Po PKB czas na inflację

Wczorajszy odczyt PKB zaskoczył - zarówno sam wynik (-0,9% r/r, szybki szacunek wskazywał na -1,2% r/r), jak i jego kompozycja (inwestycje +1,3% r/r). Skłoniło nas to do rewizji prognozy PKB na cały 2021 rok - naszym zdaniem wzrost wyniesie 5,7% r/r. Dziś w kalendarzu ko...
Prognozy krótkoterminowe - czerwiec 2021

W sferze realnej nadchodzące odczyty będą albo uwarunkowane niskimi bazami (przemysł) albo otwieraniem gospodarki (sprzedaż). Najciekawszy będzie jednak odczyt inflacji - spodziewamy się dalszych wzrostów (do 4,7% r/r).
PKB zaskakuje w górę, rewidujemy prognozę PKB na 2021

PKB w I kwartale spadł o 0,9% r/r. Wynik okazał się lepszy zarówno od wcześniejszego szybkiego szacunku GUS jak i konsensusu prognoz (choć bliski naszej prognozy). Największą niespodziankę sprawiły jednak inwestycje, które wzrosły o 1,3% r/r (spodziewano się wyniku na sp...
Czekamy na PKB

Dziś bohater dnia jest jeden - odczyt PKB za 1 kw. Znamy już szybki szacunek GUS, który wskazał na spadek o 1,2% r/r. Nie znamy jednak struktury odczytu i to ona przykuwać dziś będzie całą uwagę. Ponadto rozpoczynający sie tydzień przepełniony jest danymi -  naciekawsze ...
Boom inwestycyjny w USA trwa

Dziś w dzienniku zwracamy uwagę na wczorajsze dane z USA - tam zamówienia na dobra trwałe już dawno zapomniały o recesji. Opublikowano również drugi odczyt PKB w Stanach (6,4% SAAR, czyli tyle co pierwszy szacunek). Ponadto przyglądamy się sytuacji epidemicznej - pojawił...
Rekomendacja numer 4/2021

Zrealizowaliśmy zysk na obligacjach DS1030 po cenie 95,60 (zgodnie ze zleceniem T/P z rekomendacji 3/2021) o godzinie 9:40, 26 czerwca 2021 roku. Od tego momentu portfel przeszedł automatycznie w depozyt.
NBP nie odkupił obligacji skarbowych
Dziś w dzienniku przyglądamy się wczorajszej operacji strukturalnej NBP, która okazała się zaskoczeniem dla rynku - obligacje skarbowe nie zostały odkupione. Ponadto zaglądamy do najnowszego biuletynu statystycznego GUSu i wskazujemy patrzymy na oczekiwania inflacyjne. A...
O zakupach aktywów przez NBP 
Poniżej przedstawiamy zestawienie dotychczasowych odkupów NBP. Na dziś łączna wartość odkupionych obligacji wynosi 133,8 mld zł w tym 39,2 mld zł obligacji BGK oraz 19,8 mld zł obligacji PFR.
W czerwcu stopy procentowe na Węgrzech w górę

Dziś w kalendarzu niewiele ciekawych wydarzeń, ale całkowicie rekompensuje to aukcja odkupu NBP oraz publikacja Biuletynu Statystycznego. Tam znajdziemy m. in. stopę bezrobocia. Szacunek MRPiT wskazał na 6,3%. Dziś w dzienniku opisujemy wczorajsze posiedzienie Węgierskie...
Co zrobią dziś Węgrzy ze stopami (procentowymi)?

Wczorajsze wyniki sprzedaży i produkcji przemysłowej nie zawiodły. Zobaczyliśmy solidne, roczne tempa wzrostu. Dziś poznamy kwietniowe dane o podaży pieniądza M3 z Polski, choć to posiedzenie Narodowego Banku Węgier będzie ciekawsze. Póki co konsensus rynkowy nie obstawi...
1
2
3
4
5
6
7
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.