Polska: Po decyzji RPP i pewnie też już po cyklu podwyżek

Wczorajsza, druga już z rzędu, decyzja RPP o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian utwierdza nas w przekonaniu, że Rada zakończyła cykl podwyżek. Stopa referencyjna wynosi 6,75% i naszym zdaniem pozostanie już na tym poziomie. Ryzyka rozkładają się wciąż w górę (dals...
USA: This is a pivot or a hike?*

FOMC zdecydował się wczoraj na kolejną podwyżkę stóp procentowych o 75pb. Główna stopa znajduje się w przedziale 3,75-4%. Rynki zadawały sobie przed tym posiedzeniem jednak inne pytanie: czy Fed zasygnalizuje zmianę nastawienia (pivot)? Tu za nami lekki rollercoaster. Ja...
EBC balansuje po cienkiej linie
Sama decyzja Europejskiego Banku Centralnego w kwestii stóp procentowych nie była żadnym zaskoczeniem. Niemniej poza samą podwyżką stóp EBC dokonał jeszcze dwóch istotnych z punktu widzenia banków zmian. Ponadto, choć komunikat może nie wskazywał na to wprost, wydaje się...
Czy jest szansa na miękkie lądowanie w USA?
Rynek pracy w USA, ale również w innych gospodarkach, zdaje się być obecnie w centrum uwagi decydentów polityki gospodarczej. Naturalnie w przypadku rynku amerykańskiego czynnik ten ma jeszcze większe znaczenie, bowiem w dużej mierze zależy od tego profil polityki pienię...
Fundusze unijne - co jest na szali?

Do tej pory ryzyko braku funduszy unijnych w Polsce ograniczało się do tychże w ramach Funduszu Odbudowy. Środki te są mniejsze w porównaniu z całym budżetem na lata 2021-2027, niemniej wypłacane miały być relatywnie szybko. Tak się jednak nie stało. Co więcej, ostatnie ...
Szybki bieg po Szybkim Monitoringu NBP

Staramy się szybko przebiec po najnowszym Szybkim Monitoringu NBP i w tym biegu spojrzeć na niego oczami decydentów w zakresie polityki pieniężnej. Obraz, który się wyłania jest dość spójny - perspektywy spowolnienia będą zniechęcać RPP do dalszych ruchów. 
Demografia: czy (daleka) przyszłość jest już jednoznacznie określona?

Korzystając z najnowszej projekcji inflacyjnej ONZ (2022 rok) postanowiliśmy przyjrzeć się polskiej demografii. Od razu ostrzegamy, że nie padną tu ani twarde predykcje, ani prognozy. Przyglądamy się raczej pewnym scenariuszom i zastanawiamy się, czy patrząc wprzód należ...
Bałtycka inflacja wiedziona energią?
Według danych Eurostatu za sierpień, kraje bałtyckie charakteryzowały się najwyższą inflacją w strefie euro. Najbardziej dynamicznie ceny rosły w Estonii, przekraczając 25% r/r. Na Łotwie i Litwie wzrosty były tylko nieco mniejsze, przebijając pułap 21% r/r. Skąd to wyni...
Czechy: Bez zmian stóp procentowych

CNB nie zaskoczył i pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie (główna stopa procentowa wynosi 7%). Za taką decyzją głosowało 5 członków Zarządu, 2 innych optowało za podwyżką o 75pb. Kolejne miesiące powinny przynieść dalszą stabilizację stóp na obecnym pozio...
1
2
3
4
5
6
7