Polska: 5% inflacja po raz pierwszy od 2011 roku

Wysoka inflacja to spore zaskoczenie, ale możemy je jednoznacznie przypisać kategoriom bazowym. W kolejnych miesiącach inflacja będzie rosła. Nie zmieniamy zdania, że powrót do celu w średnim terminie jest niemożliwy. Inflacja nie wróci nawet do przedziału wahań (a więc ...
Sprzedaż detaliczna bez zaskoczeń

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła w czerwcu o 8,6% r/r. To wynik nieco słabszy od naszej prognozy (9,2% r/r), ale lepszy od konsensu prognoz (8,4% r/r). Ogólny obraz sprzedaży detalicznej w czerwcu nie zaskakuje. Po okresie przyspieszenia konsumpcji towarów z ...
Produkcja w trendzie, ceny producentów najwyżej od 2012 roku
Wynik produkcji był zgodny z konsensusem prognoz, ale ceny producentów wzrosły szybciej niż oczekiwano. Produkcja rośnie mniej więcej w tempie przyspieszonego trendu, choć wynik z czerwca był najsłabszy od trzech miesięcy. Zmiennością produkcji rządzą naszym zdaniem głów...
Rynek pracy kontynuuje umocnienie
Dane z polskiego rynku pracy za czerwiec napawają optymizmem. Zatrudnienie wzrosło o 2,8% r/r, przeciętne wynagrodzenie było wyższe o 9,8% r/r. Otwieranie się gospodarki znajduje swoje pozytywne odbicie również w danych z rynku pracy. Większych zagrożeń dla dalszych wzro...
Inflacja w czerwcu potwierdzona: 4,4%

Znajomość kompozycji inflacji nie zmienia naszym zdaniem wniosków, które można było postawić po odczycie flash. Pierwszy: przesunięcie czerwcowego odczytu w dół implikuje przesunięcie w dół całej ścieżki. Do tej pory prognoza inflacji na kolejne miesiące dotykała (i okre...
Niespodzianka inflacyjna w USA

Opublikowana wczoraj inflacja CPI w USA za czerwiec przyniosła sporą niespodziankę. Wynik 5,4% r/r z nawiązką przebił oczekiwane 4,9% r/r (to też istotna zmiana w porównaniu do poprzedniego miesiąca, kiedy CPI wyniósł 5%). W górę zaskoczyła też inflacja po wyłączeniu cen...
USA: Dobre dane z rynku pracy, ale...

Po dwóch stosunkowo słabszych miesiącach (i niespodziankach w dół) przyszedł czas na pozytywne zaskoczenie w danych z amerykańskiego rynku pracy. Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło w czerwcu o 850 tys. osób (oczekiwano 700 tys.). Szczegóły nie są już jednak ta...
Inflacja w czerwcu 4,4%
I to jest niespodzianka w dół. Szacowaliśmy 4,6% przy konsensusie 4,5% ("Rz"/"Parkiet"). Za chwilę wyleje się z nas potok żalu i przemówi kapitan hindsight, ale dopóki nie poznamy dokładnej kompozycji inflacji, ten odczyt można podsumować dwoma wnioskami. Pierwszy: przes...
Nastroje konsumentów bez większych zmian. Dlaczego tak słabo?

Czerwcowe wyniki koniunktury konsumenckiej GUS uplasowały się na podobnych poziomach do miesiąc temu. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej odnotował nawet delikatne pogorszenie nastrojów, choć skala wskazuje na szum. Zastanawiające jest przede wszystkim to, dlaczego ko...
1
2
3
4
5
6
7