Czechy: CNB bez podwyżek

Brak podwyżek stóp procentowych w Czechach nie był żadnym zaskoczeniem. Czeski bank centralny zakończył cykl podwyżek pół roku temu i trudno znaleźć przesłanki, które miałyby skłonić go do tego, by do nich powrócił. Tu więcej uwagi przykuwa się już do tematu, kiedy będzi...
EBC: 50pb w lutym, kolejne 50pb w marcu?

Christine Lagarde zapowiedziała w grudniu, że EBC będzie bardziej jastrzębi niż Fed. Wczoraj nadeszła ku temu okazja, gdyż rynek odebrał konferencję Powella bardzo gołębio. Okazja ta nie została jednak wykorzystana, choć prezez EBC nie brzmiała wcale gołębio. Niecne plan...
Wnioski z szybkiego monitoringu NBP: być może jesteśmy właśnie w koniunkturalnym dołku.
Najnowsze badanie NBP pokazało, że choć popyt na pracę obniżył się w porównaniu do poprzedniego kwartału, to wciąż względnie wysoki odsetek przedsiębiorstw odczuwa presję na wzrost płac. Nowa ankieta potwierdziła również scenariusz "podwójnego dna" jeśli chodzi o profil ...
Dlaczego ekonomista się myli
Sporo osób ma już wyrobione zdanie na temat ekonomistów i trafności ich prognoz. Oczywiście jest to zdanie złe. Dlatego też podejmę próbę odczarowania tego zawodu, a przede wszystkim odczarowania prognoz i źródeł prognostycznych pomyłek. Napisałem ten tekst dla tych, któ...
Rola kanału stopy procentowej w bieżącym cyklu polityki pieniężnej

O mechanizmie transmisji polityki pieniężnej w polskiej gospodarce pisaliśmy już niejednokrotnie. Składają się na niego kanały: kredytowy, kursu walutowego oraz stopy procentowej. Każdy z nich oddziałuje w różnym czasie i z różną siłą na inflację. Dzisiaj pochylamy się n...
EBC idzie na całość

Wczorajsza podwyżka stóp procentowych, która była powszechnie oczekiwana, została okraszona szeregiem jastrzębich elementów. Wydaje się, że EBC wyraźnie chce pokazać, że ma istotnie więcej do wykonania niż Fed. Z kolei przemowę Lagarde można porównać do słynnego wystąpie...
Chiny to nie Las Vegas

Wyobraźmy sobie świat, w którym to, co wydarzyło się w Vegas, nie zostaje w Vegas. I popatrzmy na Chiny. Odkąd stały się one gospodarczą potęgą, trudno je lekceważyć. Duża i otwarta gospodarka oznacza wysoki stopień oddziaływania na gospodarkę globalną, czego przykłady m...
Od inwazji Rosji na Ukrainę do rewolucji kosztowej i technologicznej
Ostatnio prowadziliśmy sporo badań terenowych wśród firm, co skłoniło nas do kilku refleksji. Owocem jest poniższy tekst. Jego główna teza jest następująca: krótkoterminowy ból związany z cenami energii uruchamia procesy, których wpływu na produktywność możemy nawet sobi...
RPP: 3 posiedzenie ze stopami 6,75%

Bez podwyżki i z gołębimi niuansami w komunikacie. Bieżący status quo trudno będzie skruszyć. Kolejne posiedzenie "live" dopiero w marcu. Nasz scenariusz bazowy to brak zmian stóp procentowych w 2023 roku. Nie uważamy jednak, że prawdopodobieństwo ich podniesienia jest z...
1
2
3
4
5
6
7