Czas na pierwszą obniżkę

Wbrew temu co działo się na zagranicznych rynkach długu skarbowego - kontynuacja wzrostu rentowności - w Polsce obserwowaliśmy wzrosty cen papierów skarbowych. To tym bardziej ciekawy układ w obliczu silnej aprecjacji dolara względem euro, która położyła się cieniem na k...
RPP w blokach startowych

Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie RPP. Jakiekolwiek szczegóły poznamy jednak dopiero jutro (obstawiamy obniżkę o 25pb). W czasie oczekiwania proponujemy tematy bardziej strukturalne i globalne - mianowicie wnioski płynące z głosów przedstawicieli EBC i Fed z nied...
Czas na obniżkę stóp

Wszyscy, którzy z utęsknieniem czekali na obniżki stóp procentowych w Polsce (najprawdopobniej) będą mogli się w tym tygodniu uśmiechnąć. W naszej ocenie RPP zdecyduje się na cięcie stóp o 25pb. Na to jednak czas dopiero w środę. Wcześniej dość nudny początek tygodnia. Z...
Normalizacja rynku pracy przybiera na sile

Sierpniowe dane z amerykańskiego rynku pracy potwierdziły, iż proces dostosowania tamże trwa, a w poprzednim miesiącu mógł on nawet przyspieszyć. Można stwierdzić, że powrót do swego rodzaju punktu równowagi na rynku pracy następuje zarówno po stronie popytowej jak i pod...
Prognozy krótkoterminowe - wrzesień 2023

A kto wie, czy za rogiem nie stoi inflacja pod (10%-owym) progiem? Właśnie takie myśli dominują naszym zdaniem w gronie RPP. Pomimo tego, że flash wypadł nieco powyżej progu, który prezes Glapiński wskazał jako umożliwiający rozpoczęcie obniżek (wspomniane 10% r/r), to n...
Suma zaskoczeń sprzyja RPP

Po kilka miesiącach z odczytami inflacji poniżej oczekiwań sierpień przyniósł pierwszą wartość plasującą się powyżej konsensusu. Jednocześnie inflacja utrzymała się nad barierą 10%. Z drugiej strony PKB w drugim kwartale obniżył się mocniej aniżeli pierwotnie raportował ...
Słaby PKB argumentem dla RPP
Dane o dynamice PKB w II kw. okazały się nieco słabsze niż wskazywał szybki szacunek. GUS podał, że w II kw 2023 PKB spadł o 0,6% r/r (wcześniej szacował -0,5% r/r). To, wraz z postępującym obniżaniem się inflacji, będzie w naszej ocenie głównym argumentem, który prezes ...
Inflacja Schroedingera, pierwsze spojrzenie
Pisaliśmy, że w przypadku wrześniowej inflacji może być dość dramatycznie i pierwszy akt tego dramatu mamy za sobą. Nie przekroczyliśmy 10% (wyszło 10,1%), co zresztą sygnalizowaliśmy miesiąc temu. Natomiast to pierwsze spojrzenie na inflacyjny elektron. Zablokowaliśmy n...
​Inflacja Schroedingera

Wrażliwość rynku na odczyty makroekonomiczne jest w obecnym czasie bardzo wysoka. Było to widoczne również wczoraj po lekko słabszym amerykańskim PKB za Q2. W efekcie rynkowe stopy procentowe osunęły się, co pociągnęło za sobą także inne rodzaje aktywów. Jaka będzie wraż...
Złe dane to znowu dobre dane

Wczorajsza sesja w Stanach Zjednoczonych dość dobitnie pokazała, że uczestnicy rynku traktują słabsze dane z gospodarki w optymistyczny sposób. W efekcie po rozczarowujących liczbach odnośnie do zaufania konsumentów oraz popytu na pracę obserwowaliśmy niższe stopy procen...
1
2
3
4
5
6
7
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.