Projekcja NBP, CPI w USA i EBC

Tydzień rozpoczynamy od lektury raportu o inflacji. Najważniejsze będzie jednak czwartkowe posiedzenie EBC. Piątkowa konferencja prezesa Glapińskiego nie zaskoczyła - prezes NBP utrzymywał gołębią retorykę, choć w minutes z przedostatniego posiedzienia Rady zaczynają się...
Dobre dane z amerykańskiego rynku pracy

Dane z amerykańskiego rynku pracy zaskoczyły w górę. Wzrost zatrudnienia o 379 tys. osób w sektorze pozarolniczym znacząco przebił konsensusowe oczekiwania. Lepsza od prognoz okazała się też stopa bezrobocia (6,2%). Odczyt wpisał się w dobre nastroje rynkowe (rynek: Fed ...
Dziś konferencja prezesa NBP i dane z rynku pracy w USA

Dziś o naszą uwagę rywalizować będą 2 wydarzenia: konferencja prezesa NBP (o 14:00) i publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy (o 14:30). 
O RPP i ISM. Wzrosty stóp procentowych na rynkach trwają.

Wczorajsza decyzja RPP nie przyniosła niespodzianek. To co najciekawsze to nowe projekcje analityków NBP - te są jastrzębie. Dziś stosunkowo spokojny dzień pod względem publikowanych danych (nowe rejestracje bezrobotnych i zamówienia w przemyśle w USA, sprzedaż detaliczn...
RPP: stopy bez zmian...

Komunikat pozostał niezmiennie gołębi, natomiast projekcje są jastrzębie. Uważamy, że jest duże ryzyko przekroczenia celu inflacyjnego po 2022 roku, gdyż łączny wzrost PKB w latach 2021-2023 przekracza w ujęciu realnym15%, a w ujęciu nominalnym 25%. Normalizacja polityki...
Stopy bez zmian na dzisiejszym posiedzeniu RPP

Dzisiejsze posiedzenie RPP nie powinno przynieść zmian stóp procentowych oraz retoryki. Poznamy natomiast zręby nowej projekcji inflacyjnej - można oczekiwać wyższych ścieżek inflacji i PKB. W gospodarce globalnej uwaga skupi się na odczycie zatrudnienia wg. ADP i indeks...
Przegląd sytuacji epidemicznej (stan na 03.03.2021)

Prezentujemy zaktualizowany zestaw pandemicznych statystyk. Europa wchodzi w trzecią falę pandemii. Krótkookresowa perspektywa to dalsze trwanie restrykcji lub ich zaostrzenie. Długookresowe perspektywy zależą od tempa szczepień. 
Podaż nie nadąża za popytem: ożywienie będzie trwało
Wczorajsze wskaźniki koniunktury przyniosły kolejne zaskoczenia w górę - na plus zaskoczył zarówno krajowy PMI jak i amerykański ISM. Dziś w kalendarzu publikacji najważniejszy będzie wstępny odczyt inflacji w strefie euro (oczekiwane 1% r/r, wczoraj w Niemczech lekkie z...
PKB bez niespodzianek, dziś PMI

Piątkowe dane o PKB w Polsce nie przyniosły zaskoczeń (spadek o 2,8% r/r). Dziś zaskoczyć mogą jedynie indeksy PMI i ISM w przemyśle. Nasza prognoza PMI dla Polski to 52,2 pkt.
PKB w IV kwartale -2,8% r/r

Obstawiamy, że to był ostatni kwartał ze spadkiem dynamiki PKB w ujęciu kwartał do kwartału (po odsezonowaniu). W całym roku oczekujemy wzrostu PKB na poziomie +3,8%. 
2
3
4
5
6
7
8
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.