Ostatni minus na PKB

Dynamika PKB w I kwartale wyniosła -1,2% r/r. To nieco słabszy wynik zarówno w porównaniu do naszej prognozy jak i konsensusowego szacunku (my: -0,8% r/r, konsensus -1% r/r), ale to w zasadzie żaden problem. Przed publikacją marcowych danych oczekiwania odnośnie tego wsk...
Maj 2021

Żegnamy trzecią falę COVID-19. Szanse na stan "covid zero" są nikłe, aczkolwiek przy oczekiwanym odsetku wyszczepienia populacji kolejne fale będą miały minimalne znaczenie ekonomiczne. Konsensus dla Polski dryfuje w górę (PKB) lub istotnie przyspiesza (inflacja). Oczeki...
Dziś dane o PKB, inflacji i bilansie płatniczym

Przed nami najgorętszy dzień w tym tygodniu - poznamy wstępny odczyt PKB za I kwartał 2021 roku. Dane miesięczne (produkcja przemysłowa i budowlana, sprzedaż detaliczna) napawają optymizmem. Szacujemy -0,8% r/r (prognoza konsensusu: -1,0% r/r). Reakcja konsumentów na obo...
Rekomendacja numer 3/2021

Decydujemy się zagrać długą, taktyczną pozycję na DS1030 ze zleceniem T/P na poziomie 95,6 (osiągnięcie oznacza przejście rekomendacji w depozyt O/N).
Niespodzianka inflacyjna w USA

Dziś analizujemy niespodziankę inflacyjną w USA. Jesteśmy też po aukcji odkupu NBP. Na dziś łączna wartość odkupionych obligacji wynosi 131,8 mld zł w tym 37,2 mld zł obligacji BGK oraz 19,8 mld zł obligacji PFR. Dzisiejszy odczyt PPI w USA nie wzbudzi już takich emocji ...
USA: potężna niespodzianka inflacyjna. To nie jest "efekt bazowy".

To nie efekty bazowe, lecz niedoszacowanie skutków otwierania gospodarki zaważyły na tym, że po potężnej pomyłce względem danych z rynku pracy mamy kolejną, tym razem na inflacji. Fed to przeczeka, czego skutkiem rynkowym będzie podwyższanie oczekiwań inflacyjnych. Przyn...
Dziś inflacja w USA
Dziś ważny odczyt inflacji z USA. Rynek poruszy się zgodnie z kierunkiem zaskoczenia. Za nami z kolei niespodzianki inflacyjne w regionie (Czechy, Węgry) i regionalna wyprzedaż obligacji, w której wyraźnie wyróżniła się Polska. Niespodzianka inflacyjna w Czechach zmienia...
Za nami dane inflacyjne z Chin. Przed nami dane z Czech i Węgier.
Dane o inflacji w Chinach przyniosły zaskoczenie in plus tylko w zakresie PPI. Nie dajmy się jednak zwieść pozorom. Choć inflacja CPI jest niska, to skręca i w najbliższym czasie zacznie szybciej rosnąć. Pojawiły się zmiany w Narodowym Programie Szczepień. Wszystkie ukie...
Zmiana retoryki prezesa Glapińskiego

Podobnie jak komunikat po posiedzeniu RPP, retoryka prezesa Glapińskiego podczas piątkowej konferenacji ewoulowała. W tym momencie II połowa przyszłego roku to najpóźniejszy termin rozpoczęcia normalizacji polityki pieniężnej. Dziś analizujemy też niespodziankę podażową ...
USA: podażowa wpadka na rynku pracy

Mimo bardzo dużej pomyłki analityków, to nie jest zły raport z rynku pracy. Słaby wynik to przede wszystkim efekt problemów ze znalezieniem pracowników. Popyt jest silny i będzie windował w górę w najbliższym czasie płace i siłę nabywczą. Dodatkowo, jeśli alternatywna hi...
1
2
3
4
5
6
7
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.