Produkcja wzrosła o 1,5% r/r. Ceny producentów spadły o 1,2% r/r 

Produkcja sprzedana przemysłu w sierpniu wzrosła o 1,5% r/r. To słabszy wynik zarówno od naszych oczekiwań (3,6% r/r) jak i rynkowego konsensusu (2,8% r/r). Nie warto jednak bić na alarm - w porównaniu do poprzedniego miesiąca produkcja nieznacznie wzrosła (0,6% m/m po o...
Czekamy na dane o produkcji przemysłowej, rynek pracy wczoraj nie zaskoczył

O 10:00 GUS opublikuje dane o sierpniowej produkcji przemysłowej i PPI. Spodziewamy się odpowiednio wyniku +3,6% r/r i -1,2% r/r. W gospodarce globalnej zapowiada się relatywnie spokojny dzień pod kątem publikacji danych - najciekawszym odczytem będzie indeks Uniwersytet...
Rynek pracy powoli wraca z dalekiej podróży

Dzisiejsze dane z rynku pracy nie zaskoczyły. Zatrudnienie w sierpniu odbiło do -1,5% r/r (z -2,3% r/r w lipcu). Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 4,1% r/r (wynik poprzedniego miesiąca to 3,8% r/r). Spodziewamy się dalszego przyspieszania zatrudnienia, aczkolwiek płace ...
Fed wprowadza forward guidance, inflacja bazowa w Polsce spowalnia. Dziś rynek pracy w Polsce. 

Fed zdecydował się jednak wczoraj na wprowadzenie forward guidance. Projekcje wskazują, że warunki do podniesienia stóp nie wystąpią co najmniej do 2023 roku (bo do tej daty sięgają). Na polskim podwórku struktura inflacji bazowej potwierdziła, że w najbliższym czasie wz...
Fed: wprowadzenie forward guidance

Fed zdecydował się jednak wczoraj na wprowadzenie forward guidance. Spodziewa się utrzymania stopy procentowej na bieżącym poziomie do czasu aż rynek pracy osiągnie stan pełnego zatrudnienia, a inflacja poziom 2% z perspektywą jego przekroczenia przez pewien czas. Projek...
W oczekiwaniu na Fed

Dziś odbędzie się posiedzenie Fed - pierwsze od ogłoszonej zmiany celu punktowego na średni. Poznamy rówenież wyniki sprzedaży detalicznej w USA za sierpień (konsensus 1,1% m/m). Ponadto czekamy na potwierdzenie przez NBP inflacji bazowej w Polsce. Naszym zdaniem obniżył...
RPP nie zmieniła stóp procentowych i nie zmieni ich jeszcze długo
RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Stopa referencyjna, wyznaczająca oprocentowanie 7-dniowych bonów pieniężnych NBP jest na poziomie 0,1%. Nadal przeprowadzane będą operacje strukturalne. Nie spodziewamy się podwyżek stóp procentowych wcześniej niż w drugiej poł...
Inflacja w sierpniu wyniosła 2,9% r/r. Bazowa w końcu spowolniła
Finalny odczyt sierpniowej inflacji nie zaskoczył - zgodnie z odczytem flash wyniosła ona 2,9% r/r (tyle wynosiła też nasza prognoza). Dzisiejsza publikacja wskazuje na pierwszy, od grudnia 2018 roku, spadek inflacji bazowej. Naszym zdaniem obniżyła się ona do 4,0% r/r z...
RPP dziś nie zaskoczy

Dziś o 10:00 GUS opublikuje finalny odczyt inflacji za sierpień. Odczyt flash wskazywał na wynik 2,9% r/r, co powinno zostać potwierdzone w dzisiejszych danych. Po południu poznamy natomiast decyzję RPP. Nie spodziewamy się zmian stóp procentowych i istotnych zmian retor...
Tydzień NBP i Fed. Nadchodzą publikacje sierpniowych danych z Polski.

Najważniejszym wydarzeniem tygodnia będzie środowe posiedzenie Fed - pierwsze od czasu wystąpienia J. Powella w Jackson Hole, w którym ogłosił przejście z punktowego celu inflacyjnego na średni. Uwagę skupiamy także na publikacji stóp procentowych przez RPP we wtorek. Te...
2
3
4
5
6
7
8
Social Media
Kontakt

Serwis prowadzony jest przez Departament Analiz i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. O ile nie zaznaczono inaczej, publikowane materiały maja charakter promocji i reklamy, zgodnie z art. 83c  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.). O ile nie zaznaczono inaczej, materiały nie stanowią badania inwestycyjnego, ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiały serwisu nie stanowią również doradztwa inwestycyjnego, ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Serwis prowadzony jest w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny zawarte w serwisie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia.
Dystrybucja lub przedruk części lub całości opracowania możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku).