Czechy: Inflacja w dół

Czeska inflacja zaskoczyła w dół. Spoglądamy w szczegóły, ale też korzystamy z okazji, by przytoczyć najciekawsze fragmemty z analizy szefa CNB dot. przyczyn inflacji (w szerszym ujęciu niż tylko m/m). Nie chcemy traktować tego jako punktu do dywagacji i naszego spojrzen...
Członkowie RPP w natarciu

Ubiegłotygodniowe posiedzenie RPP zachęciło niektórych członków do wyrażenia swoich opinii w kontekście cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. W sekcji newsów poruszamy wszystkie te komentarze. Na co będziemy spoglądać w tym tygodniu? W kraju najciekawszym punktem będzi...
Wrzesień 2022

Główne banki centralne pozostają wciąż w cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. Zarówno Fed jak i EBC komunikują kolejne ruchy w nadchodzących miesiącach. W przypadku tego drugiego zagwozdką może być głębokość prawdopodobnej recesji. W tym świetle coraz mniej jastrzębio...
Po konferencji prezesa NBP i decyzji EBC

Wczorajszy dzień nie przyniósł większych niespodzianek. Na konferencji prezesa NBP usłyszeliśmy to, czego się spodziewaliśmy. EBC natomiast zdecydował się na podwyżkę o 75pb, co też było zgodne zarówno z naszym jak i rynkowym scenariuszem.
Co oznacza mocny sygnał od EBC?

Choć podwyżka stóp procentowych o 75pb była szeroko oczekiwana, to jednak skala ruchu była bez wątpienia bezprecedensowa jak na EBC. Co więcej, jak się okazuje, decyzja ta była jednomyślna, co dodatkowo oddaje jastrzębi pazur. Z drugiej strony analitycy EBC malują perspe...
Po RPP, przed EBC

RPP nie zaskoczyła. Podwyżka o 25pb to konsensusowy ruch. Najprawdopodobniej nie ostatni, ale jesteśmy już bardzo blisko końca. Dziś na 15:00 zaplanowana jest konferencja prezesa Glapińskiego po decyzji. Dziś też decyzję w sprawie stóp procentowych podejmie EBC. Tu spodz...
Furtka pozostaje otwarta, pytanie jak szeroko?
Zaskoczenia nie było. Stopy procentowe powędrowały w górę o 25pb, co było zgodne z konsensusuem rynkowym. Sam rynek gotowy był przełknąć większej skali ruch, jednak nawet niewielka podwyżka nie poskutkowała deprecjacją złotego. W samym komunikacie nie można doszukać się ...
W oczekiwaniu na RPP...
Nie ulega wątpliwości, że wydarzeniem numer jeden dzisiejszego dnia będzie werdykt Rady Polityki Pieniężnej. Konsensus i my spodziewamy się podwyżki o 25pb, choć ostatnie dane o wynagrodzeniach oraz inflacji mogą zachęcać niektórych członków do większej skali ruchu. Zani...
Co słychać w europejskich usługach?

Poniedziałek upłynął w dość leniwej atmosferze ze względu na dzień wolny w USA. Poznaliśmy jednak szereg odczytów z europejskich sektorów usługowych, nad którymi postanowiliśmy pochylić się w dzisiejszym tekście. Poza tym z rządu pojawiły się kolejne pomysły dotyczące og...
Tydzień z RPP i EBC

Piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy nie powinny zmienić wiele w kwestii nastrojów panujących w Fed (wciąż mocny rynek pracy, niewielki wzrost stopy bezrobocia - choć pojawiły się delikatne oznaki chłodzenia). To jednak nie dane z USA były w piątek najważniejsze, a...
8
9
10
11
12
13
14
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.