Kontynuacja spowolnienia w przemyśle z niższymi cenami

Seria przemysłowych indeksów PMI, którą wczoraj poznaliśmy z krajów europejskich oraz USA, potwierdziła hamowanie sektora. W ciemniejszych barwach rysuje się kondycja polskiego indeksu, który w lipcu spadł do najniższego poziomu od maja 2020. Wspólnym mianownikiem słabną...
Stabilizacja inflacji, przed nami dane z rynku pracy USA

Inflacja w Polsce ustabilizowała się na wysokim poziomie. Jednocześnie malało rozpędzenie inflacji bazowej. Pojawiają się jednak głosy, iż rząd zamierza rozszerzyć tzw. "dodatek węglowy", co oznaczałoby kolejny pakiet fiskalny. W tym tygodniu najistotniejszym wydarzeniem...
Wejście na inflacyjną grań

Inflacja wg odczytu flash nie zmieniła się w lipcu, co oznacza stabilizację na poziomie 15,5% r/r. Wchodzimy na inflacyjną grań. Jej pofałdowanie wyznaczą przede wszystkim ceny węgla. Kulminacja inflacji wystąpi w I kwartale, kiedy podniesione zostaną rachunki za gaz, wo...
USA w technicznej recesji. Polska inflacja w (małym) odwrocie?

Tytuł (jak to dobry tytuł) musi być nieco prowokacyjny. Daleko nam do ogłoszenia odwrotu inflacji, szczególnie, że nasza prognoza to wciąż relatywnie wysokie 15,3% r/r (ale to mniej niż zeszłomiesięczne 15,5% r/r). Techniczna recesja w USA jest natomiast faktem - to najw...
Techniczna recesja zawitała do USA

Stało się, największa gospodarka na świecie właśnie znalazła się w recesji technicznej. O ile dla tamtejszych ekonomistów było to sporym zaskoczeniem, o tyle dane implikowały taki scenariusz (model FRB Atlanta). Nie jesteśmy więc zdziwieni tym, co ujrzeliśmy. Tym niemnie...
Prognozy krótkoterminowe - sierpień 2022

To chyba jeszcze nie jest moment, w którym dane realne będą mocniej przykuwać uwagę niż inflacja, ale coraz szybciej się do niego zbliżamy. CPI w lipcu był naszym zdaniem nieco niższy niż w poprzednim miesiącu (15,3% r/r vs 15,5% r/r). Dane ze sfery realnej natomiast sol...
O węglu i Fed
W dzisiejszym porannym komentarzu skupiamy się na dwóch palących tematach. Pierwszym jest próba odpowiedzi na pytanie jak wygląda ryzyko braków węgla kamiennego w Polsce na ten rok. Drugim, wczorajsza decyzja Fed (podwyżka stóp o 75pb, ale już dużo więcej niuansów w reto...
Prezes Fed mrugnął do rynków
Po raz drugi z rzędu amerykańskia Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe o 75pb. Sama decyzja nie była jednak czymś zaskakującym. Podobnie zresztą jak treść komunikatu, choć tutaj bardziej skrupulatni mogli doszukiwać się pewnych zmian dotyczących niektórych sfromu...
Węgla (w tym roku) nie zabraknie

Taki śmiały wniosek można wysnuć po analizie dotychczasowych danych o popycie na węgiel, produkcji, zapasach oraz już zapowiedzianych kontraktach. Jeśli horyzont analizy jest krótki i nie wykracza poza okres zimowy, wówczas - przy pewnej dozie szczęcia - Polska prześlizg...
Przed nami kolejna podwyżka stóp w USA

Każdego dnia żyjemy wydarzeniami z frontu gazowego. Nie inaczej było wczoraj. Z jednej strony kraje UE zgodziły się na dobrowolne ograniczenia konsumpcji surowca (choć z pewnymi wyjątkami). Z drugiej jednak pojawiły się kolejne doniesienia jakoby Rosja chciała utrzymać o...
1
2
3
4
5
6
7
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.