Sprzedaż detaliczna: 8,1% r/r

Nie trafiliśmy tej sprzedaży. Wszystko przez to, że nieco podkręciliśmy prognozę na podstawie (słusznych) obserwacji last minute. Zawiodły jednak inne kategorie. Stąd też robimy krok w tył i proponujemy przegląd poszczególnych kategorii sprzedaży detalicznej w lutym, wra...
Produkcja i płace wciąż bardzo mocno. Niedługo jednak zwolnią.

Piątkowe dane z krajowego przemysłu i rynku pracy sugerują całkiem dobry stan polskiej gospodarki niejako w przededniu wojny (dane obejmują cały luty, ale nie widać w nich jeszcze jej efektów). Wspominamy o wojnie nie przez przypadek - zmiany w sile roboczej (odpływ częś...
Tarcza antyinflacyjna zadziałała. Ale i tak zaraz inflacja będzie dwucyfrowa.
To już odczyt historyczny. Tym niemniej nie widzimy eksplozji inflacji bazowej (dobra wiadomość). Niestety scenariusz dla niej jest mniej korzystny niż ten sprzed wojny. Automatycznie oznacza to też wyższe stopy procentowe (5-5,5%). Nagromadzenie efektów jednorazowych w ...
PKB w finalnym kwartale roku wzrósł o 7,3%
Cały rok zamknął się wynikiem 5,7%. To już jednak historia. Nasza prognoza PKB na 2022 rok wynosi 4,1% i obarczona jest ryzykiem w dół. Najbardziej niebezpieczne są ryzyka w obecnym momencie najtrudniej policzalne, w szczególności związane z bezpieczeństwem energetycznym...
Konsument nie chce zastrajkować

Styczniowa sprzedaż detaliczna zaskoczyła (w górę). Wynik 10,6% r/r przebił zarówno nasze, jak i rynkowe oczekiwania (odpowiednio 9,6% r/r i 9,9% r/r). Konsumentom nie straszne więc są wzrosty cen lub nawet skłaniają one do zakupów w obawie przed jeszcze bardziej rosnący...
O panie, kto to panu tak wystrzelił?

Tak zatytułować można tylko jeden tekst - tekst o produkcji budowlano-montażowej, która zanotowała w styczniu wzrost o 20,8% r/r (oczekiwano 4,6% r/r). Wyskok to budowa budynków. Reszta kategorii zachowuje się spokojnie lub płaskawo. Budownictwa nie zalały pieniądze publ...
Polskie dane, których nie da się podsumować w kilku słowach

Rynek pracy + produkcja przemysłowa. To była w piątek mieszanka bardzo interesująca, która wymyka się prostym klasyfikacjom dobre/złe. Dlatego też poswięcamy jej chyba najdłuższy tekst, który udało nam się napisać. Wyjaśniamy pewne zawiłości metodologiczne (zatrudnienie)...
Koniec świata nie nadszedł w styczniu, ale i tak było wesoło.
Po tym wiele mówiącym tytule nadmienimy, że będziemy w tym wątku pisać o inflacji. Wzrost cen w styczniu przyspieszył z 8,6% do 9,2% przy konsensusie 9,3% (taka była też nasza prognoza). Koniec świata wieszczyło kilku naszych kolegów (i koleżanek) inflacją 10+. Nie tym r...
PKB w IV kwartale wzrósł o 7,3% r/r. Czekamy na więcej.

Polski PKB wzrósł w IV kwartale o 7,3% r/r (+1,7% kw/kw SA), a więc silniej niż można było szacować z danych rocznych. Uparcie twierdziliśmy, że ostatecznie dojedziemy do 7,4% i taką właśnie liczbę mamy nadzieję zobaczyć pod koniec miesiąca wraz ze szczegółami.
9
10
11
12
13
14
15