Rynek pracy w listopadzie bez większej historii

Dane z rynku pracy sprawiły niewielką, negatywną niespodziankę. Nieco słabszy niż prognozowaliśmy był wzrost zatrudnienia (0,5% r/r vs nasza prognoza 0,6% r/r, konsensus "trafił"). W okolicach naszej prognozy uplasował się wzrost płac (8,4 % r/r, vs prognoza 8,3% r/r), a...
Polska inflacja potwierdzona w październiku na 6,8%

Byliśmy przygotowani na siódemkę z przodu do końca tego roku. Zrewidowaliśmy zawczasu też prognozy na 2022 rok (okolice 6%, a nawet może wyżej). Tak jak się spodziewaliśmy, projekcja inflacyjna była dla RPP sporym zaskoczeniem. Podobnym będą kolejne odczyty inflacji, na ...
Dobry wynik PKB w III kwartale
PKB za III kwartał sprawił pozytywną niespodziankę i wzrósł o 5,1% r/r (konsensus oraz nasza prognoza wynosiły 4,8% r/r). Tym samym przebicie 5% wzrostu dla całego 2021 roku wydaje się być niezagrożone - nasza prognoza to 5,2% r/r. Kolejne lata są już bardziej problematy...
USA: inflacja najwyższa od 1990 roku
Dolar umocnił się po publikacji, rentowności obligacji wzrosły. Wyceniają się już 3 podwyżki stóp (po 25pb) w 2022 roku. Szczegóły inflacji nie dają jednoznacznej odpowiedzi, że to tylko jednorazowe dostosowanie cen. Przy tak dużych szokach cenowych wzajemne relacje cen ...
USA: Solidne dane z rynku pracy

Pozytywnie zaskoczyły zarówno dane o zatrudnieniu poza rolnictwem jak i stopie bezrobocia. Dynamika płac utrzymuje się na wysokim poziomie (i odnotowała kolejny wzrost). Można szacować, że "pandemiczne" luki na rynku pracy domkną się do końca 2022, co wpisuje się w narra...
PMI w górę, ale optymizmu w nim niewiele

Wskaźnik PMI obrazujący nastroje w polskim przemyśle sprawił lekką niespodziankę i wzrósł z 53,4 do 53,8 pkt (zarówno konsensus jak i nasza prognoza wskazywały dalsze spadki). Wgłębiając się w szczegóły łatwo jednak dostrzec, że wspomniany wzrost to głównie zasługa wydłu...
Polska inflacja: 6,8%

Przy konsensusie 6,5%. Choć to tylko odczyt flash, prawdopodobieństwo rewizji o więcej niż 0,1pp jest bliskie zeru. Ergo, wynik wiele się nie zmieni, w połowie miesiąca dojdą tylko szczegóły. Byliśmy przygotowani na siódemkę z przodu do końca tego roku. Zrewidowaliśmy za...
Październik w oczach koniunktury przedsiębiorstw
Zanim zobaczymy twarde dane z krajowej gospodarki za październik (na nie przyjdzie poczekać do połowy listopada) znamy już obraz poszczególnych branż we wskaźnikach koniunkury. Pamiętając, że to tylko ocena koniunktury (nie musi iść w zgodzie z danymi) zestawiamy najważn...
Sprzedaż detaliczna w konsensusie, ale cóż z tego, bo i tak słaba

Sprzedaż detaliczna za wrzesień, zgodnie z konsensuem prognoz, wzrosła o 5,1% r/r. To nieco gorszy wynik niż zakładaliśmy. Gdybyśmy mieli okazję zobaczyć świat alternatywny, w którym inflacja byłaby niższa a rynek pracy w takim stanie jak teraz (bez szoków egzogenicznych...
2
3
4
5
6
7
8