Inflacja przyspieszyła do 3,2% r/r

GUS potwierdził dziś odczyt flash. Szacujemy, że inflacja bazowa sięgnęła 4,3%. Kompozycja inflacji wskazuje, że mamy do czynienia raczej z jednorazowym podbiciem cen. Kolejne miesiące przyniosą spadki. 
Rynek pracy w USA: to będzie długi powrót do pełnego zatrudnienia 

Gdyby nie fakt, że spadek stopy bezrobocia wynika głównie z obniżenia aktywności zawodowej, piątkowy raport z rynku pracy byłby całkiem niezły. Problem pojawia się jednak na dość wczesnym etapie powrotu do pełnego zatrudnienia. Powrót ten będzie długi, a w najbliższym cz...
Mieszane uczucia po publikacji polskiego PMI w przemyśle
W wrześniu nastroje PMI pozostały niemalże niezmienione w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Wynik 50,8 pkt jest zdecydowanie poniżej oczekiwań rynkowych (ale powyżej naszej prognozy). Spojrzenie na składowe indeksu może budzić obawy przed kolejnymi odczytami i w takic...
Inflacja zaskoczyła i przyspieszyła do 3,2% r/r
Dzisiejszy odczyt inflacji za wrzesień przyniósł sporą niespodziankę. Odczyt na poziomie 3,2% r/r to znacząco wyższy wynik niż wynosił rynkowy konsenus (2,9% r/r). Zaskoczenie w górę jest zgodne z naszymi oczekiwaniami, choć nieznacznie nie doszacowaliśmy skali przyspies...
Spowolnienie sprzedaży detalicznej w sierpniu. Teraz stabilizacja. Konsument wróci do gry w 2021 roku.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła w sierpniu o 0,5% r/r. To wynik znacznie poniżej rynkowego konsensusu (2,6% r/r) i bliski naszej prognozy (oczekiwaliśmy 0% r/r). Po szybkim odbijaniu sprzedaży w poprzednich miesiącach, teraz kategoria ta złapała lekką zadysz...
Produkcja wzrosła o 1,5% r/r. Ceny producentów spadły o 1,2% r/r 

Produkcja sprzedana przemysłu w sierpniu wzrosła o 1,5% r/r. To słabszy wynik zarówno od naszych oczekiwań (3,6% r/r) jak i rynkowego konsensusu (2,8% r/r). Nie warto jednak bić na alarm - w porównaniu do poprzedniego miesiąca produkcja nieznacznie wzrosła (0,6% m/m po o...
Rynek pracy powoli wraca z dalekiej podróży

Dzisiejsze dane z rynku pracy nie zaskoczyły. Zatrudnienie w sierpniu odbiło do -1,5% r/r (z -2,3% r/r w lipcu). Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 4,1% r/r (wynik poprzedniego miesiąca to 3,8% r/r). Spodziewamy się dalszego przyspieszania zatrudnienia, aczkolwiek płace ...
Fed: wprowadzenie forward guidance
Fed zdecydował się jednak wczoraj na wprowadzenie forward guidance. Spodziewa się utrzymania stopy procentowej na bieżącym poziomie do czasu aż rynek pracy osiągnie stan pełnego zatrudnienia, a inflacja poziom 2% z perspektywą jego przekroczenia przez pewien czas. Projek...
RPP nie zmieniła stóp procentowych i nie zmieni ich jeszcze długo

RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Stopa referencyjna, wyznaczająca oprocentowanie 7-dniowych bonów pieniężnych NBP jest na poziomie 0,1%. Nadal przeprowadzane będą operacje strukturalne. Nie spodziewamy się podwyżek stóp procentowych wcześniej niż w drugiej poł...
1
2
3
4
5
6
7