PKB: scenariusz na 2022 i 2023

Oczekujemy, że wzrost PKB w 2022 roku spowolni do 4,1%. Hamowanie będzie kontynuowane w 2023 roku, kiedy wyświetli się 2,8%. Punktem wyjścia do prognoz na te lata jest 5,8% wzrost w 2021 roku, który stwarza sporą, arytmetyczną poduszkę dla wyników za 2022. Bez dobrego wy...
Stan gospodarczych strat po pandemii - region

W poniższym artykule skupiamy się na tym jak w ostatnich kwartałach kształowały się najważniejsze zmienne makroekonomiczne w Polsce na tle innych państw z regionu - Czech i Węgier. To podsumowanie tego jak radziły sobie wspomniane państwa w zeszłym roku i zarazem punkt w...
Tarcza inflacyjna 2.0 - ostatnia?
To już kolejny zbiór propozycji, które mają obniżać inflację oraz stanowić osłonę przed wysokimi cenami dla gospodarstw domowych. W pewnym sensie zazębiają się one z wcześniejszymi propozycjami wydłużając okres ich obowiązywania i zmieniając parametry. Według założeń maj...
Kolejna podwyżka stóp od RPP
Kolejne 50pb i komunikat w zasadzie bez zmian, akcentujący długi powrót inflacji do celu z istotnie podwyższonymi wskaźnikami cenowymi w 2022 roku. Drzwi do dalszych podwyżek na każdym posiedzeniu są otwarte, a RPP jest w cyklu zacieśnienia. Szacunek stopy docelowej pozo...
Czesi podnoszą stopy o 100pb

Narodowy Bank Czech zdecydował się na podniesienie stóp procentowych do poziomu 3,75%. Poziom stóp wyrównał więc rekord z okresu tuż przed globalnym kryzysem finansowym. Komunikacja ze strony banku, książkowe spojrzenie na relację inflacja-stopy oraz generalnie pro-infla...
O zerowej stawce VAT i jej wpływie na ceny żywności

5% stawka VAT obejmuje około 80% koszyka inflacyjnego. Wejście w życie obniżki VAT zbijałoby, ceteris paribus, bezpośrednio inflację cen żywności o około 4pp. oraz całą inflację o około 1pp. Efekty pośrednie i wątpliwości odnośnie reakcji firm na nowe stawki sugerują jed...
Rachunki za prąd i gaz ostro w górę. Co na to gospodarka?

Stolik prognostyczny wywrócił się. W obecnych warunkach inflacja będzie w 2022 roku wyższa (szacujemy 7,8%, poprzednio 6,3%) oraz bardziej uporczywa z uwagi na zwiększone prawdopodobieństwo efektów drugiej rundy. Intensyfikacja procesów nominalnych nie oznacza naszym zda...
EBC zmienia programy skupu aktywów, ale na podwyżki stóp jeszcze nie jest gotowy
EBC zgodnie z oczekiwaniami ogłosił, że w marcu zakończy zakupy w ramach PEPP. Jednocześnie, niejako w miejsce PEPP zwiększony zostanie (tymczasowo) skup aktywów w ramach programu APP. To pozwoli uniknąć gwałtownego spadku zakupów netto. Poznaliśmy też nowe prognozy anal...
FOMC - bye, bye transitory

Bez niespodzianek, Fed pożegnał narrację o przejściowej inflacji i zwiększył tempo redukcji zakupów aktywów. Podwyżki stóp procentowych nadejną zapewne w II kwartale 2022 roku, ale będą ostrożne i rozciągnięte w czasie. Mimo oczekiwanych, doskonałych wyników gospodarczyc...
3
4
5
6
7
8
9