Październik w oczach koniunktury przedsiębiorstw

Zanim zobaczymy twarde dane z krajowej gospodarki za październik (na nie przyjdzie poczekać do połowy listopada) znamy już obraz poszczególnych branż we wskaźnikach koniunkury. Pamiętając, że to tylko ocena koniunktury (nie musi iść w zgodzie z danymi) zestawiamy najważn...
Rynek domów w USA: znów wiatr w żaglach?

Wczorajsze dane o sprzedaży nowych domów w USA są dobrym pretekstem do ponownego wzięcia pod lupę amerykańskiego rynku nieruchomości. W telegraficznym skrócie: popyt jest mocny, transakcje wydają się ograniczane niedostateczną podażą sensownych ofert. Rynek budowlany nig...
Kilka słów o wrześniowym rynku pracy

Opublikowany wczoraj Biuletyn Statystyczny GUS rzucił więcej światła na wrześniowe dane z rynku pracy. To dobra okazja żeby się im przyjrzeć - szczególnie, że w świecie danych makro nie wydarzyło się wczoraj wiele ciekawego. Dziś również dane nie będą na pierwszym planie...
Tydzień z polską inflacją i EBC

W rozpoczynającym się tygodniu największą uwagę przykuwać będzie decyzja ECB ws. stóp procentowych oraz publikacja wstępnej inflacji za październik w Polsce. W komentarzu przyglądamy się piątkowym danym o koniunkturze w Europie i USA.
Słabe wyniki sprzedaży detalicznej i budowlanki. Dziś M3 i europejskie PMI

Wynik sprzedaży detalicznej, choć zgodny z konsensusem prognoz, oceniamy jako stosunkowo słaby. Główni winowajcy to ceny (w pierwszej kolejności) i sprzedaż samochodów.  Wczoraj także opublikowano minutes z ostatniego posiedzenia RPP, na którym doszło do podwyżki stóp pr...
Sprzedaż detaliczna w konsensusie, ale cóż z tego, bo i tak słaba

Sprzedaż detaliczna za wrzesień, zgodnie z konsensuem prognoz, wzrosła o 5,1% r/r. To nieco gorszy wynik niż zakładaliśmy. Gdybyśmy mieli okazję zobaczyć świat alternatywny, w którym inflacja byłaby niższa a rynek pracy w takim stanie jak teraz (bez szoków egzogenicznych...
Świetne wyniki produkcji przemysłowej, czekamy na budowlankę i sprzedaż detaliczną
Produkcja przemysłowa zaskoczyła zarówno nas jak i konsensus wynikiem 8,8% r/r za wrzesień (i to pomimo słabej sytuacji w sektorze automotive). Nie rezygnujemy jednak z naszego scenariusza spowolnienia produkcji w najbliższym czasie. Uwagę naszą zwróciły też wyniki paźdz...
Produkcja nic sobie nie robi z globalnych problemów
Jak to z tytułami bywa - nie musi on być do końca prawdziwy. Produkcja zwalnia od kilku kwartałów, ale ostatnie miesiące przynoszą bardziej mieszany niż kierunkowy obraz i przede wszystkim: nie ma wyraźnego i drastycznego hamowania mimo zauważalnie słabej sytuacji w sekt...
Mieszane dane z rynku pracy, dziś PPI i produkcja przemysłowa

Dane o przeciętnym zatrudnieniu oraz płacach w sektorze przedsiębiorstw przyniosły - po raz kolejny - mieszane uczucia. We wrześniu odnotowano stosunkowo słaby wzrost zatrudnienia (0,6% r/r) i kolejny mocny wzrost wynagrodzeń (8,7% r/r). Dzisiaj kolejna paczka danych z n...
Płace mocne, zatrudnienie słabe

Wrzesień był kolejnym miesiącem mieszanych danych z polskiego rynku pracy. Negatywną niespodziankę sprawiło zatrudnienie, gdzie odnotowano spadki m/m. Wysokie roczne dynamiki utrzymują się natomiast w przypadku wynagrodzeń.
2
3
4
5
6
7
8
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.