Prognozy krótkoterminowe - wrzesień 2021

Runda comiesięcznych prognoz rozpoczęła się od inflacyjnej niespodzianki - wynik 5,4% r/r przewyższał zarówno naszą jak i konsensusową prognozę (komentarz). W danych realnych nie spodziewamy się spektakularnych zwrotów akcji. Przed nami kontynuacja trendów z poprzednich ...
Prognozy krótkoterminowe - sierpień 2021

Alfred Hitchcock byłby dumny z dramaturgii tego miesiąca prognoz. Zaczynamy od trzęsienia ziemi - inflacja w lipcu znalazła się na najwyższym poziomie od 10 lat i osiągnęła 5% r/r. Drugim najważniejszym odczytem miesiąca będzie PKB za II kwartał, gdzie spodziewamy się so...
Prognozy krótkoterminowe - lipiec 2021
W tym miesiącu najciekawsze mogą być nie tyle same comiesięczne odczyty GUS (i nasze ich prognozy), co projekcja inflacyjna NBP. Jej szczegóły mogą determinować zachowanie Rady w najbliższych miesiącach. Za nami już najważniejszy lipcowy odczyt (wstępny szacunek inflacji...
Prognozy krótkoterminowe - czerwiec 2021
W sferze realnej nadchodzące odczyty będą albo uwarunkowane niskimi bazami (przemysł) albo otwieraniem gospodarki (sprzedaż). Najciekawszy będzie jednak odczyt inflacji - spodziewamy się dalszych wzrostów (do 4,7% r/r).
Prognozy krótkoterminowe - maj 2021

Niskie bazy z zeszłego roku uwypuklą się w odczytach za kwiecień (stąd ogromne roczne dynamiki). Ogólny obraz pozostaje jednak niezmieniony - przemysł wciąż radził sobie dobrze, sprzedaż i zatrudnienie pozostawały pod wpływem restrykcji. Zaskoczyła inflacja - wynik 4,3% ...
Prognozy krótkoterminowe - kwiecień 2021

Odczyty za marzec pokażą solidne wzrosty inflacji (zarówno CPI jak i PPI). Sferą realną rządzić będą efekty bazowe. Gospodarka i konsumenci w coraz mniejszym stopniu reagowali negatywnie na restrykcje.
Prognozy krótkoterminowe - marzec 2021

Luty był okresem łagodzenia części obostrzeń co znalazło swoje odzwierciedlenie np. w prognozie sprzedaży detalicznej. Niezmiennie dobrze radziła sobie produkcja przemysłowa, choć wąskie gardła podażowe mogą być niebawem (przejściowo) widoczne. W tym miesiącu poznamy też...
Prognozy krótkoterminowe - luty 2021
Powrót restrykcji i niekorzystna różnica dni roboczych będą rzutować na dane publikowane w lutym. To miesiąc wielu niewiadomych (trudny odczyt inflacji, zmiana próby w odczycie zatrudnienia, wpływ płacy minimalnej), co widać w niezwykle rozbujanych prognozach (duży rozrz...
Prognozy krótkoterminowe - styczeń 2021

Najważniejszym tematem rozpoczynającego się miesiąca będzie naszym zdaniem działanie RPP. Wypowiedzi prezesa Glapińskiego oraz kolejnych członków Rady wskazują na cięcie stopy referencyjnej do 0% już na najbliższym posiedzeniu.
1
2
3
4
5