Dziś aukcja NBP

Interesująca jest przede wszystkim kompozycja odkupionych obligacji i udział papierów skarbowych. Po wczorajszej plaży, dzisiejszy dzień także nie obfituje w publikacje danych i zapowiada się stosunkowo spokojnie. Zdecydowaliśmy się na krótkie podumowanie sytuacji na ryn...
Inflacja bazowa spadła do 3,7% r/r

Tak jak wskazywały na to piątkowe dane GUS inflacja bazowa spowolniła w grudniu do 3,7% r/r. Dziś zapowiada się stosunkowo spokojny dzień pod względem publikacji danych. Znamy już finalną inflację w Niemczech (HICP -0,7% r/r), przed nami jescze nastroje analityków mierzo...
Tydzień z nietypowym kalendarzem polskich publikacji

Piątkowa konferencja prezesa NBP utwierdziła nas w przekonaniu, że stopy procentowe w Polsce pozostaną stabilne (dopiero silne tąpnięcie gospodarki mogłoby skłonić Radę do zmiany zdania). Poznaliśmy też finalny odczyt inflacji. Rozpoczynający się tydzień przyniesie posie...
Inflacja na koniec 2020 roku 2,4%. Średnia inflacja w roku: 3,4%.

Inflacja zakończyła rok nieco powyżej szacunku flash. 2,4% to jednak i tak jest spory spadek. Na podstawie danych szacujemy, że inflacja bazowa spadła do 3,7%. Spadki kategorii bazowych skoncentrowane są w trzech kategoriach: lotów, łączności i ubezpieczeń. Nie wygląda t...
O 10:00 finalne dane o inflacji w Polsce

A jest na co czekać, gdyż wstępne dane sugerują silny spadek inflacji bazowej (podobnie jak w Czechach). Interesujące będą jego źródła. Poza tym piszemy też o ogłoszonych wczoraj - mało zaskakujących - obietnicach Bidena odnośnie wsparcia fiskalnego. Akapit poświęcamy te...
Czekamy na szczegóły pakietu fiskalnego w USA

RPP wczoraj nie zaskoczyła i na najbliższych posiedzeniach (najprawdopodobniej) też nie zaskoczy. Wczoraj poznaliśmy też dane o bilansie płatniczym - te wskazały na kontynuację trendów. Trudno uznać inflację w USA za zaskoczenie. Prawdziwy obraz procesów inflacyjnych wył...
RPP bez zmian
Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wczoraj stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Brak zmian stóp to też naszym zdaniem najbardziej prawdopodobny scenariusz na kolejne posiedzenia. 
Dziś decyzja RPP
Dziś RPP podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Pomimo zawirowań w komunikacji Rady z końcówki grudnia (i naszego skonfudowania nimi wywołanego), nie spodziewamy się, aby dzisiejsze posiedzenie przyniosło zmiany stóp procentowych. Ryzyka jednak w oczywisty sposób ...
Dłuższe restrykcje epidemiczne. Koniec słabości dolara?

Przedłużono restrykcje epidemiczne do końca stycznia, ale do szkół wrócą dzieci z klas 1-3. Scenariusz przedłużenia restrykcji wpisuje się w nasz scenariusz makroekonomiczny i większe odmrażanie możemy zobaczyć dopiero na wiosnę. Podobnie zresztą wyglądaja sytuacja w Eur...
W środę posiedzenie RPP

Nie spodziewamy się obniżki stóp procentowych, choć oczywiście ryzyka - z uwagi na spadek inflacji poniżej celu - rozkładają się w oczywistym kierunku. W piątek dowiemy się, co sprowadziło w dół inflację bazową w Polsce. Tymczasem opisujemy piątkowe dane z amerykańskiego...
1
2
3
4
5
6
7
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.