RPP: podwyżka w czerwcu o 75pb (a stopy na 6%)

RPP kontynuuje podwyżki stóp procentowych, tym razem dostarczając dokładnie to, co było oczekiwane (nie tylko przez analityków). W komunikacie pojawiają się pewne subtelności, ale nie liczymy na to, że RPP powie nam, kiedy skończy podwyżki. Raczej po prostu je skończy i ...
O szokach ciąg dalszy

Kontynuujemy temat szoków popytowych i podażowych. Tym razem sięgamy po artykuł ekspertów IMF (Celasun et al. 2022) Supply Bottlenecks: Where, Why, How Much, and What Next? z początków tego roku i patrzymy, jak autorzy dekomponowali wpływ wspomnianych szoków na wybrane g...
Skąd wzięła się inflacja? Dominujące narracje gospodarcze.
Jest wiele teorii, które odpowiadają na pytanie, skąd wzięła się bieżąca inflacja. Mamy z nimi jeden problem: żadna nie wydaje się z gruntu fałszywa. Bieżącą dynamikę cen kształtuje cała masa procesów. Od pewnego czasu zbieramy sobie (nowocześnie, na szklanej ścianie w b...
KPO - o czym my właściwie mówimy?
Trudno nie odnieść wrażenia, że w ostatnich miesiącach polskie KPO funkcjonowało głównie jako hasło. Akceptacja KPO - dobrze. Brak akceptacji - źle. Przez długotrwałe zamieszanie z przyjęciem programu, zapomnieliśmy trochę o jego szczegółach. O jakich pieniądzach mówimy?...
Co w czeskiej gospodarce piszczy?

Ten artykuł jest podsumowaniem piątkowej konferencji analityków CNB, na której zaprezenotwano najważniejsze dane z czeskiej gospodarki oraz prognozy tamtejszego banku centralnego. Naszych wniosków jest tu niewiele, ale to dlatego, że przedstawiciele CNB wyczerpali temat ...
CNB: Czesi zaskoczyli, ale czy skończyli?

Czeski bank centralny przyzwyczaił nas ostatnio do niespodzianek w górę. Nie inaczej było na majowym posiedzeniu. Zarząd CNB zdecydował się na podwyżkę stóp o 75pb (oczekiwano 50pb). W komentarzu przed decyzją pisaliśmy, że może to być ostatnia lub przedostatnia podwyżka...
RPP: podwyżka stóp o 75pb

W naszym odczuciu mniejsza skala podwyżki nie zmienia ogólnego obrazu. RPP będzie kontynuowała zacieśnienie polityki pieniężnej i na kolejnych posiedzeniach możliwe są ruchy z przedziału 50-100pb. Stopę docelową widzimy na 7% w III kwartale. Uważamy, że RPP zakończy cykl...
FOMC: gołębia podwyżka stóp
W samej decyzji obyło się bez zaskoczenia. Podwyżka stóp o 50pb (przedział stopy FF 0,75-1,0%), rozpoczęcie redukcji bilansu od czerwca początkowo w tempie max 47,5mld USD, a począwszy od września w tempie max 95mld USD. Reakcja rynkowa (wzrosty na giełdach, spadki rento...
Po posiedzeniu EBC

Wczorajsze posiedzenie EBC nie przyniosło wiele zmian w porównaniu do marca. Główna zmiana to utwierdzenie się EBC w przekonaniu, że zakupy netto w ramach APP powinny zostać zakończone w III kwartale. Decyzja w kwestii podwyżek stóp ma nastąpić "jakiś czas po". Choć to k...
7
8
9
10
11
12
13