Czas na rynek pracy w USA

Dziś pierwszy piątek miesiąca, co oznacza publikację danych z rynku pracy w USA. Oczekiwany jest kolejny dobry odczyt ze wzrostem zatrudnienia o 750 tys. osób. Środowe dane ADP ostudziły jednak z pewnością entuzjazm (tylko +374 tys. miejsc pracy) i "prawdziwy" konsensus ...
Najważniejsze wskaźniki koniunktury za nami

Wczoraj był dzień publikacji nastrojów w przemyśle. Wyłania się z nich znany obraz - kwestie podażowe wciąż są barierą w szybkim wzroście produkcji, ale wskaźniki czasów dostaw zaczynają się bardzo powoli poprawiać. Niezmiennie indeksy PMI w Europie i Stanach oraz ameryk...
PKB oraz inflacja zaskakują w górę

Wstępny wynik PKB w II kwartale wyniósł 11,1% r/r, przewyższając tym samym szybki szacunek GUS sprzed dwóch tygodni (10,9% r/r). Zaskoczenie przyszło także ze strony sierpniowej inflacji, która wzrosła o 5,4% r/r - spodziewaliśmy się (podobnie jak konsensus rynkowy) wzro...
PKB wzrósł o 11,1% r/r

Wstępny wynik PKB w II kwartale okazał się wyższy niż wskazywał na to szybki szacunek GUS sprzed 2 tygodni. PKB wzrósł o 11,1% r/r (szybki szacunek wskazywał na +10,9% r/r). W porównaniu do danych miesięcznych z gospodarki (produkcja przemysłowa, sprzedaż) jest to jednak...
Prognozy krótkoterminowe - wrzesień 2021

Runda comiesięcznych prognoz rozpoczęła się od inflacyjnej niespodzianki - wynik 5,4% r/r przewyższał zarówno naszą jak i konsensusową prognozę (komentarz). W danych realnych nie spodziewamy się spektakularnych zwrotów akcji. Przed nami kontynuacja trendów z poprzednich ...
Inflacja CPI najwyższa od 20 lat

Inflacja CPI 5,4%. Inflacja bazowa 3,9%. Tak wygląda szacowany krajobraz inflacyjny po dzisiejszych danych flash. 
O 10:00 PKB i inflacja
Czekamy dziś tylko na dane z rachunków narodowych i inflację. Reszta publikacji globalnych to didaskalia. Noc przyniosła wyraźne osłabienie nastrojów w chińskim PMI poza przemysłem (terytorium kontrakcji). To prawododopodobnie echo lokalnych lockdownów, które w ostatnim ...
Tydzień pełen danych: inflacja i PKB w Polsce, rynek pracy w USA, wskaźniki koniunktury...
Tradycyjnie już palma pierwszeństwa w danych należeć będzie w tym tygodniu do danych z amerykańskiego rynku pracy. To one są kluczowe dla działań Rezerwy Federalnej, choć piątkowe przemówienie Powella wskazuje raczej, że we wrześniu nie zapadnie decyzja o ograniczeniu sk...
Minutes RPP, czekamy na J. Powella

Dziś najciekawsze wydarzenie tygodnia - sympozjum w Jackson Hole. Czekamy w pierwszej kolejności na wystąpienie prezesa Fed J. Powella o godz. 16.00. Opublikowano wczoraj minutes RPP z ostatniego posiedzenia. Argumenty większości sugerują naszym zdaniem, że RPP podniesie...
Przegląd sytuacji epidemicznej

Dziś stosunkowo spokojny dzień pod względem publikacji danych makro. Poznamy drugi odczyt PKB w USA za II kwartał (pierwszy pokazał 6,5% SAAR), opublikowana zostanie liczba wniosków o zasiłki dla bezrobotnych. Minutes z ostatnich posiedzeń przedstawią EBC i RPP. Wczoraj ...
1
2
3
4
5
6
7
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.