Baza statystyczna dla początkujących

Nierzadko w swoich wypowiedziach odnosimy się do tzw. bazy statystycznej. Pora dopisać jej podbudowę w postaci prostego tricku pozwalającego wyczyścić jej znaczenie dla prowadzonych pomiarów zjawisk statystycznych. To nie jest jedyne możliwe podejście do tematu, jednak j...
​RPP: stopy bez zmian (5,75%)

Decyzja nie była zaskoczeniem. Ba, była powszechnie oczekiwana. Do marcowej projekcji inflacyjnej nic się nie wydarzy. Później będzie dużo ciekawiej, zwłaszcza, że rynek wycenia cięcia w drugiej połowie roku. My uważamy, że gospodarka rozpędzi się na tyle, że trudno będz...
Gdzie znajduje się hamulec fiskalny?
Przed nadejściem 2020 roku, Polska znajdowała się na ścieżce wyraźnej poprawy kondycji finansów publicznych. Okres ten sprzyjał obniżeniu długu general government (GG) w relacji do PKB, za który w dużym stopniu odpowiadało ograniczenie luki VAT. Pandemia wywróciła stabil...
Co by się stało, gdyby Fed kierował się uśrednionym celem inflacyjnym?
Pewien czas po wybuchu pandemii, kiedy to inflacja zaczynała przyspieszać, pojawiała się koncepcja uśrednionego celu inflacyjnego (AIT), którym miałby kierować się Fed. W jej zamyśle było ograniczenie zbyt wczesnego zacieśniania polityki pieniężnej. Ostatecznie Fed posta...
Praca w XXI wieku

Tegoroczna Nagroda (Banku Szwecji im. Alfreda) Nobla z ekonomii została przyznana Claudii Goldin za “pogłębienie naszej wiedzy o sytuacji kobiet na rynku pracy”. Nagroda jest uznaniem ogromnego wkładu, jaki amerykańska ekonomistka miała w tworzenie całej dziedziny ekonom...
RPP: widoczność poważnie ograniczona

RPP pozostawiła stopy bez zmian na poziomie 5,75%. Spodziewaliśmy się delikatnego ruchu w dół o 25pb. Uważamy, że okienko do ruchów stóp procentowych zamknęło się co najmniej do kolejnej projekcji inflacji. Kolejnym posiedzeniem "live" będzie zatem dopiero to marcowe. Na...
Cykliczne spadki PKB okiem agregatów monetarnych

Skoro jakiś czas temu stwierdziliśmy, że najbardziej podobają nam się szacunki luki PKB oparte na liniowym trendzie aproksymującym produkt potencjalny, kontynuujemy wykorzystanie wahań cyklicznych PKB wyodrębnionych w ten właśnie sposób. Tym razem zajrzymy do agregatów m...
​Dodatkowa (ważna) informacja przed posiedzeniem RPP
Przed posiedzeniem Europejskiego Banku Centralnego pisaliśmy o ankiecie kredytowej z tamtejszego regionu, która wskazywała, że warunki kredytowe pozostają barierią dla wzrostu popytu na kredyt. Tak się składa, że kilkadziesiąt godzin przed decyzją RPP poznaliśmy podobną ...
Przed wyruszeniem w drogę zmian systemu rezerwy obowiązkowej należy zebrać ... argumenty

Kryzys pandemiczny poskutkował mocną odpowiedzią ze strony głównych banków centralnych. W konsekwencji, niekonwencjonalne, przynajmniej do tamtej pory, narzędzia ilościowe stały się zdecydowanie bardziej popularne. Ich bezpośrednim skutkiem był gigantyczny wzrost płynnoś...
1
2
3
4
5
6
7