Krok w stronę niższych stóp w Wielkiej Brytanii. Globalny przemysł

Polityka pieniężna w głównych bankach centralnych zaczyna coraz śmielej dryfować w kierunku obniżek stóp procentowych. Wczoraj krok w tym kierunku dokonał Bank Anglii, ale też bank centralny Szwecji. O tym pierwszym piszemy nieco szerzej w dzisiejszym tekście. Rzucamy ok...
Fed odracza obniżki stóp, słaby polski PKB

Amerykański bank centralny utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie, co nie było żadną niespodzianką. Jednocześnie dał znać uczestnikom rynku, iż poprzeczka dla marcowej obniżki jest zawieszona dość wysoka. Nie jest to jednak opcja niemożliwa. W dzisiejszym te...
Węgrzy ostrożniej ze stopami

Podczas wczorajszej sesji obserwowaliśmy spadek rynkowych stóp procentowych w Polsce oraz USA, ale ich lekki wzrost w przypadku niemieckich papierów skarbowych. Jednocześnie lepiej radził sobie złoty. Z regionu warto odnotować decyzję ws. stóp procentowych na Węgrzech, o...
Koniec korekty na rynku długu?

Rentowności obligacji skarbowych na rynkach bazowych od kilku sesji zdają się wskazywać na zmęczenie ostatnimi wzrostami. Paliwa do ognia dolała wczorajsza publikacja nowej podaży papierów skarbowych w USA w bieżącym oraz kolejnym kwartale, która wskazała na mniejszą niż...
Co z cenami energii dla gospodarstw domowych w 2024 roku?

Zmiany cen energii na rachunkach gospodarstw domowych będą w tym roku główną siłą decydującą o skali przyspieszenia inflacji. W zależności od scenariusza, inflacja CPI na koniec roku znajdzie się w przedziale od 6,4% do 9,4%, gdyż wycofywanie tarcz inflacyjnych może przy...
Amerykańska inflacja już w celu?

Ostatnie godziny przyniosły kolejne zaognienie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Choć reakcja rynkowa była relatywnie niewielka, czynnik ten stanowi pewne ryzyko dla perspektywy inflacji towarów. Skoro już przy inflacji jesteśmy, postanowiliśmy również pokrótce odnieść się ...
Lagarde nie strofuje rynku, świetny PKB z USA
Wczorajsza sesja skupiona była na dwóch wydarzeniach, o których dzisiaj piszemy. Przede wszystkim decyzja Europejskiego Banku Centralnego, która sama w sobie zaskoczeniem nie była, ale konferencja wniosła więcej. Po drugie wstępny PKB za Q4 z USA, który pokazał siłę sfer...
Kolejny sygnał do działania dla EBC
Styczniowe indeksy PMI zdominowały wczorajszy kalendarz publikacji makroekonomicznych. Z uwagi na fakt, że zaczęliśmy nowy rok, postanowiliśmy przyjrzeć się im nieco bardziej skrupulatnie, zwłaszcza europejskim wskaźnikom. Wnioski są dość jednoznaczne, o czym świadczy ty...
Ankieta kredytowa EBC i punkt widzenia inwestora zagranicznego

Wczorajsza sesja przyniosła wzrost rentowności obligacji skarbowych na rynkach bazowych, co zwłaszcza dotyczyło niemieckich papierów. Zwyżki skupiły się przede wszystkim na dłuższym końcu krzywej dochodowości. Na rynku krajowym w dużej mierze odwzorowaliśmy ruch u zachod...
Jakie są nastroje zagranicznych inwestorów portfelowych i co ich najbardziej interesuje?

Odpowiedź na tak postawione pytanie może pomóc w określeniu co na rynku zostało już wycenione lub zgrane, a co dopiero będzie (lub już jest) nowym tematem. Dla ekonomisty to szczególnie ważny wątek, gdyż w naszej działce czas płynie wolniej niż u inwestorów portfelowych....
1
2
3
4
5
6
7
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.