Inflacja w lutym 2,8%

To przedostatni akord spadków inflacji w tym roku. Kropkę nad "i" postawi wskaźnik z marca, który znajdzie się poniżej 2,5%. Poźniej inflacja CPI zacznie znów rosnąć. Skala poluzowania energetycznej tarczy inflacyjnej zdecyduje o poziomie inflacji na koniec roku. Procesy...
Czas na CPI

Jak kończyć tydzień to z przytupem. Dziś GUS opublikuje finalne dane o inflacji za luty wraz z nowym koszykiem inflacyjnym. Spodziewamy się, że inflacja zejdzie do 3,0% r/r z 3,9% r/r przed miesiącem (konsensus 3,2% r/r). W dzisiejszym komentarzu postanowiliśmy zachować ...
Bezrobotni reagują na wydłużenie zasiłku starając się pobierać go dłużej

Nie jest to jakiś specjalnie zaskakujący efekt. Natomiast badanie, które pozwalało go ustalić jest na wielu poziomach bardzo dobre i nieco niezwykłe. W tym artykule postanowiliśmy je opisać.
Kilka słów o celu

Tygodnia z inflacją ciąg dalszy - po wtorkowym CPI z USA i przed CPI z Polski (ten jutro), dziś czas na Szwecję i Hiszpanię. W USA natomiast opublikowane zostaną dane o sprzedaży detalicznej i PPI. Do tego, jak co tydzień, dojdą dane o nowych rejestracjach bezrobotnych t...
Czy NBP osiągnął cel inflacyjny?

Tak, to znaczy tak jakby, to znaczy nie. W ciągu kilkunastu lat nie było potrzeby, aby w ogóle zastanawiać się nad tym pytaniem. Obecnie naszym zdaniem sytuacja jest również klarowna: NBP w celu nie jest. Stosując brzytwę Ockhmama: gdyby był, obniżałby stopy.
Subtelne zaskoczenie w górę w amerykańskiej inflacji

Wczorajszym wydarzeniem dnia była publikacja CPI z USA za luty? Co wynika z inflacyjnej niespodzianki? Jakie będzie mieć to konsekwencje dla dalszej polityki Fed? O tym w tekście poniżej.
Po projekcji NBP, oczy w stronę USA
Przy relatywnie pustym kalendarzu poniedziałkowych wydarzeń makroekonomicznych w kraju i na świecie, publikacja świeżej projekcji ze strony NBP jest zdecydowanie najciekawszym punktem do analizy. Była to projekcja wyjątkowa, bo wykonana w dwóch wariantach. Jakie płyną z ...
Bi-projekcja NBP
NBP po raz pierwszy (albo przynajmniej po raz pierwszy od czasów, których sięgamy pamięcią) zaprezentował pełną projekcję w dwóch wariantach: zakładającą przedłużenie działań osłonowych, czyli tarcz antyinflacyjnych i zakładającą ich wycofanie (czyli zgodnie z aktualnym ...
Nie tak dobre dane z USA i tydzień z inflacją z Polski

Dzisiejszy poranny komentarz trochę nam napuchł, a to ze względu na nasze piątkowe publikacje, które mogą trochę ustrukturyzować wiedzę czytelników o naszym patrzeniu na gospodarki. Poza tym nie mogliśmy nie odnotować danych z amerykańskiego rynku pracy, które tylko pozo...
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

Aktualizacja 8.03.2024
1
2
3
4
5
6
7
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.