Bałtycka inflacja wiedziona energią?

Według danych Eurostatu za sierpień, kraje bałtyckie charakteryzowały się najwyższą inflacją w strefie euro. Najbardziej dynamicznie ceny rosły w Estonii, przekraczając 25% r/r. Na Łotwie i Litwie wzrosty były tylko nieco mniejsze, przebijając pułap 21% r/r. Skąd to wyni...
Czechy: Bez zmian stóp procentowych

CNB nie zaskoczył i pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie (główna stopa procentowa wynosi 7%). Za taką decyzją głosowało 5 członków Zarządu, 2 innych optowało za podwyżką o 75pb. Kolejne miesiące powinny przynieść dalszą stabilizację stóp na obecnym pozio...
Trzeba patrzeć na bułki
Nie na mleko - jak na obrazku - ale na bułki. Okazuje się, że jest to bardzo ciekawa alternatywa dla inflacji bazowej. Niejednokrotnie wysuwaliśmy tezę, że w przetworzonej żywności można znaleźć wiele elementów wtórnych, wiele dowodów na rozlewanie się (trwałość) egzogen...
Fed: kolejne 75pb
Fed znajduje się na ścieżce agresywnego zacieśnienia polityki pieniężnej. Bank centralny skupia się wyłącznie na inflacji i zakotwiczeniu oczekiwań inflacyjnych, pozostawiając inne cele (chwilowo?) na boku. Projekcje dają przestrzeń do podwyżek, bo nawet biorąc pod uwagę...
Konsumpcja wspierana kredytem

Nie ulega wątpliwości, że wzrost gospodarczy na świecie spowalnia. Wraz z tym spowalniać powinna konsumpcja, choć wydaje się, że głębokość tego spowolnienia nie musi być wcale taka duża. Wiele będzie zależeć od wsparcia fiskalnego ze strony rządów poszczególnych państw, ...
Co oznacza mocny sygnał od EBC?

Choć podwyżka stóp procentowych o 75pb była szeroko oczekiwana, to jednak skala ruchu była bez wątpienia bezprecedensowa jak na EBC. Co więcej, jak się okazuje, decyzja ta była jednomyślna, co dodatkowo oddaje jastrzębi pazur. Z drugiej strony analitycy EBC malują perspe...
Furtka pozostaje otwarta, pytanie jak szeroko?

Zaskoczenia nie było. Stopy procentowe powędrowały w górę o 25pb, co było zgodne z konsensusuem rynkowym. Sam rynek gotowy był przełknąć większej skali ruch, jednak nawet niewielka podwyżka nie poskutkowała deprecjacją złotego. W samym komunikacie nie można doszukać się ...
Projekt budżetu. Co tu jest? Czego nie ma?
Rząd przyjął wczoraj i zaprezentował projekt budżetu na 2023 rok. Założył w nim dochody na  poziomie 604,4 mld zł i wydatki w kwocie 669,4 mld zł. Deficyt budżetu państwa na koniec 2023 r. ma wynieść nie więcej niż 65 mld zł.
USA: ISM czy PMI - któremu bardziej ufać?

Nastroje w światowej gospodarce w ostatnich miesiącach uległy istotnemu pogorszeniu. Tyczy się to nie tylko konsumentów, ale również przedsiębiorstw. W obecnym świecie jesteśmy jednak przeładowani całą masą tzw. wskaźników wyprzedzających - począwszy od regionalnych inde...
1
2
3
4
5
6
7