Fed: w drodze do wyjścia

Fed powoli przymierza się do wyjścia z luźnej polityki pieniężnej i uwaga w najbliższym czasie będzie skupiona na tempie zakupów aktywów. Nasze wcześniejsze przewidywania dot. zmniejszenia stymulacji w tym zakresie potwierdzają się. Nastąpi to najpóźniej na przełomie rok...
EBC wciąż gołębi

Wczorajsze posiedzenie nie przyniosło zmian w parametrach polityki pieniężnej EBC. Utrzymane zostało podwyższone tempo zakupu aktywów w ramach programu PEPP. Poznaliśmy również nowe prognozy analityków banku - perspektywy dla wzrostu rysują się w nich bardziej optymistyc...
Garść wniosków z Szybkiego Monitoringu NBP
Najnowszy Szybki Monitoring NBP wskazuje na dalszą poprawę ogólnej sytuacji przedsiębiorstw. Wzrosły prognozy popytu, nie odnotowano istotnych problemów z łańcuchami dostaw. Utrzymywana była wysoka płynność sektora przedsiębiorstw. Rosły perspektywy zatrudnienia i wzrost...
Fed: outcome based guidance
Wczorajsze posiedzenie FOMC zapobiegło automatycznej eskalacji oczekiwań na wzrosty stóp procentowych. Wszystko jednak zależy od wyników gospodarki, mimo że poprzeczka (w krótkim terminie!) została zawieszona wysoko przez projekcje. Obstawiamy, że w połowie 2023 roku roz...
Przegląd sytuacji epidemicznej w Polsce: będą kolejne restrykcje epidemiczne

Epidemia przyspiesza i testujemy limity możliwości przerobowych szpitali. Wyniki modelowania są pesymistyczne. Uważamy, że do końca tygodnia pojawią się bardziej surowe, ogólnopolskie restrykcje epidemiczne, które zostaną zniesione dopiero po Wielkanocy.
EBC przyspieszy zakupy z PEPP

Wczorajsze posiedzenie, zgodnie z oczekiwaniami, nie przyniosło ani zmian stóp procentowych, ani zmian parametrów polityki pieniężnej. EBC zadeklarował jednak, że przyspieszy tempo zakupów z PEPP (sama wielkość programu pozostała niezmieniona). To reakcja na ostatnie wzr...
Przegląd sytuacji epidemicznej (stan na 03.03.2021)

Prezentujemy zaktualizowany zestaw pandemicznych statystyk. Europa wchodzi w trzecią falę pandemii. Krótkookresowa perspektywa to dalsze trwanie restrykcji lub ich zaostrzenie. Długookresowe perspektywy zależą od tempa szczepień. 
Przegląd sytuacji epidemicznej (stan na 09.02.2021)
Gospodarki wchodzą obecnie w newralgiczny okres, kiedy ścierają się efekty szczepień (w większości przypadków mikroskopijne, ale być może niebawem coraz bardziej widoczne), nowych mutacji wirusa i obostrzeń epidemicznych. Szczepionki rozbudziły nadzieję na powrót do norm...
Zmiana celów polityki pieniężnej Fed

Podczas wczorajszego przemówienia Powella w Jackson Hole doszło do oczekiwanej zmiany celów polityki pieniężnej. Cel inflacyjny nie będzie już punktowy, lecz średni. Ocena stanu zatrudnienia w gospodarce będzie prowadzona przez pryzmat jego niedoboru względem stanu maksy...
1
2
3