Inflacja potwierdzona, ceny bazowe znowu przyspieszają

GUS nie zaskoczył uczestników rynku i potwierdził wstępne dane za październik, kiedy to ceny dóbr i usług w gospodarce wzrosły o 17,9% w ujęciu rocznym. Dekompozycja inflacji pokazuje, że tym razem głównym winowajcą przyspieszenia były ceny żywności, co jest wciąż pokłos...
Inflacja w październiku rośnie do 17,9% (flash)

Inflacja przyspieszyła z 17,2% do 17,9%, ale impet części bazowej nieco zwolnił. Co więcej, przyspieszenie inflacji może wynikać z czynników jednorazowych po stronie żywności, a echa wcześniejszych zmian cen energii powoli gasną. Szanse na płaskowyż inflacyjny do końca r...
Słaba budowlanka, sprzedaż przyzwoicie
Dane o sprzedaży detalicznej nie zaskoczyły, potwierdzając relatywnie dobrą sytuację konsumenta (pomimo wysokiej inflacji wspierany jest wysokimi płacami i różnymi formami dodatków fiskalnych). Spore negatywne zaskoczenie przyszło ze strony produkcji budowlano-montażowej...
Płace znów grzeją
Wynik przeciętnego wynagrodzenia to zdecydowanie największa niespodzianka tej serii danych. Świat produkcji przemysłowej wciąż trzyma się mocno (pomimo deklarowanych problemów w ankietach koniunktury). Wciąż dobrze (choć nieco niżej od oczekiwań) wypada też zatrudnienie....
Inflacja potwierdzona na 17,2%

Poza samą tytułową liczbą, która nie jest zaskoczeniem, ciekawiej wyglądają przyczyny skokowego dostosowania inflacji bazowej. Niektórzy mogli mieć nadzieję, iż był to efekt anomalii w jednej czy dwóch kategoriach. Niestety, zaskoczenia rozlazły się szeroko po całej infl...
Płaskowyż inflacyjny? Może i wciąż tak, ale dopiero od teraz.

Krajowa inflacja nie przestaje zaskakiwać. Choć po wakacjach wszechobecnie oczekiwano płaskowyżu do końca roku (my też oczekiwaliśmy - nie będziemy malować trawy na zielono) i wędrówki w klapkach po płaskim, aczkolwiek eksponowanym terenie, we wrześniu nieoczekiwanie znó...
Dobre dane z Polski: dawka uzupełniająco-przypominająca

Po solidnych danych z rynku pracy i produkcji przemysłowej, równie przyzwoite wyniki odnotowały sprzedaż detaliczna i produkcja budowlano-montażowa. Celowo nie używamy tu wielkich słów - wiemy gdzie jesteśmy w momencie cyklu i widoczne też jest to w opisywanych danych (p...
Dobry zestaw danych z Polski
Dane z rynku pracy i produkcji przemysłowej za sierpień nie powinny być powodem do większych niepokojów. Wzrost wynagrodzeń wrócił w bardziej typowe okolice po wystrzale sprzed miesiąca (co potwierdza, że dużo tam było efektów jednorazowych). Wzrost produkcji przemysłowe...
Wzrost inflacji potwierdzony. Co dalej?

GUS potwierdził sierpniowe dane o inflacji konsumenckiej, która uplasowała się na poziomie 16,1% r/r. Jednocześnie sama kompozycja tego wzrostu nie napawa optymizmem, gdyż wzrost wiedziony był w dużej mierze kategoriami bazowymi. Odczyt ten potwierdza to, co widać w inny...
4
5
6
7
8
9
10