Prognozy krótkoterminowe - kwiecień 2021

Odczyty za marzec pokażą solidne wzrosty inflacji (zarówno CPI jak i PPI). Sferą realną rządzić będą efekty bazowe. Gospodarka i konsumenci w coraz mniejszym stopniu reagowali negatywnie na restrykcje.
Inflacja w marcu 3,2%

To duża niespodzianka. Ceny żywności i paliw wypchnęły wskaźnik inflacji w okolice 3% natomiast ostatni szlif nadała inflacja bazowa. Szacujemy, że wzrosła w marcu do 3,9%. To jest naszym zdaniem główne źródło zaskoczenia.
Dziś publikacja inflacji CPI. Nasza prognoza 3,1% r/r

Dziś dzień wstępnych odczytów inflacji. Naszym zdaniem krajowa inflacja za marzec wyniosła 3,1% r/r. Ponadto poznamy odczyty z Francji, Włoch, Węgier i strefy euro. Po drugiej stronie Oceanu uwagę skupiać będzie J. Biden, który zaprezentuje szcegóły pakietu infrastruktur...
Słaby złoty

W dzisiejszym raporcie przyglądamy się przyczynom ostatniego osłabienia złotego - wśród nich wymienić można krótkoterminowe ryzyka dla wzrostu, gołębią postawę RPP i wysoką inflację (z perspektywą przekroczenia celu w średnim terminie). Prezentujemy też najnowsze epidemi...
Tydzień z CPI, PMI i rynkiem pracy w USA

W tym tygodniu uwaga skupiona będzie na wstępnym odczycie inflacji za luty (środa), PMI w przemyśle (czwartek) i danych z amerykańskiego rynku pracy (piątek). W dzisiejszym porannym raporcie przyglądamy się też piątkowym danym o dochodach i wydatkach amerykańskich gospod...
Nowe restrykcje nie zmieniają naszych prognoz

Dziś czekamy na dane o dochodach i wydatkach gospodarstw domowych w USA wraz z inflacją PCE. Opublikowany zostanie też indeks Ifo w Niemczech i indeks Uniwersytetu Michigan w Stanach. Wprowadzone wczoraj restrykcje nie zmieniają naszych prognoz wzrostu na ten roku. Nie z...
Dziś nowe restrykcje
Najważniejszym tematem dnia będą nowe restrykcje, które zgodnie z zapowiedzami premiera mają być ogłoszone dzisiaj (o możliwych dalszych krokach pisaliśmy kilka dni temu). Wczorajsze PMI przyniosły zestaw niespodzianek - wystrzał w przemyśle w Europie, poprawa koniunktur...
Dzień wskaźników koniunktury
Dziś uwaga będzie skupiać się na wstępnych odczytach PMI w Europie i Stanach. Decyzję podejmie też czeski bank centralny (nie oczekujemy zmian). Zrewidowaliśmy nasze średniookresowe prognozy dot. stóp procentowych i walut (m.in. słabszy złoty). Ponadto w dzisiejszym rapo...
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

Otoczenie makroekonomiczne
Restrykcje epidemiczne: co dalej?

Dziś przyglądamy się, w jakim kierunku mogą jeszcze pójść restrykcje epidemiczne. Przykład województwa Warmińsko-Mazurskiego wskazuje, że szczyt zakażeń wystąpił 3 tygodnie po implementacji aktualnych obostrzeń. Niestety, inne województwa "spadają" z wyższego R. W sytuac...
1
2
3
4
5
6
7
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.