Sprzedaż detaliczna w kwietniu: lekkie rozczarowanie

To baza statystyczna odpowiedzialna jest za dynamiki roczne. W samym kwietniu doszło do ograniczenia sprzedaży przez efekty Wielkanocy oraz restrykcje epidemiczne. Pytanie o tempo powrotu konsumpcji do trendu sprzed pandemii pozostaje otwarte. Ryzyka rozkładają się naszy...
Produkcja w kwietniu: A imię jej czterdzieści i cztery (i pół)

Potężne wyniki produkcji to oczywiście baza statystyczna. W szerszym ujęciu produkcja "zwalnia" do dość stromego trendu. Realizacja odłożonego popytu i odbudowa zapasów wskazują, że ma szansę na pozostanie w nim wiele miesięcy (kwartałów). 
Uwaga na dzisiejsze dane: takie dynamiki długo się nie powtórzą

W tym tygodniu najważniejsze wydarzenia będą miały miejsce dzisiaj. Zostaną opublikowane dane o produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. Roczne wzrosty będą potężne - prawdopodobnie wiele czasu upłynie zanim zobaczymy ponownie coś podobnego. Z niecierpliwością ...
Dane o koniunkturze konsumenckiej i rynku pracy

Wczorajsze dane z rynku pracy, choć słabsze od oczekiwań, nie powinny niepokoić. Widoczny jest w nich naszym zdaniem efekt świadczeń opiekuńczych, których wpływ powinien wygasać w maju. Poznaliśmy też dane o koniunkturze konsumenckiej – poprawę nastrojów odnotowano w każ...
Rynek pracy wciąż w dobrej formie

Dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu za kwiecień okazały się słabsze od konsensuowych oczekiwań - nie jest to jednak naszym zdaniem powód do niepokoju, czy sygnał słabości rynku pracy. Słabszy wynik zatrudnienia przypisujemy w pierwszej kolejności nieobecności...
Dziś dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu

Dziś w dzienniku prezentujemy krótki przegląd sytuacji epidemicznej - pojawiają się pierwsze badania odnośnie skuteczności szczepionek przeciwko wariantowi indyjskiemu. Ponadto przyglądamy się inflacji w strefie euro, która wyniosła w kwietniu 1,6% r/r. Spojrzenie na inf...
Czekamy na dane inflacyjne ze strefy euro
A w międzyczasie przeglądamy raport CenEA o zmianach podatkowych i liczymy ile przybędzie konsumpcji z tego tytułu. Czysto statycznie można szacować około 7 mld zł. Patrzymy też na rynek domów w USA, gdzie naszym zdaniem coraz silniej widać niższy popyt, a nie ograniczen...
Coraz więcej jastrzębi
Wczorajszy dzień nie przyniósł niespodzianek w odczytach makroekonomicznych. NBP potwierdził, że inflacja bazowa w kwietniu, porównując  do marca, nie spadła: 3,9% r/r. Zaszła natomiast niespodziewana zmiana w retoryce Narodowego Banku Węgier - wiceprezes Barnabas Virag ...
"Polski Ład" przyniesie więcej wzrostu, ale też więcej inflacji

W weekend rząd przedstawił propozycję nowego programu mającego na celu poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce. Choć na razie trudno o dokładne obliczenia, widzimy spory impuls popytowy w krótkim terminie. Trzymamy prognozę 4,7% wzrostu PKB na 2021 rok, ale 2022...
Inflacja potwierdzona na 4,3% r/r

Finalny odczyt inflacji nie przyniósł niespodzianek. GUS potwierdził ją na poziomie 4,3% r/r. Nieco zaskoczyła nas natomiast jej struktura, która wskazuje, że inflacja bazowa utrzyma się na poziomie 3,9% r/r. RPP przystąpi w 2022 roku do podwyżek stóp procentowych.
1
2
3
4
5
6
7
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.