Krajowe dane + EBC

Rozpoczynamy tydzień pełen krajowych danych. Na start GUS opublikuje dane z rynku pracy za czerwiec - przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw i przeciętne wynagrodzenie. Ponadto przed nami pełen wachlarz krajowych danych (produkcje: przemysłowa i budowlana, sp...
O zakupach aktywów przez NBP 

Poniżej przedstawiamy zestawienie dotychczasowych odkupów NBP. Na dziś łączna wartość odkupionych obligacji wynosi 140,2 mld zł w tym 40,3 mld zł obligacji BGK oraz 19,8 mld zł obligacji PFR.
Czerwcowa inflacja potwierdzona, amerykańska produkcja lekko poniżej oczekiwań

Nie było zaskoczeń - finalny wynik inflacji pozostał na poziomie wyniku flash, czyli 4,4%.  Pomimo niespodzianki w tym miesiącu, nie zmieniamy naszej prognozy - inflacja do końca roku będzie jeszcze rosła i ryzyka rozkładają się w tym momencie w jednym kierunku: w górę. ...
Lipiec 2021

W czerwcu gospodarka pracowała na niemal pełnej prędkości, do czego przyczyniło się zluzowanie obostrzeń covidowych, duża aktywność w dotychczas cierpiących sektorach gospodarki (restrauracje, turystyka) oraz wzrost mobilności ludzi. Spodziewamy się, że presja cenowa poz...
Inflacja w czerwcu potwierdzona: 4,4%

Znajomość kompozycji inflacji nie zmienia naszym zdaniem wniosków, które można było postawić po odczycie flash. Pierwszy: przesunięcie czerwcowego odczytu w dół implikuje przesunięcie w dół całej ścieżki. Do tej pory prognoza inflacji na kolejne miesiące dotykała (i okre...
Poznamy dziś szczegóły czerwcowej inflacji

Dziś z krajowego punktu widzenia najważniejsza będzie finalna inflacja. Flash zaskoczył w dół (4,4%) - dzisiejsza publikacja rzuci światło na źródła zaskoczenia. Wczorajsze dane o bilansie płatniczym zaskoczyły na minus - saldo rachunku bieżącego wyniosło zaledwie +60 ml...
Raport NBP o imigrantach: chęć do zamieszkania w Polsce rośnie
NBP zaprezentował raport o imigrantach z Ukrainy, którzy pracują we Wrocławiu. Cześć statystyk jest lokalna, jednak wnioski można w niektórych przypadkach uogólniać. Widać, że epidemia zatrzymała imigrantów w Polsce, ale nie zmieniła istotnie planów pobytowych. Chęć do z...
Inflacja w USA w górę, EURPLN też w górę
Wynik 5,4% r/r amerykańskiej inflacji przebił rynkowe oczekiwania. Nie wywołał natomiast istotnej rynkowej reakcji (wciąż obowiązuje narracja, że wzrosty są przejściowe). Dziś z uwagą śledzić będziemy czy i jak Jerome Powell odniesie się do wczorajszych danych w wystąpie...
Niespodzianka inflacyjna w USA

Opublikowana wczoraj inflacja CPI w USA za czerwiec przyniosła sporą niespodziankę. Wynik 5,4% r/r z nawiązką przebił oczekiwane 4,9% r/r (to też istotna zmiana w porównaniu do poprzedniego miesiąca, kiedy CPI wyniósł 5%). W górę zaskoczyła też inflacja po wyłączeniu cen...
Inflacja, inflacja...

Dziś czekamy na inflację CPI za Oceanem, a poranny komentarz poświęcamy natomiast Raportowi o inflacji NBP. Projekcje, zgodnie z tym czego oczekiwaliśmy po danych z komunikatu, są pro-podwyżkowe. Inflacja nie wraca do celu w horyzoncie prognozy, tylko stabilizuje się na ...
1
2
3
4
5
6
7
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.