Fed, Brexit, pakiet fiskalny w USA. Krajowe dane za listopad.

Przed nami tydzień pełen danych. GUS opublikuje odczyty z rynku pracy i produkcji przemysłowej, co rzuci więcej światła na to jak zareagowała gospodarka na listopadowe obostrzenia. Globalnie najważniejszym wydarzeniem tygodnia jest decyzja FOMC. Druga fala pandemii nie u...
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

Otoczenie makroekonomiczne
PKB w 2021 roku

Gospodarka odbije w 2021 roku, ale tempo ożywienia okrzepnie dopiero pod koniec roku i kolejne lata - z uwagi na transfery unijne - mogą być jednymi z najlepszych w polskim cyklu. W krótkim terminie epidemia jeszcze o sobie przypomni, a obostrzenia epidemiczne pozostaną ...
Grudzień

Jesienna fala zakażeń odbije się negatywnie w wynikach gospodarki w IV kwartale oraz na początku 2021. Perspektywy się jednak poprawiają, liczba przypadków COVID-19 spada, nadchodzące szczepienia napawają optymizmem na 2021 rok. Gospodarka odbije w 2021 r., ale tempo oży...
Jest porozumienie ws. budżetu UE. EBC zaskoczył lekko in minus.

Zgodnie z zapowiedziami EBC złagodził wczoraj politykę pieniężną. Osiągnięto również kompromis na szczycie UE w sprawie mechanizmu praworządności. Po drugiej stronie Oceanu poznaliśmy natomiast dane o inflacji za listopad (lekkie zaskoczenia w górę) i odczyt liczby nowo ...
EBC i szczyt UE

Wszystkie najważniejsze wydarzenia tego tygodnia skumulowane są dzisiaj. EBC podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych i prowadzonych programów. Oczekujemy dalszego luzowania. Rozpocznie się też unijny szczyt, na którym dyskutowany będzie głównie nowy budżet i fundusz...
Kompromis w sprawie budżetu UE na horyzoncie
Wczorajsze publikacje nie należą do tych, które zazwyczaj śledzi się z zapartym tchem. Warto się im jednak przyjrzeć - my skupiliśmy się chińskiej inflacji. Dziś kolejny dzień toczyć się będą zakulisowe rozmowy w sprawie unijnego budżetu wraz z funduszem odbudowy i ewent...
Stabilna stopa bezrobocia w listopadzie. Brexit i weto.
Dziś dzień ostatecznych terminów i stawiania granic w negocjacjach dot. unijnego budżetu i funduszu odbudowy. Strona unijna chce, aby do dziś Polska i Węgry złożyły konstruktywne propozycje odnośnie wyjścia z impasu negocjacyjnego w sprawie budżetu 2021-2027 oraz NGEU. O...
Tydzień zdominowany przez szczyt UE i posiedzenie EBC

W tym tygodniu dane makro pozostawać będą na dalszym planie mimo zwykle dość flagowych publikacji z USA (inflacja). Uwaga inwestorów skupi sie na szczycie UE (początek w czwartek) oraz decyzji EBC. Inwestorzy są zgodni, że EBC poluzuje politkę pieniężną, ale o pozytywne ...
Rynek pracy w USA rośnie coraz wolniej

Tempo wzrostu liczby miejsc pracy w amerykańskiej gospodarce spadło do 200-300 tys. W normalnych warunkach byłby to świetny wynik. Obecnie nadal jednak "utraconych" jest jeszcze 10 mln miejsc pracy, a różnego rodzaju świadczenia pomocowe pobiera około 20 mld Amerykanów. ...
2
3
4
5
6
7
8
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.