PKB zaskakuje w górę, rewidujemy prognozę PKB na 2021

PKB w I kwartale spadł o 0,9% r/r. Wynik okazał się lepszy zarówno od wcześniejszego szybkiego szacunku GUS jak i konsensusu prognoz (choć bliski naszej prognozy). Największą niespodziankę sprawiły jednak inwestycje, które wzrosły o 1,3% r/r (spodziewano się wyniku na sp...
Sprzedaż detaliczna w kwietniu: lekkie rozczarowanie

To baza statystyczna odpowiedzialna jest za dynamiki roczne. W samym kwietniu doszło do ograniczenia sprzedaży przez efekty Wielkanocy oraz restrykcje epidemiczne. Pytanie o tempo powrotu konsumpcji do trendu sprzed pandemii pozostaje otwarte. Ryzyka rozkładają się naszy...
Produkcja w kwietniu: A imię jej czterdzieści i cztery (i pół)
Potężne wyniki produkcji to oczywiście baza statystyczna. W szerszym ujęciu produkcja "zwalnia" do dość stromego trendu. Realizacja odłożonego popytu i odbudowa zapasów wskazują, że ma szansę na pozostanie w nim wiele miesięcy (kwartałów). 
Rynek pracy wciąż w dobrej formie
Dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu za kwiecień okazały się słabsze od konsensuowych oczekiwań - nie jest to jednak naszym zdaniem powód do niepokoju, czy sygnał słabości rynku pracy. Słabszy wynik zatrudnienia przypisujemy w pierwszej kolejności nieobecności...
Inflacja potwierdzona na 4,3% r/r

Finalny odczyt inflacji nie przyniósł niespodzianek. GUS potwierdził ją na poziomie 4,3% r/r. Nieco zaskoczyła nas natomiast jej struktura, która wskazuje, że inflacja bazowa utrzyma się na poziomie 3,9% r/r. RPP przystąpi w 2022 roku do podwyżek stóp procentowych.
Ostatni minus na PKB

Dynamika PKB w I kwartale wyniosła -1,2% r/r. To nieco słabszy wynik zarówno w porównaniu do naszej prognozy jak i konsensusowego szacunku (my: -0,8% r/r, konsensus -1% r/r), ale to w zasadzie żaden problem. Przed publikacją marcowych danych oczekiwania odnośnie tego wsk...
USA: potężna niespodzianka inflacyjna. To nie jest "efekt bazowy".

To nie efekty bazowe, lecz niedoszacowanie skutków otwierania gospodarki zaważyły na tym, że po potężnej pomyłce względem danych z rynku pracy mamy kolejną, tym razem na inflacji. Fed to przeczeka, czego skutkiem rynkowym będzie podwyższanie oczekiwań inflacyjnych. Przyn...
USA: podażowa wpadka na rynku pracy
Mimo bardzo dużej pomyłki analityków, to nie jest zły raport z rynku pracy. Słaby wynik to przede wszystkim efekt problemów ze znalezieniem pracowników. Popyt jest silny i będzie windował w górę w najbliższym czasie płace i siłę nabywczą. Dodatkowo, jeśli alternatywna hi...
CNB coraz bardziej jastrzębi

Wczorajsza konferencja nie przyniosła zmian stóp. Przyniosła natomiast zaostrzenie retoryki banku (zdaniem prezesa J. Rusnoka jedna podwyżka w tym roku jest pewna) i nowe prognozy makroekonomiczne (wyższa inflacja, niższy PKB). Nie zmieniamy naszej prognozy dot. dalszych...
4
5
6
7
8
9
10