Kolejne dobre dane

Po pozytywnych niespodziankach z produkcji przemysłowej i rynku pracy, listopad przyniósł kolejny zestaw optymistycznych zaskoczeń. Tym razem ze sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich...

Patrząc na wczorajsze dane GUS, można sądzić, że nawet nie jeden! Listopad był kolejnym miesiącem, w którym gospodarka "nie chciała się poddać". Pomimo wyraźnego spowolnienia na horyzoncie, zarówno produkcja przemysłowa, jak i rynek pracy, trzymały się nieźle.
Jak czytać zagadkową strukturę PKB?
Spowolnienie tempa wzrostu PKB w polskiej gospodarce jest i było niewątpliwie szeroko oczekiwane. Jednak nawet mając to na uwadze, publikacja danych o PKB za Q3 może wydawać się bardziej pesymistyczna niż wtedy, gdy znaliśmy tylko gołą liczbę. Struktura wzrostu zdaje się...
Inflacja w listopadzie 17,5%
Inflacja w listopadzie obniżyła się z 17,9% do 17,5% (nieco słabiej niż wskazywał flash). Nasza prognoza z "ułańską fantazją" była w 100% dokładna. Co dalej? W grudniu spodziewać się należy dalszej korekty w dół, szczytu w I kwartale (19-20%), a następnie opadania. I ter...
Sprzedaż detaliczna dopełnia październikowy obraz dezinflacyjny

Po słabszych wynikach dotyczących płac oraz produkcji w przemyśle, w takim samym tonie wypadła sprzedaż detaliczna. Jednocześnie lepiej od prognoz wypadła produkcja w budownictwie, aczkolwiek tam można doszukiwać się pewnego "dopalania" pozostałości bardzo dobrej koniunk...
Gospodarka, ceny i płace zwalniają. Zatrudnienie (jeszcze) rośnie.

Pierwsza część październikowego zestawu danych z krajowej gospodarki przyniosła kilka ciekawych informacji. Aktywność w przemyśle hamuje i to szybciej od oczekiwań. Dynamiki wynagrodzeń stabilizują się. W efekcie na rynku pracy gospodarstwa domowe doświadczają największe...
Inflacja potwierdzona, ceny bazowe znowu przyspieszają

GUS nie zaskoczył uczestników rynku i potwierdził wstępne dane za październik, kiedy to ceny dóbr i usług w gospodarce wzrosły o 17,9% w ujęciu rocznym. Dekompozycja inflacji pokazuje, że tym razem głównym winowajcą przyspieszenia były ceny żywności, co jest wciąż pokłos...
Inflacja w październiku rośnie do 17,9% (flash)
Inflacja przyspieszyła z 17,2% do 17,9%, ale impet części bazowej nieco zwolnił. Co więcej, przyspieszenie inflacji może wynikać z czynników jednorazowych po stronie żywności, a echa wcześniejszych zmian cen energii powoli gasną. Szanse na płaskowyż inflacyjny do końca r...
Słaba budowlanka, sprzedaż przyzwoicie

Dane o sprzedaży detalicznej nie zaskoczyły, potwierdzając relatywnie dobrą sytuację konsumenta (pomimo wysokiej inflacji wspierany jest wysokimi płacami i różnymi formami dodatków fiskalnych). Spore negatywne zaskoczenie przyszło ze strony produkcji budowlano-montażowej...
6
7
8
9
10
11
12