Inflacja w listopadzie 17,4%

Wstępny szacunek inflacji wskazuje, że obniżyła się ona z 17,9% do 17,4%. Nasza prognoza z "ułańską fantazją" była zatem bardzo blisko faktycznej liczby. Co dalej? W grudniu spodziewać się należy dalszej korekty w dół, szczytu w I kwartale (19-20%) a następnie opadania. ...
Rekomendacja numer 5/2022

Długą drogę przebyła nasza taktyczna alokacja, ale zarobiła ostatecznie około 5%. Obecnie przechodzimy na depozyt.
Wróżymy 17,5% r/r

Dziś o 10:00 GUS opublikuje inflację (flash) za listopad. Być może w związku z dzisiejszym meczem poniosła nas ułańska fantazja, ale prognozujemy spadek inflacji z 17,9% r/r do 17,5% r/r (konsensus rynkowy plasuje się wyżej i wynosi 18% r/r). 
W Chinach coś w trawie piszczy. W Polsce rynek pracy zaczyna subtelnie się psuć.

Wczoraj pisaliśmy o protestach jakie miały miejsce podczas weekendu w Chinach. Dzisiaj pośrednio temat ten jest znowu na tapecie. Tym razem jednak uwaga skupia się na przyczynach tychże protestów - polityce zero-COVID. Wszystko za sprawą wypowiedzi byłego redaktora nacze...
Nowe-stare taryfy gazowe, wybuch protestów w Chinach

Obchody Święta Dziękczynienia w USA dobiegły końca, więc na rynku można spodziewać się wzmożonej aktywności. Ta widoczna jest o poranku na rynkach azjatyckich, gdzie przecena przybrała na sile. To efekt licznych protestów jakie organizowane były w Chinach w związku z pol...
Budżet: nie tak dobrze jak mogłoby się wydawać

Z uwagi na dzień wolny w Stanach Zjednoczoncyh, czwartek przebiegł spokojnie. Taka atmosfera powinna być kontyuowana dzisiaj. Z kraju poznaliśmy dane dot. wykonania budżetu centralnego oraz te o podaży pieniądza - obydwie publikacje dotyczyły października. Choć z pozoru ...
Sprzedaż detaliczna na recesyjnej ścieżce, minutki Fed dla niektórych zaskakujące
Wczoraj pisaliśmy o wyniku 1:0 do przerwy dla sygnałów dezinflacyjnych, jeśli chodzi o październikową paczkę danych. Dzisiaj możemy stwierdzić, że wynik ten uplasował się na poziomie 2:0, a przyczyniła się do tego słaba sprzedaż detaliczna. Za granicą z kolei publikacja ...
Sprzedaż detaliczna dopełnia październikowy obraz dezinflacyjny
Po słabszych wynikach dotyczących płac oraz produkcji w przemyśle, w takim samym tonie wypadła sprzedaż detaliczna. Jednocześnie lepiej od prognoz wypadła produkcja w budownictwie, aczkolwiek tam można doszukiwać się pewnego "dopalania" pozostałości bardzo dobrej koniunk...
1:0 do przerwy

Opublikowany wczoraj pierwszy zestaw danych z krajowej gospodarki ukazał kilka sygnałów zapowiadających oddziaływanie w kierunku niższej inflacji, a przynajmniej braku mocnego jej przyspieszania. Pozostając w duchu mundialowej rywalizacji można rzec, że to dopiero pierws...
Gospodarka, ceny i płace zwalniają. Zatrudnienie (jeszcze) rośnie.

Pierwsza część październikowego zestawu danych z krajowej gospodarki przyniosła kilka ciekawych informacji. Aktywność w przemyśle hamuje i to szybciej od oczekiwań. Dynamiki wynagrodzeń stabilizują się. W efekcie na rynku pracy gospodarstwa domowe doświadczają największe...
1
2
3
4
5
6
7
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.