CNB podniósł stopy o 25pb, ale to nie jest ostatnia podwyżka w tym roku

Narodowy Bank Czech (CNB) ponownie podniósł stopy procentowe o 25 pb. Główna stopa procentowa wynosi teraz 0,75%. Nie jest to jednak ostatnie słowo banku - najnowszy zestaw prognoz analityków CNB oraz wypowiedzi członków zarządu wskazują, że w tym roku czekają nas dalsze...
Badania koniunktury NBP: szukamy dziury w całym

Nasz preferowany scenariusz makroekonomiczny zakłada silny wzrost PKB z dość szybko zacieśniającym się rynkiem pracy, presją płacową, dużymi inwestycjami (przyczyniającymi się w średnim okresie głównie do podniesienia zagregowanego popytu, a nie podaży) i presją cenową. ...
Fed: Kolejny krok do przodu
Niespodziewanie FOMC dołączył do komunikatu wskazówkę, że na rynku pracy dokonał się postęp. W odpowiednim kontekście oznacza to przybliżenie decyzji o zmniejszeniu zakupów aktywów, choć jeszcze nie teraz. Kluczowy dla tej decyzji jest rynek pracy, który nie tylko powini...
EBC: pierwsze posiedzenie po przeglądzie strategicznym
Komunikat nieznacznie się skrócił a nowa formuła forward guidance implikuje, że zmiana polityki pieniężnej EBC będzie wymagała osiągnięcia przez inflację 2% nie w średnim terminie (a więc w końcu projekcji inflacyjnych) tylko wcześniej, aby można było ją jeszcze zobaczyć...
Raport NBP o imigrantach: chęć do zamieszkania w Polsce rośnie

NBP zaprezentował raport o imigrantach z Ukrainy, którzy pracują we Wrocławiu. Cześć statystyk jest lokalna, jednak wnioski można w niektórych przypadkach uogólniać. Widać, że epidemia zatrzymała imigrantów w Polsce, ale nie zmieniła istotnie planów pobytowych. Chęć do z...
O projekcji inflacyjnej NBP

Jak wspominaliśmy już wcześniej, projekcja jest pro-podwyżkowa, a inflacja w zasadzie nie wraca do punktowego celu inflacyjnego. To kolejna już, wyższa projekcja inflacyjna. Naszym zdaniem listopadowa odsłona pokaże jeszcze wyższą inflację. Tym samym projekcja pozostaje ...
Wnioski z przeglądu strategicznego EBC

Wnioski z przeglądu dostępnych narzędzi oraz prowadzonych działań EBC nie są zaskoczeniem i ich zręby pojawiały się w kuluarach od pewnego czasu. Główne zmiany to symetryczny cel inflacyjny oraz rekomendacja pełniejszego odzwierciedlenia kosztów użytkowania i posiadania ...
RPP: Projekcje wyżej, bez wyraźnych zmian w komunikacie
(Aktualizacja po konferencji A. Glapińskiego). Lipcowa decyzja RPP nie zaskoczyła. Stopy pozostały bez zmian, w niewielkim stopniu zmienił się też komunikat. Nowe projekcje przyniosły zdecydowanie wyższe ścieżki inflacji (ledwo mieszczą się w dopuszczalnym przedziale w h...
Rynek nieruchomości w I kwartale 2021

Krótkie podsumowanie najnowszego raportu NBP oraz kilka wniosków. Ceny rosną, ale widać hamowanie dynamik rocznych, co może być związane z górką podażową, z którą mamy obecnie do czynienia. Nie widać spowolnienia w zakresie pozwoleń na budowę, jednak cykl budowania suger...
2
3
4
5
6
7
8