Naszym zdaniem jest to rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp. Kolejny ruch w listopadzie jest bardzo prawdopodobny - potwierdzenia tego scenariusza spróbujemy poszukać dzisiaj na konferencji...
Dziś decyzja RPP

Dziś najważniejszy dzień tygodnia - RPP podejmie decyzję ws. stóp procentowych. Nie oczekujemy zmian stóp na dzisiejszym posiedzeniu, ale wczorajsze wypowiedzi prezesa Glapińskiego sugerują wyraźniejszy skręt w kierunku zacieśniania polityki pieniężnej, co wydarzy się w ...
Korekta scenariusza makro
Wczorajszy dzień nie rozpieszczał danymi makro. Postanowiliśmy więc podsumować nasze ostatnie przemyślenia w zakresie scenariusza makro i przedstawić przesłanki, które skłoniły nas do jego korekty. W zakresie danych śledzić będziemy dziś usługowe (finalne) PMI oraz usług...
Po rekordowej inflacji pora na decyzję RPP
Flash wrześniowej inflacji wskazał na 5,8% (poprzednio 5,5%). Generatorem szybkich wzrostów cen są w głównej mierze nadal czynniki egzogeniczne (inflacja "popytowa" czai się w okolicy celu inflacyjnego już wiele kwartałów). Jeśli RPP ma pozostać w zgodzie ze swoją dotych...
Polska: PMI w dół

Spadek krajowego indeksu nastrojów w przemyśle był powszechnie oczekiwany - pogorszały się indeksy globalne (np. PMI w Europie), spowalniał wzrost produkcji, nie rozwiązały się problemy z łańcuchami dostaw. Wynik PMI (53,4 pkt.) był jednak znacznie poniżej zarówno naszyc...
Inflacja: w drodze do 6%

5,8% inflacja we wrześniu to kombinacja wyższych cen żywności, energii i paliw oraz pewnego dostosowania w górę inflacji bazowej, które wciąż może być traktowane jako dostosowanie po pandemii. Uważamy, że RPP nie zareaguje błyskawicznie na ten szok cenowy. Poczeka aż min...
4
5
6
7
8
9
10
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.