Rynek pracy w cieniu poczynań Fed

Zaczynamy tydzień z danymi, na które długo czekaliśmy, czyli finalną krajową inflacją. Nasza prognoza na luty to 18,4% r/r. Poprzedni tydzień zakońćzyliśmy z przytupem danymi o amerykańskim rynku pracy.
NFP: powrót złotowłosej

Piątkowy raport z amerykańskiego rynku pracy okazał się swego rodzaju ulgą dla uczestników rynku. Dał on bowiem garść argumentów dla zwolenników tezy "miękkiego lądowania". To może oznaczać brak konieczności dalszych, mocnych podwyżek stóp procentowych. To z kolei natura...
Co ważnego powiedział prezes NBP?

Wczorajsza sesja na rynkach finansowych upłynęła pod dyktando awersji do ryzyka. Widać to było po szybko spadających rentownościach długu w Europie i USA, które korespondowały z odpływem kapitału z rynku akcyjnego. O poranku zachowanie to jest kontynuowane, co sygnalizow...
Z dużej chmury mały deszcz

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej nie przyniosła żadnych zmian w kwestii kosztu pieniądza w polskiej gospodarce, ale też żadnych zmian nikt nie oczekiwał. To co rozpalało najwięcej emocji to nowa projekcja makroekonomiczna. Ta, jak się okazało, nie została jednak poddana ...
RPP: bez zmian

Właściwie to na tytule moglibyśmy skończyć dzisiejszy komentarz po wczorajszej decyzji Rady. Stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie (co było powszechnie oczekiwane), jedynie kosmetycznie zmienił się komunikat, podobnie z resztą jak najnowsze projekcje anali...
Dziś decyzja RPP i projekcje NBP

Naszym zdaniem stopy pozostaną niezmienione, nie powinna zmienić się też retoryka Rady. Taki też jest szeroki konsensus. Najciekawsza (z naszego punktu widzenia, ale pewnie też i rynków) będzie najnowsza projekcja analityków NBP. Dziś poznamy jej podstawowe liczby (przed...
Co musi się stać, aby RPP podniosła stopy?
Początek tygodnia pokazał względną siłę krajowego rynku długu skarbowego, którego dochodowości spadały pomimo braku podobnych ruchów na rynkach bazowych. Jednocześnie lekkiej aprecjacji uległ złoty, czemu z kolei sprzyjała słabość dolara. Na rynku akcyjnym, po dwóch mocn...
Tydzień z RPP
Ten tydzień przyniesie decyzję RPP (stopy bez zmian) wraz z nowymi projekcjami NBP. My postanowiliśmy dziś jednak spojrzeć szerzej na to co dzieje się w świecie rynków, bankowości centralnej i stóp procentowych. Krótko mówiąc, piszemy o tym co stoi za ostatnimi globalnym...
Kto da więcej?

Ostatni miesiąc z hakiem to okres, w którym oczekiwania rynkowe na stopy procentowe przesuwały się w górę. Dojechaliśmy do stopy docelowej w USA na poziomie 5,5% i w strefie euro w okolicach 4%. Jednocześnie oczekiwania na luzowanie polityki pieniężnej oddaliły się w cza...
Jak znaczny jest problem zadłużenia prywatnego?

Wczoraj kontynuowaliśmy rynkowe ruchy z ostatnich dni, a to oznaczało kolejne wzrosty rynkowych stóp procentowych. Pomogły temu dane ze Stanów Zjednoczonych pokazujące wyższy od oczekiwań wzrost jednostkowych kosztów pracy. W kalendarzu ekonomicznym działo się raczej nie...
1
2
3
4
5
6
7
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.