Inflacja bazowa w marcu: 6,9%

Choć poziomy inflacji bazowej robią wrażenie, niektóre miary wykazują już symptomy zmęczenia ciągłymi wzrostami. To naszym zdaniem dobry sygnał. Jest prawdopodobne, że kończy się okres gwałtownego dostosowania cen względnych do szoków energetycznych (sam szok żywnościowy...
Inflacja w marcu jednak 11%

To wciąż nie jest jeszcze szczyt tegorocznej inflacji. Bez dodatkowych, gwałtownych szoków na ropie naftowej i gazie inflacja powinna przez kolejne miesiące przebywać w przedziale 11-12%. Roczny wskaźnik inflacji bazowej będzie jeszcze przyspieszać, ale obserwować będzie...
USA: Nudne dane z rynku pracy
Zatrudnienie poza rolnictwem w marcu wzrosło o 431 tys. etatów (blisko konsensusowego 475 tys.), nieco poniżej oczekiwań była stopa bezrobocia (3,6% vs 3,7%), w punkt trafione były prognozy wzrostu płac (0,4% m/m). W skrócie: dość nudno. Jak jednak powszechnie wiadomo, i...
Inflacja w marcu 10,9% (flash)
Sam poziom inflacji zaskoczył, jednak struktura okazała się mało wybuchowa z relatywnie małym przyspieszeniem inflacji bazowej (biorąc pod uwagę skalę szoku). Raczej nie będzie to miało znaczenia dla najbliższej decyzji RPP. Obstawiamy, że czeka nas podwyżka o 75pb. W te...
Sprzedaż detaliczna: 8,1% r/r

Nie trafiliśmy tej sprzedaży. Wszystko przez to, że nieco podkręciliśmy prognozę na podstawie (słusznych) obserwacji last minute. Zawiodły jednak inne kategorie. Stąd też robimy krok w tył i proponujemy przegląd poszczególnych kategorii sprzedaży detalicznej w lutym, wra...
Produkcja i płace wciąż bardzo mocno. Niedługo jednak zwolnią.

Piątkowe dane z krajowego przemysłu i rynku pracy sugerują całkiem dobry stan polskiej gospodarki niejako w przededniu wojny (dane obejmują cały luty, ale nie widać w nich jeszcze jej efektów). Wspominamy o wojnie nie przez przypadek - zmiany w sile roboczej (odpływ częś...
Tarcza antyinflacyjna zadziałała. Ale i tak zaraz inflacja będzie dwucyfrowa.

To już odczyt historyczny. Tym niemniej nie widzimy eksplozji inflacji bazowej (dobra wiadomość). Niestety scenariusz dla niej jest mniej korzystny niż ten sprzed wojny. Automatycznie oznacza to też wyższe stopy procentowe (5-5,5%). Nagromadzenie efektów jednorazowych w ...
PKB w finalnym kwartale roku wzrósł o 7,3%
Cały rok zamknął się wynikiem 5,7%. To już jednak historia. Nasza prognoza PKB na 2022 rok wynosi 4,1% i obarczona jest ryzykiem w dół. Najbardziej niebezpieczne są ryzyka w obecnym momencie najtrudniej policzalne, w szczególności związane z bezpieczeństwem energetycznym...
Konsument nie chce zastrajkować

Styczniowa sprzedaż detaliczna zaskoczyła (w górę). Wynik 10,6% r/r przebił zarówno nasze, jak i rynkowe oczekiwania (odpowiednio 9,6% r/r i 9,9% r/r). Konsumentom nie straszne więc są wzrosty cen lub nawet skłaniają one do zakupów w obawie przed jeszcze bardziej rosnący...
2
3
4
5
6
7
8