Sprzedaż detaliczna zaskakuje in plus

Zostawiamy za sobą serię pozytywnych zaskoczeń w listopadowych danych. Zaczęło się od rynku pracy, a skończyło na sprzedaży detalicznej. -5,3% r/r w cenach stałych to bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę zamknięcie galerii handlowych. W grudniu zrealizują się zakupy świąt...
Skrócony, ale emocjonujący tydzień przed nami

O 10:00 zobaczymy polskie dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej. W piątek z kolei widzieliśmy interwencję NBP na rynku walutowym, a w niedzielę doszło do porozumienia między liderami obu izb Kongresu w zakresie nowego pakietu fiskalnego (głosowani...
Przemysł nic sobie nie robi z pandemii

Produkcja sprzedana przemysłu, podobnie jak wczoraj rynek pracy, zaskoczyła na plus. Wzrosła w listopadzie o 5,4% r/r przebijając zarówno nasze szacunki (1,1% r/r) jak i konsensus prognoz (3,3% r/r). 
I znów restrykcje

Rząd zdecydował się wczoraj na poświąteczne zaostrzenie restrykcji. Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzona zostanie "kwarantanna narodowa". Nie zmienia ona jednak naszych prognoz (więcej poniżej). Dziś poznamy krajowe dane o produkcji przemysłowej i PPI w listopadzie. ...
Rynek pracy prawie nie odczuwa nowej fali obostrzeń

Rynek pracy zaskoczył na plus. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw pozostało w listopadzie na podobnym poziomie co przed miesiącem, przeciętne wynagrodzenie odnotowało wciąż solidny wzrost. Listopadowe restrykcje nie odbiły się na rynku pracy.
Forward guidance dot. QE w USA, dziś rynek pracy w Polsce

Fed wczoraj nie zawiódł. Wprowadzone forward guidance dot. skupu aktywów wystarczyło do pozytywnego odbioru przez rynki. Dziś decyzje kolejnych banków centralnych (m.in. Anglii i Czech). Dowiemy się też jak zachowywał się polski rynek pracy w obliczu 2 fali pandemii w li...
Fed wprowadza forward guidance dot. QE
Zgodnie z oczekiwaniami Fed zdecydował się wczoraj na wprowadzenie forward guidance dot. skupu aktywów. Choć obyło się bez zwiększenia QE, czy zmiany jego kompozycji, to samo forward guidance jest silne, co przełożyło się na pozytywną rynkową reakcję. Nowe projekcje wska...
Co zrobi Fed?
Dziś najważniejsze wydarzenie tygodnia - decyzja FOMC. Stopy procentowe pozostaną bez zmian, ale uwaga będzie skupiała się na QE (więcej poniżej). Wczorajsze dane o krajowej listopadowej inflacji lekko zaskoczyły. Inflacja bazowa przyspieszyła (zamiast oczekiwanej stabil...
Inflacja jednak zaskoczyła

Odczyt inflacji za listopad na poziomie 3,0% nie przyniósł niespodzianki. Zaskoczyła jednak inflacja bazowa, którą szacujemy na 4,3%. Obstawiamy, że w przyszłym roku inflacja obniży się do 2,6% (ryzyko w górę). To jednak już wysoki poziom jak na początek wzrostowej fali ...
Szykujemy się dziś na potwierdzenie inflacyjnego odczytu flash

Dziś o 10:00 GUS opublikuje finalny odczyt listopadowej inflacji. Odczyt flash wskazywał na wynik 3% r/r, taka też jest nasza i konsensusowa prognoza. W takim układzie inflacja bazowa powinna uplasować się na poziomie 4,2%. Jak zwykle jednak najciekawsze będą szczegóły. ...
1
2
3
4
5
6
7
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.