O BAEL-u słów kilka

GUS opublikował wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za I kwartał 2021. Odnotowano wzrost liczby osób bezrobotnych, który pociągnął za sobą wzrost stopy bezrobocia (z 3,1% do 4,0%). Jednocześnie GUS zastrzegł, że w badaniu przeprowadzono zmiany metodologiczne,...
CNB podwyższył stopy procentowe

Zgodnie z oczekiwaniami czeski bank centralny zdecydował się wczoraj na podwyżkę stóp o 25pb (główna stopa wynosi teraz 0,50%). To jeszcze nie koniec. Jak wskazano w komunikacie, wraz z wczorajszą decyzją polityka pieniężna prawdopodobnie wchodzi w okres stopniowego wzro...
Fed: w drodze do wyjścia
Fed powoli przymierza się do wyjścia z luźnej polityki pieniężnej i uwaga w najbliższym czasie będzie skupiona na tempie zakupów aktywów. Nasze wcześniejsze przewidywania dot. zmniejszenia stymulacji w tym zakresie potwierdzają się. Nastąpi to najpóźniej na przełomie rok...
EBC wciąż gołębi
Wczorajsze posiedzenie nie przyniosło zmian w parametrach polityki pieniężnej EBC. Utrzymane zostało podwyższone tempo zakupu aktywów w ramach programu PEPP. Poznaliśmy również nowe prognozy analityków banku - perspektywy dla wzrostu rysują się w nich bardziej optymistyc...
Garść wniosków z Szybkiego Monitoringu NBP

Najnowszy Szybki Monitoring NBP wskazuje na dalszą poprawę ogólnej sytuacji przedsiębiorstw. Wzrosły prognozy popytu, nie odnotowano istotnych problemów z łańcuchami dostaw. Utrzymywana była wysoka płynność sektora przedsiębiorstw. Rosły perspektywy zatrudnienia i wzrost...
Fed: outcome based guidance

Wczorajsze posiedzenie FOMC zapobiegło automatycznej eskalacji oczekiwań na wzrosty stóp procentowych. Wszystko jednak zależy od wyników gospodarki, mimo że poprzeczka (w krótkim terminie!) została zawieszona wysoko przez projekcje. Obstawiamy, że w połowie 2023 roku roz...
Przegląd sytuacji epidemicznej w Polsce: będą kolejne restrykcje epidemiczne

Epidemia przyspiesza i testujemy limity możliwości przerobowych szpitali. Wyniki modelowania są pesymistyczne. Uważamy, że do końca tygodnia pojawią się bardziej surowe, ogólnopolskie restrykcje epidemiczne, które zostaną zniesione dopiero po Wielkanocy.
EBC przyspieszy zakupy z PEPP
Wczorajsze posiedzenie, zgodnie z oczekiwaniami, nie przyniosło ani zmian stóp procentowych, ani zmian parametrów polityki pieniężnej. EBC zadeklarował jednak, że przyspieszy tempo zakupów z PEPP (sama wielkość programu pozostała niezmieniona). To reakcja na ostatnie wzr...
Przegląd sytuacji epidemicznej (stan na 03.03.2021)

Prezentujemy zaktualizowany zestaw pandemicznych statystyk. Europa wchodzi w trzecią falę pandemii. Krótkookresowa perspektywa to dalsze trwanie restrykcji lub ich zaostrzenie. Długookresowe perspektywy zależą od tempa szczepień. 
2
3
4
5
6
7
8