Fed ogranicza tempo skupu aktywów

Zgodnie z oczekiwaniami i wcześniejszymi zapowiedziami przedstawicieli Fed, wczoraj FOMC zdecydował się na rozpoczęcie taperingu. Od listopada tempo skupu aktywów ma być mniejsze o 15 mld USD miesięcznie. Nie jest to jeszcze czas na rozpoczęcie dyskusji o podwyżkach stóp...
Stopy NBP w górę o 75pb

Po raz kolejny RPP zdecydowała się na niespodziankę (in plus). Ścieżka oczekiwanej przez RPP inflacji sugeruje kolejną podwyżkę stóp procentowych w grudniu (25-50pb). Dalsze, szybkie podwyżki wymagają dużych zaskoczeń inflacji. Jest dużo bardziej prawdopodobne, że ten cy...
Dziś RPP oraz Fed

Oczy wszystkich skierowane dziś będą na bankierów centralnych - decyzje w sprawie stóp procentowych zostaną podjęte w Polsce oraz USA. RPP naszym zdaniem zdecyduje się na podwyżkę o 50pb., FOMC na zmniejszenie zakupów aktywów. W dzienniku przyglądamy się wskaźnikowi PMI,...
PMI w górę, ale optymizmu w nim niewiele

Wskaźnik PMI obrazujący nastroje w polskim przemyśle sprawił lekką niespodziankę i wzrósł z 53,4 do 53,8 pkt (zarówno konsensus jak i nasza prognoza wskazywały dalsze spadki). Wgłębiając się w szczegóły łatwo jednak dostrzec, że wspomniany wzrost to głównie zasługa wydłu...
Tydzień z decyzjami banków centralnych oraz rynkiem pracy w USA

W nadchodzącym tygodniu największą uwagę będą skupiać decyzje banków centralnych oraz piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy. W Polsce RPP naszym zdaniem podniesie stopy procentowe o 50 pb. Oprócz projekcji inflacyjnej (bardzo ważny element), na decyzję niewątpliwy w...
Szybki monitoring NBP: otoczenie sprzyja podwyżkom płac i cen

W bardzo dużym skrócie, perspektywy dla sfery realnej pozostają dobre, a wskaźniki finansowe przedsiębiorstw są doskonałe. Skupiamy się więc na poszukiwaniu informacji związanych z presją cenową. Syntetyczne wskaźniki dot. presji inflacyjnej wskazują kontynuację wzrostów...
Polska inflacja: 6,8%
Przy konsensusie 6,5%. Choć to tylko odczyt flash, prawdopodobieństwo rewizji o więcej niż 0,1pp jest bliskie zeru. Ergo, wynik wiele się nie zmieni, w połowie miesiąca dojdą tylko szczegóły. Byliśmy przygotowani na siódemkę z przodu do końca tego roku. Zrewidowaliśmy za...
Prognozy krótkoterminowe - listopad 2021
Najważniejsze dane tego miesiąca już za nami - zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS inflacja za październik wyniosła 6,8% r/r. Będzie to jeden z argumentów za podwyżką stóp na listopadowym posiedzeniu. W listopadzie poznamy też dane o PKB za III kwartał.
Jak wysoko wystrzeli inflacja? Prognozujemy 6,7% r/r.

Zestaw dzisiejszych danych zdominuje jedna publikacja - wstępna inflacja w Polsce za październik. Naszym zdaniem wzrośnie ona do 6,7% r/r. Konsensus jest nieco bardziej zachowawczy i wynosi 6,5% r/r. Wynik poznamy o 10:00. Wczoraj najistotniejsze były: posiedzenie EBC (b...
Dziś EBC

Po leniwym początku tygodnia dziś dzień pełen danych i wydarzeń. Najważniejsze będzie posiedzenie EBC. Poznamy też wstępny wynik inflacji w Niemczech za październik i pierwszy odczyt PKB w USA za III kwartał. W Polsce uwagę przykuwają rosnące statystyki IV fali koronowir...
1
2
3
4
5
6
7
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.