Nawis długu prywatnego a zacieśnianie polityki pieniężnej

Każdy dobrze wie, że wzrost stóp procentowych prowadzi niezwłocznie do wzrostu kosztu obsługi zadłużenia (o ile zobowiązanie nie jest oparte o stałą stopę). Im wyższy dług, tym koszt ten większy. Sporo miejsca w tym kontekście poświęca się długowi publicznemu, a znacznie...
Sektor bankowy a rynek obligacji i finansowanie gospodarki

Skala obciążeń regulacyjno-fiskalnych, z którymi musi się mierzyć obecnie krajowy sektor bankowy, jest bezprecedensowa. Sytuacja ta doprowadziła do zdarzeń o jakich do tej pory nie słyszeliśmy. Kontynuacja takiego stanu rzeczy może nieść za sobą konsekwencje z punktu wid...
Kurczflacja*
Czyli zjawisko polegające na degradacji produktów dokonywanej w celu utrzymania ceny bez zmian (lub ograniczeniu wzrostu ceny). Większość uwagi skierowana jest na degradację wagową, stąd właśnie termin kurczflacja. Nie sam fenomen jest jednak interesujący, co "walka" z n...
O inflacji bazowej na kanwie badań KE
Na początku tygodnia Komisja Europejska opublikowała świeżą rundę prognoz dla europejskiej gospodarki. W porównaniu z jesienną rundą optymizmu było tam zdecydowanie więcej. Nie powinno być to jednak żadnym zaskoczeniem. To co przyciąga szczególną uwagę to uporczywość inf...
Czechy: CNB bez podwyżek

Brak podwyżek stóp procentowych w Czechach nie był żadnym zaskoczeniem. Czeski bank centralny zakończył cykl podwyżek pół roku temu i trudno znaleźć przesłanki, które miałyby skłonić go do tego, by do nich powrócił. Tu więcej uwagi przykuwa się już do tematu, kiedy będzi...
EBC: 50pb w lutym, kolejne 50pb w marcu?

Christine Lagarde zapowiedziała w grudniu, że EBC będzie bardziej jastrzębi niż Fed. Wczoraj nadeszła ku temu okazja, gdyż rynek odebrał konferencję Powella bardzo gołębio. Okazja ta nie została jednak wykorzystana, choć prezez EBC nie brzmiała wcale gołębio. Niecne plan...
Wnioski z szybkiego monitoringu NBP: być może jesteśmy właśnie w koniunkturalnym dołku.

Najnowsze badanie NBP pokazało, że choć popyt na pracę obniżył się w porównaniu do poprzedniego kwartału, to wciąż względnie wysoki odsetek przedsiębiorstw odczuwa presję na wzrost płac. Nowa ankieta potwierdziła również scenariusz "podwójnego dna" jeśli chodzi o profil ...
Dlaczego ekonomista się myli
Sporo osób ma już wyrobione zdanie na temat ekonomistów i trafności ich prognoz. Oczywiście jest to zdanie złe. Dlatego też podejmę próbę odczarowania tego zawodu, a przede wszystkim odczarowania prognoz i źródeł prognostycznych pomyłek. Napisałem ten tekst dla tych, któ...
Rola kanału stopy procentowej w bieżącym cyklu polityki pieniężnej

O mechanizmie transmisji polityki pieniężnej w polskiej gospodarce pisaliśmy już niejednokrotnie. Składają się na niego kanały: kredytowy, kursu walutowego oraz stopy procentowej. Każdy z nich oddziałuje w różnym czasie i z różną siłą na inflację. Dzisiaj pochylamy się n...
3
4
5
6
7
8
9