​Dziś PKB i ​CPI (x2)

Krajowa inflacja nie będzie przyciągać aż tak wielkiej uwagi (znamy flash: 2,4% r/r), czekać będziemy dziś głównie na szybki szacunek PKB za I kw. Tradycyjnie poznamy tylko jedną liczbę, stąd na razie trudno będzie wyciągać wnioski dot. struktury wzrostu. Nasz szacunek t...
Rozgrzewka

Wczoraj w danych raczej flauta, dziś powinno być już trochę lepiej (bilans płatniczy z kraju), ważniejsze dane dopiero jutro (PKB za I kw.). Nie możemy jednak zostawić czytelnika z niczym, stąd opublikowaliśmy nasz comiesięczny raport z najważniejszymi prognozami i danym...
Maj 2024

W kwietniowej edycji naszego comiesięcznego raportu, do przeglądu naszych prognoz, spostrzeżeń i analiz dot. strefy euro, USA i Polski dodaliśmy też trochę naszych rozważań o krajowej demografii i o tym dlaczego nie musi być ona aż tak dużym wyzwaniem dla gospodarki w pe...
Kiedy obniżki stóp w Polsce?

Podczas piątkowej sesji uwaga lokalnych graczy skupiona była na konferencji prasowej prezesa Glapińskiego, na której padło kilka ciekawszych stwierdzeń w kontekście stóp procentowych nad Wisłą. Poniżej prezentujemy krótkie podsumowanie. Z kolei w godzinach wieczornych sp...
Nudy w RPP

Zgodnie z oczekiwaniami, wczorajsze posiedzenie RPP nie przyniosło nic nowego (ani w kwestii stóp, ani w kwesti retoryki). Dziś o 15:00 odbędzie się konferencja prezesa Glapińskiego decyzji, ale tu też nie spodziewamy się wiele więcej.
RPP wciąż jastrzębia

Tak jak można było się spodziewać, majowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej nie przyniosło żadnych zmian w stopach procentowych. Obyło się także bez jakichkolwiek gołębich wskazówek pomimo faktu, iż część regulacyjnej niepewności zniknęła. Co więcej, bardziej skrupula...
Czas na RPP
Dziś Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Tu trudno o jakiekolwiek niespodzianki - bardzo szeroki konsensus, w tym nasza prognoza, to stopy bez zmian. Rozwiało się trochę ryzyk od czasu ostatniej decyzji, m.in. poznaliśmy plany rządu dot...
Opiętek jesionowiec w służbie wyliczeń wartości drzew w miastach
Drzewa miejskie explicite nie mają wartości. Cieszą oko, chłodzą, ale metki cenowej nie posiadają, bo nie da się ich sprzedać na drewno. Ekonomiści od pewnego czasu próbują policzyć wartość miejskich drzew. Pierwsze próby opierały się na łączniku między temperaturą a red...
O polskiej polityce pieniężnej

Kalendarz danych makroekonomicznych w tym tygodniu nie jest zbytnio interesujący, stąd jest czas na zgłębienie niecodziennych tematów. Wczoraj pisaliśmy o czeskiej polityce monetarnej. Dzisiaj, w dzień początku dwudniowego posiedzenia RPP, piszemy o polityce krajowej, ch...
​Czas na ​zmianę reżimu ​w polskiej polityce pieniężnej

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat nastąpiła istna rewolucja w prowadzeniu polityki pieniężnej na świecie. Banki centralne zmieniły reguły gry, której celem była poprawa efektywności transmisji polityki pieniężnej do realnej gospodarki. Ostatni kryzys pandemiczny pr...
1
2
3
4
5
6
7
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.