Czechy: CNB od prognostycznej kuchni

W piątek analitycy CNB przedstawiali czeski odpowiednik "Raportu o inflacji". Nowe prognozy CNB miały prawo wzbudzić sporo zainteresowania. Po pierwsze, stały one za decyzją o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian (naszym zdaniem to już koniec podwyżek w Czechach). C...
Świetne dane z rynku pracy w USA i dość leniwy tydzień

Powiedzieć, że piątkowe dane o amerykańskim rynku pracy zaskoczyły to mało (przyrost zatrudnienia około dwukrotnie przebił oczekiwania). Będzie to argument dla Fed do kolejnego zdecydowanego kroku. Rozpoczynający się tydzień będzie rozkręcać się powoli (przynajmniej jeśl...
USA: Recesja? Jaka recesja?

W drugim kwartale amerykańska gospodarka wpadła w tzw. techniczną recesję (dwa z rzędu kwartały z ujemną dynamiką wzrostu gospodarczego). Tymczasem w lipcu zatrudnienie tamże wzrosło o ponad pół miliona, znacząco przewyższając oczekiwania rynku. Co więcej, raport z rynku...
Czesi boją się recesji, Brytyjczycy (jeszcze) nie

Za nami dwie decyzje banków centralnych. Obie bez niespodzianek. Czeski bank centralny pozostawił stopy procentowe bez zmian, co naszym zdaniem oznacza koniec cyklu podwyżek. Bank Anglii natomiast zdecydował się na podwyżkę o 50 pb, ale projekcje Banku wskazują na wyraźn...
Czechy: To już jest koniec

Wieszczyliśmy koniec podwyżek stóp w Czechach już od jakiegoś czasu i w końcu go zobaczliśmy. CNB na sierpniowym posiedzeniu zdecydował o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian. To pierwsze posiedzenie bez podwyżki od czerwca zeszłego roku. To zarazem też pierwsze pos...
Bank Anglii (BoE):Mocna podwyżka w recesyjnym środowisku

Bank Anglii spełnił oczekiwania rynku i podniósł stopy procentowe o 50pb. Jednocześnie zrewidowane prognozy wzrostu gospodarczego wskazują na niemałe prawdopodobieństwo występiania recesji. Z kolei inflacja, choć w najbliższym czasie pozostanie jeszcze wysoka, ma wytraci...
Czy CNB się zatrzyma?
Myślimy, że tak. Dziś czeski bank podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych i naszym zdaniem pierwszy raz od czerwca zeszłego roku nie zdecyduje się na podwyżkę stóp. Nie jest to jednak oczywistość - ryzyk (za podwyżką) jest sporo, mniej więcej po równo rozkłada się t...
W poszukiwaniu efektów drugiej rundy w strefie euro
Wzrost cen surowców energetycznych, z jakim przyszło nam się mierzyć w następstwie pandemii oraz rosyjskiej agresji na Ukrainę, był i wciąż jest bezprecedensowy. Tak silne zwyżki cen w środowisku wysokiego popytu musiały zachęcać firmy do ich przerzucania na swoich klien...
I jazda, i basta, i stop?

Nie piszemy ani o życiu, ani o balu, tylko o popycie na kredyt. Kategoria po kategorii obserwowany jest spadek popytu na kredyt (lub spadek ten jest kwestią czasu). Szczegóły w artykule poniżej.
Sytuacja na rynku kredytowym według wyników ankiety NBP (II kwartał 2022)

Najświeższa ankieta kredytowa NBP przedstawia raczej chłodny obraz popytu na kredyt. W dużym uproszczeniu albo popytu na kredyt już nie ma (mieszkaniowy, inwestycyjny firmowy), albo jeszcze jest, ale kwestią czasu pozostaje jego ograniczenie wiedzione i od strony samych ...
1
2
3
4
5
6
7
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.