EBC: pierwsze posiedzenie po przeglądzie strategicznym

Komunikat nieznacznie się skrócił a nowa formuła forward guidance implikuje, że zmiana polityki pieniężnej EBC będzie wymagała osiągnięcia przez inflację 2% nie w średnim terminie (a więc w końcu projekcji inflacyjnych) tylko wcześniej, aby można było ją jeszcze zobaczyć...
Raport NBP o imigrantach: chęć do zamieszkania w Polsce rośnie

NBP zaprezentował raport o imigrantach z Ukrainy, którzy pracują we Wrocławiu. Cześć statystyk jest lokalna, jednak wnioski można w niektórych przypadkach uogólniać. Widać, że epidemia zatrzymała imigrantów w Polsce, ale nie zmieniła istotnie planów pobytowych. Chęć do z...
O projekcji inflacyjnej NBP
Jak wspominaliśmy już wcześniej, projekcja jest pro-podwyżkowa, a inflacja w zasadzie nie wraca do punktowego celu inflacyjnego. To kolejna już, wyższa projekcja inflacyjna. Naszym zdaniem listopadowa odsłona pokaże jeszcze wyższą inflację. Tym samym projekcja pozostaje ...
Wnioski z przeglądu strategicznego EBC
Wnioski z przeglądu dostępnych narzędzi oraz prowadzonych działań EBC nie są zaskoczeniem i ich zręby pojawiały się w kuluarach od pewnego czasu. Główne zmiany to symetryczny cel inflacyjny oraz rekomendacja pełniejszego odzwierciedlenia kosztów użytkowania i posiadania ...
RPP: Projekcje wyżej, bez wyraźnych zmian w komunikacie

(Aktualizacja po konferencji A. Glapińskiego). Lipcowa decyzja RPP nie zaskoczyła. Stopy pozostały bez zmian, w niewielkim stopniu zmienił się też komunikat. Nowe projekcje przyniosły zdecydowanie wyższe ścieżki inflacji (ledwo mieszczą się w dopuszczalnym przedziale w h...
Rynek nieruchomości w I kwartale 2021

Krótkie podsumowanie najnowszego raportu NBP oraz kilka wniosków. Ceny rosną, ale widać hamowanie dynamik rocznych, co może być związane z górką podażową, z którą mamy obecnie do czynienia. Nie widać spowolnienia w zakresie pozwoleń na budowę, jednak cykl budowania suger...
Inflacja bazowa PCE vs CPI: wszystko co chcielibyście wiedzieć, ale nie chce Wam się szukać

Obiegowa wiedza głosi, że inflacja bazowa PCE to taka inflacja CPI, tyle że ze zmiennymi wagami. Jest to niestety tylko kawałek prawdy, bo obie miary inflacji różnią się w wielu aspektach, które w tym artykule chcemy przybliżyć. Naszym celem było przede wszystkim utrzyma...
O BAEL-u słów kilka
GUS opublikował wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za I kwartał 2021. Odnotowano wzrost liczby osób bezrobotnych, który pociągnął za sobą wzrost stopy bezrobocia (z 3,1% do 4,0%). Jednocześnie GUS zastrzegł, że w badaniu przeprowadzono zmiany metodologiczne,...
CNB podwyższył stopy procentowe

Zgodnie z oczekiwaniami czeski bank centralny zdecydował się wczoraj na podwyżkę stóp o 25pb (główna stopa wynosi teraz 0,50%). To jeszcze nie koniec. Jak wskazano w komunikacie, wraz z wczorajszą decyzją polityka pieniężna prawdopodobnie wchodzi w okres stopniowego wzro...
6
7
8
9
10
11
12