Polska: Zaskoczenie w górę na sprzedaży detalicznej

Choć byliśmy zdecydowanie bardziej optymistyczni od konsensusu przy formułowaniu naszej prognozy (-1% r/r vs konsensusowe -2% r/r), to jeszcze nie doceniliśmy sprzedaży detalicznej w cenach stałych we wrześniu. Jej dynamika wyniosła -0,3% r/r, wpisując się w odbicie wido...
Wyważone wystąpienie Powella

Wczorajsza paczka danych z krajowej gospodarki nie była ani słaba, ani szczególnie mocna. Były to jednocześnie ostatnie dane za trzeci kwartał, więc można już z większą pewnością kreślić prognozy wzrostu PKB. Z rynkowego punktu widzenia, czwartek przyniósł zauważalny wzr...
Polskie dane: Not great, not terrible

Poznaliśmy pierwszą paczkę krajowych danych za wrzesień. W większości, wyniki były nieco słabsze od konsensusów, ale "nieco" jest tu słowem kluczem. Wpisują się one bowiem w trendy obserwowane w ostatnich miesiącach, niewiele tu nowych informacji.
Czas na dane

Po okołowyborczym zamieszaniu, dzisiejszy kalendarz publikacji pozwoli już w pełni wrócić do makroekonomicznego życia. Wszystko za sprawą publikacji GUS, który poda wyniki produkcji przemysłowej, PPI, przeciętnego zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia w kraju (wszyst...
Przed wyruszeniem w drogę zmian systemu rezerwy obowiązkowej należy zebrać ... argumenty

Kryzys pandemiczny poskutkował mocną odpowiedzią ze strony głównych banków centralnych. W konsekwencji, niekonwencjonalne, przynajmniej do tamtej pory, narzędzia ilościowe stały się zdecydowanie bardziej popularne. Ich bezpośrednim skutkiem był gigantyczny wzrost płynnoś...
Lepsze dane, wyższe stopy

Lepsze dane z amerykańskiej gospodarki po raz kolejny były paliwem dla wzrostów rentowności obligacji skarbowych w USA. W Europie trend był podobny, a wpisał się w niego również polski rynek (odreagowanie poniedziałkowego ruchu). Jakby tego było mało, paczka danych z Chi...
Tąpnięcie inflacji bazowej
W kraju czekamy na przedstawienie wyników wyborów po przeliczeniu 100% okręgów. Dotychczasowe wyniki z ponad 99% z grubsza potwierdziły wskazania z exit polli. Czeka nas też kilka danych makro ze świata. Przed południem ZEW z Niemiec. Po południu sprzedaż detaliczna (ocz...
Początek powyborczych szachów
Emocje wyborcze jeszcze nie opadły i zapewne szybko się to nie stanie. Z gospodarczego punktu widzenia, wynik exit poll został odebrany pozytywnie przez rynek. Ostatecznie rezultaty te niosą głębsze implikacje dla polityki fiskalnej i monetarnej, o których piszemy w poni...
Żywiołowa reakcja rynku na inflację z USA

Wrześniowa inflacja ze Stanów Zjednoczonych była jednym z istotniejszych punktów kalendarza wydarzeń makroekonomicznych kończącego się tygodnia. Choć dane tylko nieznacznie przebiły rynkowe oczekiwania, to reakcja rynku okazała się bardzo żywiołowa. Rentowności obligacji...
Minutki Fed bez wpływu na rynek

Jednym z główniejszych wydarzeń wczorajszej sesji była publikacja protokołu z wrześniowego posiedzenia Fed. Odnosimy się do niej w sekcji newsów, aczkolwiek trzeba otwarcie przyznać, iż jej wpływ na rynek był w zasadzie niezauważalny. Przygotowując się do dzisiejszych da...
2
3
4
5
6
7
8
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.