Bank Anglii (BoE):Mocna podwyżka w recesyjnym środowisku

Bank Anglii spełnił oczekiwania rynku i podniósł stopy procentowe o 50pb. Jednocześnie zrewidowane prognozy wzrostu gospodarczego wskazują na niemałe prawdopodobieństwo występiania recesji. Z kolei inflacja, choć w najbliższym czasie pozostanie jeszcze wysoka, ma wytraci...
W poszukiwaniu efektów drugiej rundy w strefie euro

Wzrost cen surowców energetycznych, z jakim przyszło nam się mierzyć w następstwie pandemii oraz rosyjskiej agresji na Ukrainę, był i wciąż jest bezprecedensowy. Tak silne zwyżki cen w środowisku wysokiego popytu musiały zachęcać firmy do ich przerzucania na swoich klien...
Sytuacja na rynku kredytowym według wyników ankiety NBP (II kwartał 2022)
Najświeższa ankieta kredytowa NBP przedstawia raczej chłodny obraz popytu na kredyt. W dużym uproszczeniu albo popytu na kredyt już nie ma (mieszkaniowy, inwestycyjny firmowy), albo jeszcze jest, ale kwestią czasu pozostaje jego ograniczenie wiedzione i od strony samych ...
Prezes Fed mrugnął do rynków
Po raz drugi z rzędu amerykańskia Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe o 75pb. Sama decyzja nie była jednak czymś zaskakującym. Podobnie zresztą jak treść komunikatu, choć tutaj bardziej skrupulatni mogli doszukiwać się pewnych zmian dotyczących niektórych sfromu...
Węgla (w tym roku) nie zabraknie

Taki śmiały wniosek można wysnuć po analizie dotychczasowych danych o popycie na węgiel, produkcji, zapasach oraz już zapowiedzianych kontraktach. Jeśli horyzont analizy jest krótki i nie wykracza poza okres zimowy, wówczas - przy pewnej dozie szczęcia - Polska prześlizg...
Monitoring NBP: zwalniamy, ale na razie bez rynku pracy (co jest całkiem naturalne)

Wczoraj na stronie polskiego banku centralnego, ukazał się kwartalny "szybki monitoring", który postanowiliśmy - jak zwykle - wnikliwie przejrzeć. Wnioski płynące z niniejszego przeglądu dość jednoznacznie wskazują na spowolnienie aktywności gospodarczej z wszelkimi kons...
EBC: mocniejsza podwyżka, ale ostatecznie niekoniecznie wyższe stopy

Europejski Bank Centralny zaskoczył ekonomistów (słuchających być może samej Lagarde), ale już niespecjalnie rynek (słuchający EBC sources), podnosząc stopy procentowe o 50pb. Tym samym EBC zakończył oficjalnie erę ujemnych stóp procentowych w strefie euro. Poza samą pod...
Co jest grane na rynkach (finansowych)?
Zmienność na rynkach finansowych pozostaje podwyższona. Mając ten fakt z tyłu głowy, w dzisiejszej nocie omawiamy ostatnie ruchy na stopach procentowych, kursach walutowych oraz oczekiwaniach inflacyjnych w USA, strefie euro oraz Polsce. Ponadto, kreślimy rozgrywanie pot...
O projekcji NBP słów kilka (albo i wiele)

W świetle zaprezentowanej projekcji NBP można wyciągnąć wniosek, że polska gospodarka jest na drodze do miękkiego lądowania. O ile na pierwszy rzut oka taka optyka powinna cieszyć, to nie można zapominać o istotnych ograniczeniach całego materiału. Ponadto należy pamięta...
1
2
3
4
5
6
7