Czy zapasów jest za dużo czy za mało?

Fimy powiedzą, ze za mało i to ostatecznie ich zdanie - jako bezpośrednich decydentów w procesie - jest istotne, więc w najbliższym czasie będziemy mieli do czynienia jeszcze najprawdopodobniej z budowaniem stanów magazynowych. Patrząc jednak z szerszej perspektywy, doty...
EBC: skręt w kierunku zacieśnienia

Stopy bez zmian, ale konferencja przyniosła wiele jastrzębich akcentów. Obstawiamy, że "istotna mniejszość" w EBC zbyt mocno wystraszyła się styczniową inflacją, która nie jest reprezentatywna dla prawdziwych trendów (te są dużo niżej). Napływające dane będą niezmiernie ...
CNB: Podwyżka stóp o 75pb
Obyło się bez niespodzianek. Czeski bank centralny zdecydował się na podwyżkę stóp o 75pb, czyli tyle ile oczekiwał rynek. Tym samym główna stopa procentowa wynosi 4,50%. Za decyzją stały m.in. nowe projekcje analityków CNB. W nich m.in. wyższa ścieżka inflacji i wyższa ...
Szybki monitoring NBP
NBP opublikował najnowsze wyniki badania koniunktury i sytuacji sektora przedsiębiorstw. Dziś przytaczamy najważniejsze wnioski z rozdziału dot. rynku pracy. Wśród nich m.in. próba odpowiedzi na pytanie jak duży wkład w rosnącą presję na wzrosty wynagrodzeń ma inflacja. ...
Fed: pierwsza podwyżka w marcu

Konferencja okazała się bardziej jastrzębia od oczekiwań, a FOMC ruszył rynkiem. Scenariusz 5-6 podwyżek stóp, ze startem w marcu, wydaje się w tym roku całkiem prawdopodobny. Inwestorzy mają jednak wciąż wątpliwości, że Fed będzie potrzebował zacieśnienia powyżej 2%. Sz...
O koniunkturze w styczniu

GUS opublikował wczoraj wyniki ankiet dot. koniunktury przedsiębiorstw. Poniżej najważniejsze wnioski dla przetwórstwa i budownictwa. W obu indeksy obniżyły się. W obu dużą rolę odegrał spadek zamówień i spadek produkcji (mówimy tu o ankietach, twarde dane o produkcji po...
Luka PKB prawdę (?) ci powie

Postanowiliśmy sprawdzić, czy za pomocą prostych modeli można wytłumaczyć wystrzał inflacji w regionie (Polska, Czechy, Węgry) w kontrze do krajów, gdzie go nie zaobserwowano (Szwajcaria). Można i naszym zdaniem różnica między wskazaniami modeli a rzeczywistością może by...
PKB: scenariusz na 2022 i 2023
Oczekujemy, że wzrost PKB w 2022 roku spowolni do 4,1%. Hamowanie będzie kontynuowane w 2023 roku, kiedy wyświetli się 2,8%. Punktem wyjścia do prognoz na te lata jest 5,8% wzrost w 2021 roku, który stwarza sporą, arytmetyczną poduszkę dla wyników za 2022. Bez dobrego wy...
Stan gospodarczych strat po pandemii - region

W poniższym artykule skupiamy się na tym jak w ostatnich kwartałach kształowały się najważniejsze zmienne makroekonomiczne w Polsce na tle innych państw z regionu - Czech i Węgier. To podsumowanie tego jak radziły sobie wspomniane państwa w zeszłym roku i zarazem punkt w...
1
2
3
4
5
6
7