Od inwazji Rosji na Ukrainę do rewolucji kosztowej i technologicznej

Ostatnio prowadziliśmy sporo badań terenowych wśród firm, co skłoniło nas do kilku refleksji. Owocem jest poniższy tekst. Jego główna teza jest następująca: krótkoterminowy ból związany z cenami energii uruchamia procesy, których wpływu na produktywność możemy nawet sobi...
Na Świętokrzyskiej bez zmian

Obyło się bez zaskoczenia, stopy procentowe w Polsce pozostały na niezmienionym poziomie. W dzisiejszym tekście staramy się wychwycić możliwie najistotniejsze elementy z komunikatu, a także sprawdzić co zmieniło się w porównaniu do jego listopadowej wersji. Co słychać na...
RPP: 3 posiedzenie ze stopami 6,75%

Bez podwyżki i z gołębimi niuansami w komunikacie. Bieżący status quo trudno będzie skruszyć. Kolejne posiedzenie "live" dopiero w marcu. Nasz scenariusz bazowy to brak zmian stóp procentowych w 2023 roku. Nie uważamy jednak, że prawdopodobieństwo ich podniesienia jest z...
Grudzień 2022

Wszystko wskazuje na to, że NBP zakończył cykl podwyżek stóp procentowych. Za nami też już najprawdopodobniej tegoroczny szczyt inflacji (flash wskazał na spadek w listopadzie z 17,9% do 17,4% r/r). Stąd grudniową edycję naszego comiesięcznego raportu poświęcamy w dużej ...
Inwestycje bezpośrednie - tak bardzo potrzebne

Na rynkach zagranicznych wtorek przyniósł kontynuację spadków na rynku akcyjnym w USA, który jednocześnie szedł w parze z lekką korektą rynkowych stóp. Tematem numer jeden wciąż pozostaje znoszenie pandemicznych restrykcji w Chinach, który to proces z dnia na dzień przyb...
Powrót obaw

Nowy tydzień rozpoczęliśmy od ostrożności jeśli chodzi o podejście do ryzyka, co poniekąd mogło być jeszcze reperkusjami piątkowych danych z rynku pracy USA. Poniedziałek przyniósł wyraźne spadki na amerykańskim rynku akcji, a wzrostowi uległy również rynkowe stopy proce...
Co skrywa rynek pracy w USA?
Od dzisiaj w życie wchodzi europejskie embargo na rosyjską ropę. Jednocześnie kraje szeroko rozumianego zachodu uzgodniły limit ceny na zakup rosyjskiego surowca. Z ewentualnymi efektami tego rozwiązania przyjdzie nam jeszcze poczekać. Dzisiaj z kolei skupiamy się na pią...
Szybki przegląd danych
Wczorajsza sesja na rynkach finansowych upłynęła pod dyktando środowych wypowiedzi prezesa Fed, który zasugerował zmniejszenie tempa podwyżek stóp procentowych. W efekcie rentowności polskiego długu kontynuowały ruch spadkowy. Z punktu widzenia danych poznaliśmy między i...
Więcej ostrożności w ocenie inflacji

Wczorajsza sesja została zdominowana przez krajowe dane, a efekt ten utrzymywał się w zasadzie do jej końca. Niższa od oczekiwań inflacja oraz mało zachęcająca struktura wzrostu gospodarczego w ubiegłym kwartale wybrzmiały na rynku. Swoje trzy grosze dorzucił również pre...
Jak czytać zagadkową strukturę PKB?

Spowolnienie tempa wzrostu PKB w polskiej gospodarce jest i było niewątpliwie szeroko oczekiwane. Jednak nawet mając to na uwadze, publikacja danych o PKB za Q3 może wydawać się bardziej pesymistyczna niż wtedy, gdy znaliśmy tylko gołą liczbę. Struktura wzrostu zdaje się...
2
3
4
5
6
7
8
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.