CNB: Czesi zaskoczyli, ale czy skończyli?

Czeski bank centralny przyzwyczaił nas ostatnio do niespodzianek w górę. Nie inaczej było na majowym posiedzeniu. Zarząd CNB zdecydował się na podwyżkę stóp o 75pb (oczekiwano 50pb). W komentarzu przed decyzją pisaliśmy, że może to być ostatnia lub przedostatnia podwyżka...
RPP: podwyżka stóp o 75pb

W naszym odczuciu mniejsza skala podwyżki nie zmienia ogólnego obrazu. RPP będzie kontynuowała zacieśnienie polityki pieniężnej i na kolejnych posiedzeniach możliwe są ruchy z przedziału 50-100pb. Stopę docelową widzimy na 7% w III kwartale. Uważamy, że RPP zakończy cykl...
Po Fed czas na RPP (i CNB)

Fed wczoraj nie zaskoczył i zdecydował się na podwyżkę stóp o 50pb. i rozpoczęcie redukcji bilansu. W tym samym kierunku (zacieśnienie polityki) zmierzać będą dziś kolejne 3 banki centralne: NBP, CNB i BoA. Co oczywiste, najbardziej interesuje nas Polska - spodziewamy si...
FOMC: gołębia podwyżka stóp

W samej decyzji obyło się bez zaskoczenia. Podwyżka stóp o 50pb (przedział stopy FF 0,75-1,0%), rozpoczęcie redukcji bilansu od czerwca początkowo w tempie max 47,5mld USD, a począwszy od września w tempie max 95mld USD. Reakcja rynkowa (wzrosty na giełdach, spadki rento...
Dziś kolejna podwyżka Fed i rozpoczęcie redukcji bilansu

Czas zacząć maraton z bankami centralnymi. Na pierwszy ogień idzie Fed. Spodziewamy się, że amerykański bank centralny zdecyduje się na podwyżkę stóp o 50pb (i tyle się wycenia). Fed będzie kontynuować jastrzębi przekaz i może sygnalizować dalsze silne ruchy (wyceniają s...
Na niebie same jastrzębie

Wstępna inflacja za kwiecień zaskoczyła w górę (12,3% r/r). Będzie to kolejny argument dla RPP do bardziej zdecydowanych ruchów - spodziewamy sie, że w czwartek podwyższy stopy procentowe o 100pb. Przesuwamy również nasz szacunek stopy docelowej w okolice 7%. NBP nie będ...
Kwietniowa inflacja (flash) 12,3%
Inflacja wystrzeliła poza prognozowany przez nas przedział (11,8-12,2%). Głównym winowajcą wzrostów są ceny żywności i energii. Inflacja bazowa jednak również nie hamuje (tu musimy znać szczegóły, aby powiedzieć więcej). Na ten moment samo zaskoczenie inflacją oraz dobre...
Prognozy krótkoterminowe - maj 2022
Wchodzimy w kolejny miesiąc, w którym to wzrosty inflacji będą najważniejszym ekonomicznym tematem (flash za kwiecień to 12,3% r/r). RPP zdecyduje się naszym zdaniem na kolejny ruch o 100pb.
Dziś inflacja za kwiecień

Nasza prognoza jest w zasadzie przedziałowa (11,8-12,2%) ale dla potrzeb sprawozdawczości konsensusowej prognoza punktowa to 12% (konsensus "Parkiet"/"Rz" 11,7%, poprzednio 11%). GUS poda wstępny odczyt o 10:00. Do tego czasu warto zapoznać się z najważniejszymi wnioskam...
Podsumowanie sytuacji na walutach

Po nudnych (w kontekście danych) dniach dziś w końcu kalendarz przykuwa uwagę. Za nami już wstępna inflacja w Hiszpanii (zaskoczenie w dół). Czekamy na dane z Niemiec (o 14:00). Po drugiej stronie Oceanu uwagę przykuje pierwszy szacunek PKB za I kwartał. Zanim zagłębimy ...
1
2
3
4
5
6
7
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.