Sprzedaż nie zwalnia

To niezły wynik sprzedaży i zbliżamy się do trendu. Można mieć wątpliwości odnośnie kontynuacji trendów sprzedaży w ujęciu bottom-up, ale naszym zdaniem te wątpliwości wzajemnie się znoszą (samochody odrobią, reszta dóbr trwałych jest prawdopodobnie wybujała). W szerszym...
Produkcja nie chce się zatrzymać, ceny również

Wyniki produkcji przemysłowej podawane przez GUS regularnie, pozytywnie nas zaskakują. Nie inaczej było w tym miesiącu - produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w październiku o 7,8% r/r (nasza prognoza, która nie odbiegała od szacunku konsensusu, wynosiła 5,3% r/r). Za ni...
Rynek pracy w listopadzie bez większej historii
Dane z rynku pracy sprawiły niewielką, negatywną niespodziankę. Nieco słabszy niż prognozowaliśmy był wzrost zatrudnienia (0,5% r/r vs nasza prognoza 0,6% r/r, konsensus "trafił"). W okolicach naszej prognozy uplasował się wzrost płac (8,4 % r/r, vs prognoza 8,3% r/r), a...
Polska inflacja potwierdzona w październiku na 6,8%
Byliśmy przygotowani na siódemkę z przodu do końca tego roku. Zrewidowaliśmy zawczasu też prognozy na 2022 rok (okolice 6%, a nawet może wyżej). Tak jak się spodziewaliśmy, projekcja inflacyjna była dla RPP sporym zaskoczeniem. Podobnym będą kolejne odczyty inflacji, na ...
Dobry wynik PKB w III kwartale

PKB za III kwartał sprawił pozytywną niespodziankę i wzrósł o 5,1% r/r (konsensus oraz nasza prognoza wynosiły 4,8% r/r). Tym samym przebicie 5% wzrostu dla całego 2021 roku wydaje się być niezagrożone - nasza prognoza to 5,2% r/r. Kolejne lata są już bardziej problematy...
USA: inflacja najwyższa od 1990 roku

Dolar umocnił się po publikacji, rentowności obligacji wzrosły. Wyceniają się już 3 podwyżki stóp (po 25pb) w 2022 roku. Szczegóły inflacji nie dają jednoznacznej odpowiedzi, że to tylko jednorazowe dostosowanie cen. Przy tak dużych szokach cenowych wzajemne relacje cen ...
USA: Solidne dane z rynku pracy

Pozytywnie zaskoczyły zarówno dane o zatrudnieniu poza rolnictwem jak i stopie bezrobocia. Dynamika płac utrzymuje się na wysokim poziomie (i odnotowała kolejny wzrost). Można szacować, że "pandemiczne" luki na rynku pracy domkną się do końca 2022, co wpisuje się w narra...
PMI w górę, ale optymizmu w nim niewiele
Wskaźnik PMI obrazujący nastroje w polskim przemyśle sprawił lekką niespodziankę i wzrósł z 53,4 do 53,8 pkt (zarówno konsensus jak i nasza prognoza wskazywały dalsze spadki). Wgłębiając się w szczegóły łatwo jednak dostrzec, że wspomniany wzrost to głównie zasługa wydłu...
Polska inflacja: 6,8%

Przy konsensusie 6,5%. Choć to tylko odczyt flash, prawdopodobieństwo rewizji o więcej niż 0,1pp jest bliskie zeru. Ergo, wynik wiele się nie zmieni, w połowie miesiąca dojdą tylko szczegóły. Byliśmy przygotowani na siódemkę z przodu do końca tego roku. Zrewidowaliśmy za...
6
7
8
9
10
11
12