Fed kończy cykl podwyżek stóp

Wczorajsza decyzja Rezerwy Federalnej nie była żadnym zaskoczeniem zarówno dla rynków finansowych jak i ankietowanych ekonomistów. Stopy powędrowały w górę i najprawdopodobniej była to ostatnia podwyżka w bieżącym cyklu zacieśniania monetarnego. Wszystko wskazuje na to, ...
Kwantyfikacja oczekiwań inflacyjnych (akt ​drugi)

Ten tekst jest zapowiedzianym już przedstawieniem alternatywnych - dla metod probabilistycznych - sposobów kwantyfikowania oczekiwań inflacyjnych, czyli kwantyfikacji metodami regresyjnymi. Ich wyniki są zbliżone do tych otrzymanych w przypadku metod probabilistycznych -...
Jak to jest z tą aktywnością zawodową w USA?
Temat amerykańskiego rynku pracy nie przestaje wzbudzać zainteresowania uczestników życia gospodarczego. To wszystko zasługa retoryki Rezerwy Federalnej wskazującej, iż bez pogorszenia na rynku pracy trwałe sprowadzenie inflacji do celu może okazać się problematyczne. W ...
Kwantyfikacja oczekiwań inflacyjnych (akt pierwszy)
Oczekiwania inflacyjne w Polsce to ekonomiczny yeti. Dużo się o nich mówi, często uwzględnia w różnych analizach (jakoś tam), ale rzadko widuje. Owszem, GUS i Komisja Europejska (badania ESI) podają różne miary oczekiwań, ale nie podają liczby. Nie dowiemy się z nich, że...
Czechy: Rynki odczytały konferencję prezesa CNB jastrzębio

Sama decyzja nie przyniosła żadnych zaskoczeń. Stopy procentowe pozostały niezmienione, z główną stopą procentową na poziomie 7%. Co więcej, zwiększył się odsetek członków zarządu CNB głosujących za taką decyzją (6 na 7 członków opowiedziało się za, wcześniej było to 5 n...
Pozytywny wpływ inflacji na sektor finansów publicznych to mit

Przez ostatnie dwie dekady żyliśmy w świecie, w którym rozróżnianie wartości nominalnych od realnych nie miało większego sensu. To był świat niskiej i stabilnej inflacji z domieszką przejściowych okresów deflacyjnych. Jednak od dwóch lat to już daleka przeszłość. Wielkoś...
Szczyt stóp w USA coraz bliżej

Przed wczorajszą decyzją amerykańskiej Rezerwy Federalnej oczekiwania rynku nie były jasno sprecyzowane. Niemniej jednak bliżej nam było do wyceny ruchu o 25pb. Fed nie miał zamiaru zaskakiwać rynku, co w obecnym środowisku wysokiej zmienności jest całkowicie zrozumiałe....
EBC: Lagarde dotrzymała obietnicy
Czwartkowa decyzja Europejskiego Banku Centralnego obarczona była dużą niepewnością. Jak się jednak okazało niepotrzebnie. Lagarde podczas poprzedniego posiedzenia zapowiedziała podwyżkę o 50pb, a następnie przejście do trybu oceny sytuacji z posiedzenia na posiedzenie. ...
RPP: bez zmian

Właściwie to na tytule moglibyśmy skończyć dzisiejszy komentarz po wczorajszej decyzji Rady. Stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie (co było powszechnie oczekiwane), jedynie kosmetycznie zmienił się komunikat, podobnie z resztą jak najnowsze projekcje anali...
2
3
4
5
6
7
8