Kilka słów o bilansie płatniczym

Dane za czerwiec zaskoczyły. Deficyt na rachunku bieżącym był niższy niż zakładaliśmy zarówno my, jak i konsensus, i wyniósł 1,468 mld EUR (nasza prognoza 2,1 mld EUR, konsensus 2,4 mld EUR).  
Początek inflacyjnego płaskowyżu

Finalne dane GUS zostały jednak zrewidowane w górę do 15,6% wobec 15,5% w ujęciu rocznym, jaki to wynik ujrzeliśmy we wstępnym odczycie. Tak naprawdę niewiele zabrakło, aby odczyt flash nie uległ zmianie, niemniej nie ten aspekt jest najważniejszy. Dane potwierdziły, że ...
USA: Inflacja zawiodła oczekiwania
Wskaźnik CPI w USA zaskoczył i to zaskoczył w dół. Odnotowano 0% na dynamice m/m (spodziewano się +0,2% m/m, poprzednio 1,3% m/m). To m.in. zasługa cen energii. Inflacja bazowa jednak też zaskoczyła (+0,3% m/m, vs oczekiwane +0,5% m/m, poprzednio 0,7% m/m). Inflacyjne da...
USA: Recesja? Jaka recesja?
W drugim kwartale amerykańska gospodarka wpadła w tzw. techniczną recesję (dwa z rzędu kwartały z ujemną dynamiką wzrostu gospodarczego). Tymczasem w lipcu zatrudnienie tamże wzrosło o ponad pół miliona, znacząco przewyższając oczekiwania rynku. Co więcej, raport z rynku...
Wejście na inflacyjną grań

Inflacja wg odczytu flash nie zmieniła się w lipcu, co oznacza stabilizację na poziomie 15,5% r/r. Wchodzimy na inflacyjną grań. Jej pofałdowanie wyznaczą przede wszystkim ceny węgla. Kulminacja inflacji wystąpi w I kwartale, kiedy podniesione zostaną rachunki za gaz, wo...
Techniczna recesja zawitała do USA

Stało się, największa gospodarka na świecie właśnie znalazła się w recesji technicznej. O ile dla tamtejszych ekonomistów było to sporym zaskoczeniem, o tyle dane implikowały taki scenariusz (model FRB Atlanta). Nie jesteśmy więc zdziwieni tym, co ujrzeliśmy. Tym niemnie...
PMI: Słabo, słabiej, słabiutko

Tak wyglądała sekwencja odczytów PMI w piątek. Zawiodły zarówno dane dla strefy euro jak i dla USA. Największy spadek wskaźnika odnotowano w amerykańskich usługach. Obraz koniunktury jest spójny. Zaczęło się od podaży, obecnie obserwujemy spadki popytu z uwagi na wzrosty...
Hamowania ciąg dalszy
Dane za czerwiec z krajowej gospodarki są wyjątkowo spójne. Do hamującej produkcji przemysłowej dołączyły sprzedaż detaliczna i produkcja budowlano-montażowa. Warto się powoli do tego przyzwyczajać, gospodarka będzie zwalniać, czego kulminację zobaczymy w przyszłym roku ...
Uwaga, hamujemy!

Tak przynajmniej wskazują dane o produkcji przemysłowej i rynku pracy za lipiec. Najbardziej przekonujące są w tej kwestii wyniki przetwórstwa przemysłowego, które coraz wyraźniej wraca do trendu z lat ubiegłych (co na rocznych dynamikach będzie widoczne jako spowolnieni...
5
6
7
8
9
10
11