To nie jest projekcja na pauzę...

... a jednak RPP zdecydowała się na pozostawienie stóp procentowych na poziomie 6,75%. W naszej ocenie, to kolejny sygnał jak mocno Rada przywiązana jest do troski o wzrost gospodarczy i bezrobocie. Troska ta ma jednak swoją cenę, a jest nią wolniejszy powrót inflacji do...
Euforia po inflacji z USA i wyważona konferencja prezesa NBP

Niższa od oczekiwań październikowa inflacja z USA wywołała prawdziwą kaskadę zdarzeń na rynkach finansowych. Rynkowe stopy mocno skorygowały się w dół, rynek akcji odbił wiedziony zwyżkami spółek wzrostowych, a notowania dolara zostały zepchnięte na nowe, lokalne minima....
Polska: Na czym by tu przyoszczędzić?

Ostatnie zapowiedzi ze strony rządowej o rozważaniu nieprzedłużania tarczy antyinflacyjnej (np. wypowiedź szefa PFR, później uściślana przez premiera), powracające pytanie o możliwości sfinansowania długu w przyszłym roku i w końcu wypowiedzi jawnie zapowiadające cięcia ...
Już się podziało i będzie się działo

Cierpliwi zostali wczoraj wynagrodzeni, ale wyjątkowo późno, gdyż RPP kazała czekać na decyzję aż do 18:25. Ostatecznie zaskoczenia co do samej wysokości stóp nie było (przynajmniej dla nas), choć opublikowany później komunikat, wraz z nową projekcją, już tak oczywisty n...
Polska: Po decyzji RPP i pewnie też już po cyklu podwyżek

Wczorajsza, druga już z rzędu, decyzja RPP o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian utwierdza nas w przekonaniu, że Rada zakończyła cykl podwyżek. Stopa referencyjna wynosi 6,75% i naszym zdaniem pozostanie już na tym poziomie. Ryzyka rozkładają się wciąż w górę (dals...
Dziś decyzja RPP

Naszym zdaniem Rada nie zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych, co oznacza, że stopa referencyjna pozostanie na poziomie 6,75%. Ryzyka oczywiście asymetryczne (możliwa podwyżka o 25pb). Wiele (przynajmniej wg deklaracji członków RPP) ma zależeć od najnowszej projekc...
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)
Aktualizacja 08.11.2022
Senior loan officer survey po polsku
Dziś przyglądamy się wynikom ankiety NBP dot. sytuacji na rynku kredytowym. Banki w III kwartale zaostrzyły kryteria udzielania kredytów, odnotowały również słabnący popyt. W takim samym kierunku zmierzają oczekiwania na IV kwartał.
Osobliwe dane z rynku pracy USA

Ubiegły tydzień zakończyliśmy danymi z rynku pracy USA. Pochylamy się nad nimi w dzisiejszej publikacji. Wielu fajerwerków nie było, co sprawia, iż Fed powinien trzymać się obranej jakiś czas temu strategii dość agresywnego zacieśniania monetarnego. Rynek jak na razie wi...
Zwrotów w polityce monetarnej ciąg dalszy

Kończący się tydzień obfitował w wiele decyzji głównych banków centralnych. Choć najważniejszym z nich był Fed, to jednak nie on dokonał wyczekiwanego zwrotu. Takowy został poczyniony wczoraj przez Bank Norwegii, który podniósł stopy procentowe o 25pb zamiast o 50pb. Tym...
1
2
3
4
5
6
7
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.