Kolejna podwyżka stóp od RPP

Kolejne 50pb i komunikat w zasadzie bez zmian, akcentujący długi powrót inflacji do celu z istotnie podwyższonymi wskaźnikami cenowymi w 2022 roku. Drzwi do dalszych podwyżek na każdym posiedzeniu są otwarte, a RPP jest w cyklu zacieśnienia. Szacunek stopy docelowej pozo...
Czesi podnoszą stopy o 100pb

Narodowy Bank Czech zdecydował się na podniesienie stóp procentowych do poziomu 3,75%. Poziom stóp wyrównał więc rekord z okresu tuż przed globalnym kryzysem finansowym. Komunikacja ze strony banku, książkowe spojrzenie na relację inflacja-stopy oraz generalnie pro-infla...
O zerowej stawce VAT i jej wpływie na ceny żywności
5% stawka VAT obejmuje około 80% koszyka inflacyjnego. Wejście w życie obniżki VAT zbijałoby, ceteris paribus, bezpośrednio inflację cen żywności o około 4pp. oraz całą inflację o około 1pp. Efekty pośrednie i wątpliwości odnośnie reakcji firm na nowe stawki sugerują jed...
Rachunki za prąd i gaz ostro w górę. Co na to gospodarka?
Stolik prognostyczny wywrócił się. W obecnych warunkach inflacja będzie w 2022 roku wyższa (szacujemy 7,8%, poprzednio 6,3%) oraz bardziej uporczywa z uwagi na zwiększone prawdopodobieństwo efektów drugiej rundy. Intensyfikacja procesów nominalnych nie oznacza naszym zda...
EBC zmienia programy skupu aktywów, ale na podwyżki stóp jeszcze nie jest gotowy

EBC zgodnie z oczekiwaniami ogłosił, że w marcu zakończy zakupy w ramach PEPP. Jednocześnie, niejako w miejsce PEPP zwiększony zostanie (tymczasowo) skup aktywów w ramach programu APP. To pozwoli uniknąć gwałtownego spadku zakupów netto. Poznaliśmy też nowe prognozy anal...
FOMC - bye, bye transitory

Bez niespodzianek, Fed pożegnał narrację o przejściowej inflacji i zwiększył tempo redukcji zakupów aktywów. Podwyżki stóp procentowych nadejną zapewne w II kwartale 2022 roku, ale będą ostrożne i rozciągnięte w czasie. Mimo oczekiwanych, doskonałych wyników gospodarczyc...
Szczyt inflacji w USA?

Odpowiedź na to pytanie zależy od przyjętego punktu widzenia. Z uwagi na spadki cen energii i oczekiwaną (przez nas) normalizację popytu i podaży, dynamiki cen liczone jako % m/m będą w kolejnych miesiącach już niższe. Wskaźnik roczny będzie jednak jeszcze rosnąć do pocz...
O zakupach aktywów przez NBP 
Poniżej przedstawiamy zestawienie dotychczasowych odkupów NBP. Na dziś łączna wartość odkupionych obligacji wynosi 144,1 mld zł w tym 41,8 mld zł obligacji BGK oraz 19,8 mld zł obligacji PFR.
O projekcji NBP słów kilka

Projekcja NBP w momencie publikacji już była nieaktualna. Została opracowana przy stopach na poziomie 0,5% i była jednym z argumentów dla RPP do podwyżki stóp o 75pb na ostatnim posiedzeniu. Efektów ostatniej podwyżki stóp jeszcze więc w projekcji nie ma. Nie ma się więc...
1
2
3
4
5
6
7