USA: inflacja najwyższa od 1990 roku

Dolar umocnił się po publikacji, rentowności obligacji wzrosły. Wyceniają się już 3 podwyżki stóp (po 25pb) w 2022 roku. Szczegóły inflacji nie dają jednoznacznej odpowiedzi, że to tylko jednorazowe dostosowanie cen. Przy tak dużych szokach cenowych wzajemne relacje cen ...
COVID-19: fala zakażeń wzbiera nadal bardzo szybko

Wciąż szybko rosną statystyki zachorowań i hospitalizacji w związku z Covid-19. Nie widać żadnych symptomów wygasania. Na razie nie niesie to naszym zdaniem żadnych poważnych skutków makroekonomicznych, lecz sytuacja robi się napięta, bo kolejny szok epidemiczny może nał...
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

Aktualizacja 10.11.2021
Projekcja inflacyjna za nami

Wczorajszego dnia oczy wszystkich skupione były na najnowszej projekcji inflacyjnej. Doszło do spodziewanej rewizji prognozy inflacyjnej, do której jednak nie należy się mocno przywiązywać - projekcja została opracowana przed ostatnią podwyżką stóp i stanowiła jeden z gł...
O projekcji NBP słów kilka

Projekcja NBP w momencie publikacji już była nieaktualna. Została opracowana przy stopach na poziomie 0,5% i była jednym z argumentów dla RPP do podwyżki stóp o 75pb na ostatnim posiedzeniu. Efektów ostatniej podwyżki stóp jeszcze więc w projekcji nie ma. Nie ma się więc...
Tydzień z projekcją inflacyjną oraz PKB za III kwartał

Piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy pokazały, że znajduje się on w świetnej kondycji - dynamika wzrostów płac utrzymuje się na wysokim poziomie, mocno wzrosło zatrudnienie poza rolnictwem oraz spadła stopa bezrobocia. "Pandemiczna" luka prawdopodobnie zostanie dom...
USA: Solidne dane z rynku pracy
Pozytywnie zaskoczyły zarówno dane o zatrudnieniu poza rolnictwem jak i stopie bezrobocia. Dynamika płac utrzymuje się na wysokim poziomie (i odnotowała kolejny wzrost). Można szacować, że "pandemiczne" luki na rynku pracy domkną się do końca 2022, co wpisuje się w narra...
Czas na rynek pracy w USA
Za nami kolejny dzień z zaskoczeniami ze strony bankierów centralnych. Tym razem niespodziankę sprawili Czesi, którzy zdecydowali się na wyższą niż prognozowano podwyżkę stóp (125pb vs oczekiwane 50pb). Emocjonujący tydzień wieńczą dziś równie emocjonujące dane z rynku p...
CNB znów zaskakuje

Czeski bank centralny ponownie zdecydował się na znacznie większą podwyżkę stóp niż zakładano. Stopy procentowe powędrowały w górę o 125pb (oczekiwano 50pb). To naszym zdaniem jeszcze nie koniec podwyżek, choć ten już się zbliża. Może on się skończyć już w grudniu podwyż...
RPP zaskakuje, Fed nie

Wczoraj RPP ponownie zaskoczyła decydując się na silniejszą, niż zakładaliśmy (my i konsensus rynkowy) podwyżkę stóp (o 75 pb). To naszym zdaniem nie koniec ruchów ze strony RPP - grudzień przyniesie co najmniej wyrównanie stopy sprzed pandemii. Bez niespodzianek obyło s...
1
2
3
4
5
6
7
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.