O zakupach aktywów przez NBP 

Poniżej przedstawiamy zestawienie dotychczasowych odkupów NBP. Na dziś łączna wartość odkupionych obligacji wynosi 144,1 mld zł w tym 41,8 mld zł obligacji BGK oraz 19,8 mld zł obligacji PFR.
O projekcji NBP słów kilka

Projekcja NBP w momencie publikacji już była nieaktualna. Została opracowana przy stopach na poziomie 0,5% i była jednym z argumentów dla RPP do podwyżki stóp o 75pb na ostatnim posiedzeniu. Efektów ostatniej podwyżki stóp jeszcze więc w projekcji nie ma. Nie ma się więc...
CNB znów zaskakuje
Czeski bank centralny ponownie zdecydował się na znacznie większą podwyżkę stóp niż zakładano. Stopy procentowe powędrowały w górę o 125pb (oczekiwano 50pb). To naszym zdaniem jeszcze nie koniec podwyżek, choć ten już się zbliża. Może on się skończyć już w grudniu podwyż...
Fed ogranicza tempo skupu aktywów
Zgodnie z oczekiwaniami i wcześniejszymi zapowiedziami przedstawicieli Fed, wczoraj FOMC zdecydował się na rozpoczęcie taperingu. Od listopada tempo skupu aktywów ma być mniejsze o 15 mld USD miesięcznie. Nie jest to jeszcze czas na rozpoczęcie dyskusji o podwyżkach stóp...
Stopy NBP w górę o 75pb

Po raz kolejny RPP zdecydowała się na niespodziankę (in plus). Ścieżka oczekiwanej przez RPP inflacji sugeruje kolejną podwyżkę stóp procentowych w grudniu (25-50pb). Dalsze, szybkie podwyżki wymagają dużych zaskoczeń inflacji. Jest dużo bardziej prawdopodobne, że ten cy...
Szybki monitoring NBP: otoczenie sprzyja podwyżkom płac i cen

W bardzo dużym skrócie, perspektywy dla sfery realnej pozostają dobre, a wskaźniki finansowe przedsiębiorstw są doskonałe. Skupiamy się więc na poszukiwaniu informacji związanych z presją cenową. Syntetyczne wskaźniki dot. presji inflacyjnej wskazują kontynuację wzrostów...
O zakupach aktywów przez NBP 

Poniżej przedstawiamy zestawienie dotychczasowych odkupów NBP. Na dziś łączna wartość odkupionych obligacji wynosi 143,7 mld zł w tym 41,7 mld zł obligacji BGK oraz 19,8 mld zł obligacji PFR.
FOMC: kolejny krok do przodu
Mamy już niemal jasność w sprawie ograniczenia zakupów aktywów: pierwszy krok w listopadzie (o ile nie wydarzy się jakaś katastrofa, ale poprzeczka do zmiany kursu jest naszym zdaniem wysoka). Podwyżki stóp w 2022 roku. Najciekawszym zakładem jest poziom stopy docelowej ...
O zakupach aktywów przez NBP 

Poniżej przedstawiamy zestawienie dotychczasowych odkupów NBP. Na dziś łączna wartość odkupionych obligacji wynosi 143,1 mld zł w tym 41,7 mld zł obligacji BGK oraz 19,8 mld zł obligacji PFR.
4
5
6
7
8
9
10