Mroźna zima w danych z USA

Wczorajsze dane z amerykańskiej gospodarki zaskoczyły in minus. Niższa od oczekiwań okazała się zarówno sprzedaż detaliczna (-3% m/m, oczekiwano -0,5% m/m) jak i produkcja przemysłowa (-2,2% m/m, oczekiwano 0,3% m/m). To w pierwszej kolejności efekt mroźnej zimy w Stanac...
Inflacja poniżej celu NBP (na chwilę), dziś inflacja bazowa i bilans płatniczy

Opublikowana wczoraj inflacja za luty wyniosła 2,4% r/r. Naszym zdaniem będzie to jednak pierwszy i ostatni miesiąc w tym roku z inflacją poniżej celu NBP. Dziś poznamy dane o inflacji bazowej za styczeń i luty (szacujemy odpowiednio 4% r/r i 3,8% r/r). 
Luty będzie pierwszym i ostatnim miesiącem roku z inflacją poniżej celu NBP

Inflacja  w lutym wyniosła 2,4% - to będzie najniższy odcztyt w tym roku. Nie dość, że inflacja bazowa pozostaje wysoka (szacujemy 4,0% za styczeń i 3,8% za luty) to wchodzimy w okres efektów bazowych połączony ze wzrostem cen surowców (i cen żywności). Nie zmieniamy pro...
Dziś inflacja, a w całym tygodniu komplet danych dla polskiej gospodarki

Dziś czekamy na dane o krajowej inflacji za luty - obstawiamy 2,5% r/r. Ciekawa będzie też sama rewizja koszyka inflacyjnego uwzględniająca zmianę wydatków gospodarstw domowych w pandemii. Najważniejsze wydarzenie tego tygodnia to decyzja FOMC: nie ma powodów do zmiany r...
Marzec

W najnowszym raporcie przyglądamy się obecnej sytuacji pandemicznej i najnowszym sygnałom z polskiej i globalnej gospodarki.
EBC i NBP reagują na wzrosty rentowności

Wczorajsze posiedzenie EBC przyniosło deklarację przyspieszenia zakupów z programu PEPP w reakcji na obserwowane zacieśnienie warunków finansowania. Na wzrosty rentowności z ostatnich tygodni zareagował wczoraj również NBP publikując komunikat o tym, że rozważa modyfikac...
EBC przyspieszy zakupy z PEPP
Wczorajsze posiedzenie, zgodnie z oczekiwaniami, nie przyniosło ani zmian stóp procentowych, ani zmian parametrów polityki pieniężnej. EBC zadeklarował jednak, że przyspieszy tempo zakupów z PEPP (sama wielkość programu pozostała niezmieniona). To reakcja na ostatnie wzr...
EBC w obliczu wzrostów rentowności
Dziś najważniejszym punktem dnia będzie decyzja i konferencja EBC. Nie spodziewamy się zmian decyzji w sprawie stóp czy parametrów programów.  Wczoraj kongres przegłosował pakiet fiskalny w USA, który czeka już tylko na podpis prezydenta. Inflacja zaskoczyła in minus (na...
Prognozy OECD w górę. Oczy rynków zwrócone dziś na CPI z USA.

OECD zaprezentowało wczoraj nowe prognozy dla gospodarki globalnej. Prognozowane ścieżki PKB poszły w górę za sprawą przeprowadzanych szczepień, lepszej obserwowanej aktywności gospodarczej i wprowadzanych pakietów fiskalnych (więcej poniżej). Dziś najważniejszym punktem...
Optymistyczne projekcje NBP

W dzisiejszym porannym raporcie omawiamy najnowszą projekcję NBP. Projekcja jest dużo bardziej optymistyczna w porównaniu do listopadowych szacunków. Wpływa na to zarówno wyższy punkt startowy (nie zrealizowały się negatywne scenariusze dotyczące 4. kwartału), stosunkowo...
1
2
3
4
5
6
7
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.