Nawis długu prywatnego a zacieśnianie polityki pieniężnej

Każdy dobrze wie, że wzrost stóp procentowych prowadzi niezwłocznie do wzrostu kosztu obsługi zadłużenia (o ile zobowiązanie nie jest oparte o stałą stopę). Im wyższy dług, tym koszt ten większy. Sporo miejsca w tym kontekście poświęca się długowi publicznemu, a znacznie...
Presja cenowa znowu narasta?

Wczorajsza sesja przyniosła całkiem spore ruchy rynkowe, które podyktowane były przede wszystkim zachowaniem przemysłowego indeksu ISM. Ten wskazał na żwawy skok komponentu cenowego, co natychmiast zostało podchwycone przez uczestników rynku. W efekcie rentowności ameryk...
Prognozy krótkoterminowe - marzec 2023

Przełom roku ukazał wyraźne wyhamowanie aktywności gospodarczej. Widoczne było to już w danych o PKB za czwarty kwartał, zwłaszcza w przypadku spożycia prywatnego. Styczeń przyniósł z kolei wyraźne perturbacje w kontekście zatrudnienia, niemniej to (najpewniej) w dużej m...
Po PKB czas na PMI

Dane o PKB wczoraj nie zaskoczyły i były zgodne z tym co wiedzieliśmy po szybkim szacunku. Dziś dzień wskaźników koniunktury. Opublikowany zostanie m.in. polski PMI. Spodziewamy się lekkiej korekty wskaźnika w dół do 47 pkt.
Przegląd składowych PKB za IV kw.

Niespodzianki nie było i GUS potwierdził wzrost PKB w IV kw. na poziomie 2% r/r (tyle wynosił szybki szacunek GUS w połowie lutego). To taki "wzrost niewzrost", a to dlatego, że odsezonowany PKB solidnie spadł kw/kw. W tym przypadku rozwijamy jednak głównie opowieść o sz...
Dziś dzień PKB w Polsce

Tytuł mówi sam za siebie - najważniejsze będą dane o PKB w IV kw. O ile sam wzrost znamy już ze wstępnych danych (te oczywiście mogą się zmienić, przypominamy, że szybki szacunek GUS wyniósł 2% r/r, co oznacza spory spadek kw/kw), to nie znamy szczegółów (częściowo, troc...
Sektor bankowy a rynek obligacji i finansowanie gospodarki
Skala obciążeń regulacyjno-fiskalnych, z którymi musi się mierzyć obecnie krajowy sektor bankowy, jest bezprecedensowa. Sytuacja ta doprowadziła do zdarzeń o jakich do tej pory nie słyszeliśmy. Kontynuacja takiego stanu rzeczy może nieść za sobą konsekwencje z punktu wid...
Co nas czeka w tym tygodniu?
Ten tydzień nie ma jednego punktu kulminacyjnego, a zamiast tego mamy na liście kilka wydarzeń o nieco niższej wadze. Z kraju najciekawiej wyglądają finalne dane o wzroście gospodarczym za miniony kwartał, które poznamy już jutro. Piątek z kolei zamknęliśmy serią danych ...
Rynek pracy w IV kw. wg BAEL

W czwartek obserwowaliśmy spadek rynkowych stóp procentowych na światowych rynkach, co sprzyjało także polskim papierom skarbowym. Te miały nieco pod górkę z uwagi na dość niskie ceny na aukcji. Potem jednak polskie obligacje płynęły już z nurtem rynków bazowych. W kraju...
Konsument oddycha coraz spokojniej

Publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej miała być jednym z ciekawszych punktów tego tygodnia. Jak się jednak okazało, niewiele nowego dowiedzieliśmy się. Również wczoraj GUS opublikował dane o koniunkturze konsumenckiej, gdzie ujrze...
1
2
3
4
5
6
7
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.