Fed: wprowadzenie forward guidance

Fed zdecydował się jednak wczoraj na wprowadzenie forward guidance. Spodziewa się utrzymania stopy procentowej na bieżącym poziomie do czasu aż rynek pracy osiągnie stan pełnego zatrudnienia, a inflacja poziom 2% z perspektywą jego przekroczenia przez pewien czas. Projek...
RPP nie zmieniła stóp procentowych i nie zmieni ich jeszcze długo

RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Stopa referencyjna, wyznaczająca oprocentowanie 7-dniowych bonów pieniężnych NBP jest na poziomie 0,1%. Nadal przeprowadzane będą operacje strukturalne. Nie spodziewamy się podwyżek stóp procentowych wcześniej niż w drugiej poł...
Inflacja w sierpniu wyniosła 2,9% r/r. Bazowa w końcu spowolniła
Finalny odczyt sierpniowej inflacji nie zaskoczył - zgodnie z odczytem flash wyniosła ona 2,9% r/r (tyle wynosiła też nasza prognoza). Dzisiejsza publikacja wskazuje na pierwszy, od grudnia 2018 roku, spadek inflacji bazowej. Naszym zdaniem obniżyła się ona do 4,0% r/r z...
EBC nie zaskoczył. Więcej optymizmu.
Wczorajsze posiedzenie EBC, tak jak oczekiwano, nie przyniosło zmian stóp procentowych, czy zmian w programach skupu aktywów. W trakcie konferencji przedstawiono nowe projekcje analityków banku, w których nieznacznie zrewidowano w górę prognozę PKB na ten rok. Polityka E...
Słodko-gorzki obraz sierpniowego rynku pracy w USA

Mimo imponującego spadku stopy bezrobocia, dane z rynku pracy nie wyglądają idealnie. Tempo kreacji nowych miejsc pracy obniża się. Wśród bezrobotnych rośnie liczba zwolnionych w sposób trwały (definitywny). Wyczerpanie fiskalnego wsparcia znacząco spowolni odbudowę rynk...
PMI w Polsce spadł do 50,6pkt

V-kształtne odbicie wskaźnika nie doczekało się jednak kontynuacji w dotychczasowym tempie. Oczekiwania rynkowe okazały się nadmiernie optymistyczne. My również przestrzeliliśmy z naszą prognozą 52,0 pkt. Czy spadek PMI niesie zatem za sobą jakieś potworne implikacje? Na...
ISM w USA: już po recesji, nowy cykl rozpoczęty 

Wczorajsze dane o koniunkturze w amerykańskim przemyśle nie są niespodzianką w zakresie kierunku, zwłaszcza po publikacji wcześniejszych PMI oraz regionalnych wskaźników koniunktury. Zaskakujące jest jednak tempo wzrostu i tu wyraźna niespodzianka w górę. USA z werwą wch...
Inflacja w sierpniu 2,9%, inflacja bazowa (wreszcie) spowolniła
Sierpniowa inflacja, zgodnie z odczytem flash, spowolniła do 2,9% r/r (w porównaniu z 3,0% r/r w poprzednim miesiącu). Wstępny odczyt wskazuje, że spowolniła również inflacja bazowa - naszym zdaniem w okolice 4 - 4,1% r/r.
PKB w 2 kwartale obniżył się o 8,2%

GUS potwierdził wynik wstępnego odczytu PKB, który spadł w drugim kwartale o 8,2% r/r. Konsumpcja i inwestycje solidarnie obniżyły się o 10,9% r/r.
3
4
5
6
7
8
9