Czechy: Rynki odczytały konferencję prezesa CNB jastrzębio

Sama decyzja nie przyniosła żadnych zaskoczeń. Stopy procentowe pozostały niezmienione, z główną stopą procentową na poziomie 7%. Co więcej, zwiększył się odsetek członków zarządu CNB głosujących za taką decyzją (6 na 7 członków opowiedziało się za, wcześniej było to 5 n...
Pozytywny wpływ inflacji na sektor finansów publicznych to mit

Przez ostatnie dwie dekady żyliśmy w świecie, w którym rozróżnianie wartości nominalnych od realnych nie miało większego sensu. To był świat niskiej i stabilnej inflacji z domieszką przejściowych okresów deflacyjnych. Jednak od dwóch lat to już daleka przeszłość. Wielkoś...
Szczyt stóp w USA coraz bliżej
Przed wczorajszą decyzją amerykańskiej Rezerwy Federalnej oczekiwania rynku nie były jasno sprecyzowane. Niemniej jednak bliżej nam było do wyceny ruchu o 25pb. Fed nie miał zamiaru zaskakiwać rynku, co w obecnym środowisku wysokiej zmienności jest całkowicie zrozumiałe....
EBC: Lagarde dotrzymała obietnicy
Czwartkowa decyzja Europejskiego Banku Centralnego obarczona była dużą niepewnością. Jak się jednak okazało niepotrzebnie. Lagarde podczas poprzedniego posiedzenia zapowiedziała podwyżkę o 50pb, a następnie przejście do trybu oceny sytuacji z posiedzenia na posiedzenie. ...
RPP: bez zmian

Właściwie to na tytule moglibyśmy skończyć dzisiejszy komentarz po wczorajszej decyzji Rady. Stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie (co było powszechnie oczekiwane), jedynie kosmetycznie zmienił się komunikat, podobnie z resztą jak najnowsze projekcje anali...
Kto da więcej?

Ostatni miesiąc z hakiem to okres, w którym oczekiwania rynkowe na stopy procentowe przesuwały się w górę. Dojechaliśmy do stopy docelowej w USA na poziomie 5,5% i w strefie euro w okolicach 4%. Jednocześnie oczekiwania na luzowanie polityki pieniężnej oddaliły się w cza...
Nawis długu prywatnego a zacieśnianie polityki pieniężnej

Każdy dobrze wie, że wzrost stóp procentowych prowadzi niezwłocznie do wzrostu kosztu obsługi zadłużenia (o ile zobowiązanie nie jest oparte o stałą stopę). Im wyższy dług, tym koszt ten większy. Sporo miejsca w tym kontekście poświęca się długowi publicznemu, a znacznie...
Sektor bankowy a rynek obligacji i finansowanie gospodarki
Skala obciążeń regulacyjno-fiskalnych, z którymi musi się mierzyć obecnie krajowy sektor bankowy, jest bezprecedensowa. Sytuacja ta doprowadziła do zdarzeń o jakich do tej pory nie słyszeliśmy. Kontynuacja takiego stanu rzeczy może nieść za sobą konsekwencje z punktu wid...
Kurczflacja*

Czyli zjawisko polegające na degradacji produktów dokonywanej w celu utrzymania ceny bez zmian (lub ograniczeniu wzrostu ceny). Większość uwagi skierowana jest na degradację wagową, stąd właśnie termin kurczflacja. Nie sam fenomen jest jednak interesujący, co "walka" z n...
1
2
3
4
5
6
7