Inflacja w marcu potwierdzona na 3,2%. Bazowa 3,9%.

Skok inflacji wg odczytu flash to była duża niespodzianka. Ale już finalny odczyt nie przyniósł kolejnych zmian. Teraz możemy zagłębić się w szczegółach. Nadal można twierdzić, że ceny żywności i paliw wypchnęły wskaźnik inflacji w okolice 3% natomiast ostatni szlif nada...
Rynek pracy w USA: przebudzenie

Prawie milion nowych miejsc pracy. Do poziomów sprzed pandemii brakuje jeszcze 8 milionów. Widać jednak, że rynek pracy budzi się do życia. Usługi (rozrywka, restauracje, hotele) będą w najbliższym czasie siłą napędową wzrostów zatrudnienia, jednak z uwagi na fakt, że są...
Inflacja w marcu 3,2%
To duża niespodzianka. Ceny żywności i paliw wypchnęły wskaźnik inflacji w okolice 3% natomiast ostatni szlif nadała inflacja bazowa. Szacujemy, że wzrosła w marcu do 3,9%. To jest naszym zdaniem główne źródło zaskoczenia.
Sprzedaż detaliczna skacze w rytm obostrzeń
Sprzedaż detaliczna przyspieszyła realnie z -6,0% styczniu do -3,1% w lutym. Zależność dynamiki sprzedaży od obostrzeń jest oczywista. Cały agregat sprzedaży nadal odstaje od trendu, ale powoli do niego wraca. Nie widzimy jednak powodów do zmiany naszej pesymistycznej pr...
Produkcja przemysłowa nieco rozczarowała

Produkcja przemysłowa wzrosła w lutym o 2,7% r/r. To gorszy wynik od naszych i konsensusowych prognoz (odpowiednio 4,4% r/r i 4,5% r/r). Złożył się na to zarówno niższy wynik przetwórstwa jak i wytwarzania energii. Szerszy obraz się nie zmienia - produkcja pozostaje w tr...
Dobre dane z rynku pracy za luty, ale...

Odczyt przeciętnego zatrudnienia w lutym zaskoczył w górę. Wynik -1,7% r/r przebił zarówno nasze jak i konsensusowe oczekiwania (-1,9% r/r). Nieco zawiodły natomiast płace (odczyt 4,5% r/r vs konsensusowa prognoza 4,7% r/r). Po drodze jednak kolejne restrykcje epidemiczn...
Mroźna zima w danych z USA

Wczorajsze dane z amerykańskiej gospodarki zaskoczyły in minus. Niższa od oczekiwań okazała się zarówno sprzedaż detaliczna (-3% m/m, oczekiwano -0,5% m/m) jak i produkcja przemysłowa (-2,2% m/m, oczekiwano 0,3% m/m). To w pierwszej kolejności efekt mroźnej zimy w Stanac...
Luty będzie pierwszym i ostatnim miesiącem roku z inflacją poniżej celu NBP
Inflacja  w lutym wyniosła 2,4% - to będzie najniższy odcztyt w tym roku. Nie dość, że inflacja bazowa pozostaje wysoka (szacujemy 4,0% za styczeń i 3,8% za luty) to wchodzimy w okres efektów bazowych połączony ze wzrostem cen surowców (i cen żywności). Nie zmieniamy pro...
Dobre dane z amerykańskiego rynku pracy

Dane z amerykańskiego rynku pracy zaskoczyły w górę. Wzrost zatrudnienia o 379 tys. osób w sektorze pozarolniczym znacząco przebił konsensusowe oczekiwania. Lepsza od prognoz okazała się też stopa bezrobocia (6,2%). Odczyt wpisał się w dobre nastroje rynkowe (rynek: Fed ...
1
2
3
4
5
6
7