EBC przyspieszy zakupy z PEPP

Wczorajsze posiedzenie, zgodnie z oczekiwaniami, nie przyniosło ani zmian stóp procentowych, ani zmian parametrów polityki pieniężnej. EBC zadeklarował jednak, że przyspieszy tempo zakupów z PEPP (sama wielkość programu pozostała niezmieniona). To reakcja na ostatnie wzr...
Przegląd sytuacji epidemicznej (stan na 03.03.2021)

Prezentujemy zaktualizowany zestaw pandemicznych statystyk. Europa wchodzi w trzecią falę pandemii. Krótkookresowa perspektywa to dalsze trwanie restrykcji lub ich zaostrzenie. Długookresowe perspektywy zależą od tempa szczepień. 
Przegląd sytuacji epidemicznej (stan na 09.02.2021)
Gospodarki wchodzą obecnie w newralgiczny okres, kiedy ścierają się efekty szczepień (w większości przypadków mikroskopijne, ale być może niebawem coraz bardziej widoczne), nowych mutacji wirusa i obostrzeń epidemicznych. Szczepionki rozbudziły nadzieję na powrót do norm...
Zmiana celów polityki pieniężnej Fed
Podczas wczorajszego przemówienia Powella w Jackson Hole doszło do oczekiwanej zmiany celów polityki pieniężnej. Cel inflacyjny nie będzie już punktowy, lecz średni. Ocena stanu zatrudnienia w gospodarce będzie prowadzona przez pryzmat jego niedoboru względem stanu maksy...
Budżet 2021

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2021 rok.  Zakłada on dochody budżetu państwa na poziomie 403,7 mld zł i wydatki w kwocie 486 mld zł. Przekłada się to na 82,3 mld zł deficytu budżetu państwa, co oznacza kolejny rok z wysokim deficytem - proce...
Projekcja NBP

W piątek NBP zaprezentował Raport o inflacji, a wraz z nim szczegóły projekcji analityków NBP dot. m.in. prognoz wzrostu PKB czy inflacji. Perspektywy powrotu polskiej gospodarki do stanów sprzed pandemii w oczach NBP są bardziej pesymistyczne niż zakładają to zarówno na...
Wybory prezydenckie

Nadchodzące wybory prezydenckie to nie tylko wydarzenie polityczne. W przypadku zmiany w fotelu prezydenckim można spodziewać się też zmian w polityce gospodarczej. Nie będą one jednak ani automatyczne, ani natychmiastowe. Trzymamy więc rękę na pulsie i przedstawiamy zes...
O dodatku solidarnościowym
Poznaliśmy wczoraj założenia do projektu ustawy dot. wprowadzania dodatku solidarnościowego dla osób, które straciły pracę z powodu koronawirusa. Przedstawiono również założenia w sprawie podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych. To dopiero projekt ustawy, może on jeszcze z...
Wojna trybunałów

Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiec (Bundesverfassungsgericht) uznał wczoraj dość nieoczekiwanie, że program PSPP (Public Sector Purchase Programme) prowadzony przez ECB, który zgromadził do tej pory ponad 2 biliony obligacji krajów strefy euro, podlega niedostatecz...
1
2
3
4
5