Brak jednomyślności w bankach centralnych

Oczekiwania przed wczorajszymi posiedzeniami banków centralnych wskazywały dość zgodnie na podwyżki stóp procentowych. Jak się jednak okazało, nie wszyscy zdołali wpisać się w kreślony przez uczestników rynku scenariusz. W tym środowisku kontynuowaliśmy wzrosty rentownoś...
​Polska: W końcu jakiś lepszy ​sygnał

W komentarzu do danych o rynku pracy i produkcji przemysłowej pisaliśmy, że to dane o sprzedaży i budowlance będą lepszym materiałem na szukanie sygnałów ożywienia i nie pomyliliśmy się. Choć roczne dynamiki nie wyglądają jeszcze zbyt imponująco, to w porównaniu do poprz...
Po Fed i krajowych danych

Po wczorajszej decyzji FOMC, o której szerzej piszemy poniżej (na teraz wygląda to trochę na 50:50 jeśli chodzi o szanse na kolejną podwyżkę w tym roku, nam wciąż bliżej do scenariusza, że ona się nie wydarzy), dziś kontynuacja tygodnia z bankami centralnymi. Według ocze...
Pauza Fed. Co dalej?

Po wakacjach Rezerwa Federalna nie zaskoczyła uczestników rynku i utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Choć w komunikacie obyło się bez istotniejszych zmian, to nie brakowało ciekawych smaczków. Wniosek? Fed zabrzmiał bardziej jastrzębio, co rynek natych...
Polska: Gdzie to ożywienie?

Szukającym sygnałów ożywienia raczej ciężko będzie je znaleźć w sierpniowych danych o produkcji przemysłowej. Również dane o zatrudnieniu wpisują się we wciąż relatywnie słaby obraz krajowej gospodarki. Więcej optymizmu mogą przynieść dopiero dzisiejsze (21 września) dan...
Czas na Fed

Dziś decyzja w sprawie stóp procentowych w USA. Nie spodziewamy się zmian – stopy pozostaną na obecnym poziomie 5,25%-5,50%. Podobnie widzi to konsensus. Wraz z decyzją poznamy też najnowsze projekcje makroekonomiczne FOMC. My natomiast przygotowaliśmy krótką ściągawkę d...
7 faktów stylizowanych dla bankierów centralnych
W ostatnich kwartałach niemalże wszystkie gospodarki na świecie zmagały się z szokiem inflacyjnym wygenerowanym pośrednio przez pandemię oraz następnie wybuch wojny w Ukrainie. Odpowiedź banków centralnych była jednak różna w zależności od trendów inflacyjnych i przyjęty...
Inżynieria inflacyjna
Początek tygodnia okazał się dość niemrawy pod względem ruchów rynkowych, niemniej kalendarz makroekonomiczny nie rozpieszczał. Jedynym godnym uwagi odczytem była opublikowana wczoraj inflacja bazowa z Polski, która zgodnie z oczekiwaniami zwolniła do 10% w ujęciu roczny...
Kalkulacyjne schody inflacyjne

Rozpoczynający się właśnie tydzień zostanie z pewnością zdominowany przez posiedzenia banków centralnych. Z naszego punktu widzenia najistotniejszy będzie Fed, który niejako rozpocznie całą serię. Ta kontynuowana będzie w czwartek, gdzie o stopach zadecydują między innym...
​Po EBC, przed finalną inflacją

Wczoraj EBC zdecydował się jednak na podwyżkę stóp o 25pb. Dbałość o powrót inflacji do celu przeważyła nad obawami o recesję. To jednak już ostatnia podwyżka stóp w cyklu. Dziś nasza uwaga przenosi się na krajowe podwórko, gdzie GUS opublikuje finalną inflację za sierpi...
1
2
3
4
5
6
7
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.